2. Beylikler dönemi nedir ve hangi savaştan sonra başlamıştır? 2. Beylikler dönemi beyliklerin isimleri

2. Beylikler dönemi nedir ve hangi savaştan sonra başlamıştır 2. Beylikler dönemi beyliklerin isimleri

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan'ın 1071 tarihinde Malzagirt zaferi ile Anadolu'da Bizans hakimiyeti kırılmıştır. Bu kırılma ile Anadolu Türkler'in eline geçmeye başlamıştır. Bu sayede Anadolu'da yeni bir dönem başlamıştır. Sizler için 2. Beylikler dönemi nedir ve hangi savaştan sonra başlamıştır? 2. Beylikler dönemi beyliklerin isimleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Çağrı ve Tuğrul Beyler ile Anadolu'da beylikler kurulmaya başlamıştır. Bu kurulan beylikler 1. Beylikler dönemini oluşturmuştur. Ancak daha sonra bu beylikler son bularak 2. Beylikler dönemi başlamıştır.

2. Beylikler Dönemi Nedir ve Hangi Savaştan Sonra Başlamıştır?

2. Beylikler dönemi, Anadolu'da yeniden kurulan beylikleri ifade etmektedir. Bu beylikler arasında oldukça güçlü beylikler bulunmaktaydı.

Anadolu'da ilk kurulan beylikler ile Bizans hakimiyeti kırılmıştı. Ancak daha sonra Moğol tehlikesi baş göstermiştir. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti yenilmiştir. Bu yenilgiden sonra 2. Beylikler dönemi başlamıştır. Anadolu'da birçok beylik kurulmaya başlamıştır.

Beyliklerin ortaya çıkmasının nedeni ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesinin zayıflaması olmuştur. Ayrıca Moğol baskısı da artınca Anadolu'da yeni beylikler ortaya çıkmaya başlamıştır.

2. Beylikler Dönemi Beyliklerin İsimleri

2. Beylikler döneminde çok sayıda beylik kurulmuştur. Bu beylikler arasında Osmanlı Devleti'ni oluşturan Osmanoğulları Beyliği'de yer almıştır.

1- Sahib Ataoğulları / Afyonkarahisar (1275-1341)

Anadolu Selçuklu veziri olan Sahip Ata Fahreddin'in oğulları tarafından kurulmuştur. 1341 yılında son bulmuştur.

2- Candaroğulları / Kastamonu, Sinop (1292-1461)

Şemseddin Yaman Candar tarafından kurulan beylik Fatih Sultan Mehmet sayesinde Osmanlı'ya geçmiştir.

3- Aydınoğulları / Birgi (1308-1426)

Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından 1308 tarihinde kurulmuştur. Beyliğe 1426 yılında II. Murad son vermiştir.

4- Eretna Beyliği / Kayseri (1335-1381)

1335 ve 1381 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürmüştür.

5- Eşrefoğulları / Beyşehir (1280-1326)

Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey'in kurmuş olduğu bir beyliktir. Beyşehir'de kurulmuştur.

6- Osmanoğulları / Bilecik, Bursa (1299-1922)

Ertuğrul Gazi liderliğinde Bizans sınırına yakın Söğüt ve Domaniçe civarında kurulmuştur.

7- Hamidoğulları / Bolu, Eğridir, Antalya (1300-1392)

Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulan bu beylik II. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

8- Çobanoğulları-Kastamonu (1211-1309)

1211-1309 tarihlerinde Kastamonu ve çevresinde hüküm sürmüş bir beyliktir.

9- İnançoğulları / Ladik, Denizli (1277-1368)

1368 tarihine kadar hüküm süren bu beylik daha sonra yıkılmıştır.

10- Karamanoğulları / Karaman (1256-1483)

Konya ve Karaman'da kurulan bu devlet Osmanlıları çok fazla uğraştırmıştır. Bu beyliğe Yıldırım Beyazıd son vermiştir.

11- Karesioğlulları / Balıkesir (1300-1336)

Donanması çok güçlü olan bu beylik Balıkesir civarında kurulmuştur. Bu beylik denizcilik alanında oldukça çok ileri gitmiştir.

12- Menteşe oğulları / Balat, Beçin (1300-1425)

Sınırları bugün ki Muğla'ya ulaşan beylik 1300 tarihinde ortaya çıkmıştır.

13- Germiyanoğulları / Kütahya (1300-1429)

Kütahya civarında kurulan bu beylik II. Murad zamanında vasiyet yoluyla Osmanlı'ya geçmiştir.

14- Ramazanoğulları / Adana (1352-1608)

Misis ve Adana çevresinde kurulmuş bu beylik 1608 yılında son bulmuştur.

15- Dulkadiroğulları / Elbistan, Maraş (1339-1521)

Elbistan merkezli kurulan bu beylik bir Türkmen Devleti'dir. 1521 tarihinde son bulmuştur.

16- Saruhanoğulları / Manisa (1302-1410)

Beyliğin merkezi Manisa olmuştur ve 1410 yılına kadar hüküm sürmüştür.

17- Taceddinoğulları / Niksar (1348-1428)

Niksar merkezli kurulan beylik 1428 tarihinde son bulmuştur.

18- Pervaneoğulları / Sinop (1277-1322)

Kurucusu Muînüddin Mehmed olan beylik 1322 tarihinde son bulmuştur.

19- Alaiye Beyliği / Alanya (1293-1398)

Bir Türkmen beyliği olan bu beylik bugün ki Alanya taraflarında kurulmuştur.

Anadolu'da kurulan bazı beylikler hakkında kaynaklara göre değişiklikler olmaktadır. Bazı beyliklerin kurulduğu tarih net olarak bilinmemektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: