3 üniversiteye rektör atandı

3 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitelerine rektör ataması yapıldı.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

PROF. DR. MUSTAFA ALİŞARLI KİMDİR?
5 Haziran 1968'de Samsun Terme’de doğan Mustafa Alişarlı, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi oldu.1997 yılında Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Güvenliği Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlayarak “Veteriner Hekimliği Doktoru” unvanı aldı. 1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2003 yılında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nca Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan aldığı bursla Almanya Berlin Hür Üniversitesi Gıda Hijyeni Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2004 yılında Doçent unvanı ve yetkisi verildi. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Profesör Doktor olarak atandı. 2010-2013 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı görevi yanı sıra, Fakülte Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senatörlüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı sırada Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanı görevlerini yürüttü.

PROF. DR. MUSTAFA BERKTAŞ KİMDİR?
1960 yılında İzmir’de doğan Mustafa Berktaş, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olduktan sonra Tokat, Afyonkarahisar ve İzmir’de hekimlik görevinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında ihtisas yaptı. 1993 yılında Van’a giderek Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurucu Anabilim Dalı Başkanlığı ile Üniversite Sağlık ve Uygulama Hastanesi’nde kurucu başhekimlik görevlerini üstlendi. 2012’de emekli olarak özel bir sağlık kuruluşunda üç yıl süre ile yöneticilik yaptı. 2017 yılı Şubat ayında Tıbbî Mikrobiyoloji Anabilim Dalında profesör olarak atandığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlığı ve Eğitim, Kalite ve Bilimsel Araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmesi yanında BAP Komisyon Başkanlığını da üstlendi.

Haberin Devamı

PROF. DR. HASAN USLU KİMDİR?
Prof. Dr. Hasan Uslu, 2020 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde MYO/Yüksekokul Müdürü olarak görev yaptı. 2018-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 ve 2018 yılları arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Meslek Yüksekokul Müdürü olarak çalışmıştır. 2016-2017 yıllarında da aynı üniversitede Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yıllarında İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Aynı yıllarda aynı üniversiteye Dekan olarak göreve geldi. 2010-2012 yıllarında da Beykent Üniversitesi'ne Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.