Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konu anlatımı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

5. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konu anlatımı

5. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) konu anlatımı

İngilizcede Present Continous Tense, Türkçede Şimdiki Zamana karşılık gelir. ''O esnada'', ''O anda'' yapılan / yapılmakta olan eylemleri tanımlayan cümlelerin yapısı Present Continous Tense olarak tanımlanır. 5. sınıflar için İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki) Zaman konusu örnek cümlelerle anlattık.

 İngilizcedeki şimdiki zaman cümleleri anlam bakımından olumlu ve olumsuz olabilir. Ögelerin yerini değiştirerek şimdiki zamanlı soru cümleleri kurmak mümkündür.

5. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) - Konu Anlatımı

 İngilizce Present Continuous cümlelerinde fiil görevindeki kelimeye -ing takısı getirilir. Genellikle bir özne, yardımcı fiil ve fiilden oluşur.

 Örnekler:

 1- Samet (özne) is (yardımcı fiil) writing (fiil) poem and novel. / Samet şiir ve roman yazıyor.

 2- We going to my grandfather. / Biz, dedemin yanına gidiyoruz.

 3- They are cooking a meetball. / Onlar, köfte pişiriyor.

 4- She is sleeping now in her room. / O şu anda odasında uyuyor.

 5- He is checking all e-mail / O büyün e-maillerini kontrol ediyor.

 Presen Continuous cümlelerinde birden fazla özne yer alabilir.

 Örnekler:

 1- Ahmet and Ali reading book in library. / Ahmet ve Ali kütüphanede kitap okuyor.

 2- Jennifer and me playing volleyball / Jennifer ve ben voleybol oynuyoruz.

 3- Me and my family going to sea together. / Ben ve ailem birlikte denize gidiyoruz.

 Present Contonious cümleleri anlam bakımından olumlu ve olumsuz olarak ikiye gruba ayrılır.

 1.A. Olumlu Şimdiki Zaman Cümleleri

 Cümledeki eylemin o anda yapıldığını / yapılmakta olduğunu gösteren cümleler olumlu şimdiki zaman cümleleridir. .

 Örnekler:

 1- İclal very beautifully playing guitar / İclal çok güzel gitar çalıyor.

 2- My mother cleaning the house since two hours. / Annem iki saattir evi temizliyor.

 3- Your sister riding a bicycle / Senin kız kardeşin bisiklet sürüyor.

 1.B. Olumsuz Şimdiki Zaman Cümleleri

 Cümle içerisindeki eylemin gerçekleşmediğini / yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Bu cümlelerde genellikle fiilin önüne ''dont'' takısı getirilir.

 Örnekler:

 1- Ayşe is don't playing basketball / Ayşe basketbol oynamıyor.

 2- Ahmet is don't understanding what I say / Ahmet söylediklerimi anlamıyor.

 3- My brother don't going Bursa today. / Ağabeyim bugün Bursa'ya gitmiyor.

 4- I'm not coming / Gelmiyorum.

 İngilizcede şimdiki zamanlı soru cümleleri kurulabilir. Bunun için cümledeki ögelerin yeri değiştirilmelidir.

 Örnekler:

 1- Are you learning this lesson? / Sen bu dersi öğreniyor musun?

 2- Are you hearing my voice? / Sesimi duyuyor musun?

 3- Are they swimming? - Onlar yüzüyor mu?

 

False