1. Göktürk Devleti Tarihi - Birinci Göktürkler Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

1. Göktürk Devleti Tarihi - Birinci Göktürkler Kuruluşu, Kurucusu, Hükümdarları, Sınırları Ve Yıkılışı hakkında özet bilgi

Türk tarihinde pek çok devlet bulunmaktadır. Bu devletler kimi zaman imparatorluk kurmuş kimi zaman ise sınırları aşmış büyük bir devlet olmuştur. Türk tarihinde ki en güçlü devletlerden birisi de Göktürk devletidir. Göktürk devleti ile ilgili son aylarda yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Birinci Göktürklerin kuruluşu ve bu devletin kimler tarafından kurulduğuna dair bilgi yoklaması yapılmaktadır. Peki, 1. Göktürk devleti tarihi nedir? Birinci Göktürkler kuruluşu, kurucusu ve hükümdarları kimlerdir? İşte 1. Göktürk devletine dair tüm bilgiler.

Haberin Devamı

1. Göktürk Türk devletleri arasında en güçlü devletlerden birisidir. Ayrıca bu devletin sınırları da oldukça fazladır. Göktürk devleti Türk adı ile kurulmuş olan ilk Türk devletidir.

1.Göktürk Devleti Tarihi

1. Göktürk devleti ya da Göktürk kağanlığı, 552 ve 588 yılları arasında kurulmuş olan Türk devletidir. 6. yüzyılın ortasında Çin devletinin batısında yer alan Hunlar, Avarlar ile yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıkan bir Türk devletidir. Göktürk kağanlığı ya da 1. Göktürk devleti Batı ve Doğu olmak üzere iki koldan yönetilen bir devlet oldu.

 Doğu kanadını Bumin Kağan yönetirken, batı Göktürk devletini de kardeşi İstemi Yabgu yönetiyordu. Göktürk devletlerinde kut anlayışı inancı hakimdi. Tanrı'dan gelen kut ile kağan belli oluyordu. Kut almış bir kişi bunu rüyasında görüyordu. 1. Göktürk devletinin doğu kanadını yöneten Bumin kağan vefat ettikten sonra kendisi için bir yuğ töreni yani yas töreni düzenlendi. Ardından ise yerine oğlu İssik Kağan getirildi. Oğlu İssik Kağan'ın hükümdarlığı fazla sürmedi. Yaklaşık 1 yıl sonra ise Göktürk devletinin başına Mukan Kağan getirildi. Mukan Kağan döneminde Göktürk devleti büyük bir toprağa sahip oldu. Devletin sınırları en çok bu dönemde gelişmiş oldu.

 Mukan Kağan'ın başarılı hükümdarlığı Çin kaynaklarında dahi bahsedilir olmuştu. Çinli kaynaklarda Mukan Kağan hakkında sert ve heybetli bir hükümdar olduğundan söz edilirdi. Mukan Kağan Çin'in tüm zenginliklerini ülkesine aktarmak amacı ile kızını Çin imparatoru ile evlendirdi. Ardından kızı Çin imparatoriçesi olduktan sonra tüm Çin zenginliklerini Göktürk devletine aktarmış oldu.

Haberin Devamı

 Birinci Göktürkler Kuruluşu

 Göktürk devleti kurulmadan önce bile, Göktürk devletinin tarih sahnesinde olduğu bilinmektedir. Göktürkler Hun imparatorluğu dağıldıktan sonra Asya steplerine dağılan Aşin ailesine dayanır. Orta Asya'da çok kalabalık bir grup olmuşlardı. Önderleri ise Bumin Kağan idi. Bumin Kağan Çin'i sevmeyen fakat Çin ile daima ilişki kurmak isteyen bir hükümdardı. Bunun tek amacı ise Orta Asya'da sadece ordu gücü değil aynı zamanda siyasi bir güç de elde etmekti. Çinliler bu isteği kabul ederek Göktürklere bir Çinli elçi gönderdi.

 Bu durum Göktürkleri memnun etti. Çünkü ilk defa bir yabancı devlet Göktürkler ile görüşüyordu. Göktürkler Çin'e bağlandı ve Çin'e yapmış oldukları demirleri satmaya başladılar. Kısa sürede geniş boylar Göktürklere katıldı. Bu Göktürk devleti için bir dönüm noktası oldu. Kısa sürede Çin'den ayrılarak Göktürk devletini kurdular.

Haberin Devamı

 Birinci Göktürk Devleti Kurucusu

 Birinci Göktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan'dır.

 Birinci Göktürk Devleti Hükümdarları

 - Bumin Kağan

 - Mukan Kağan

 - Tapo

 - İşbara

 - Yehu

 - Tülan

 - Kimin

 - Şipi

 - Çulo

 - Kie Li

 - Tardu

 - Çulo

 - Şikoei

 - Tong Yabgu

 - Se Yabgu

 - Hsili

 - Jubi

 - Holu

 Birinci Göktürk Devleti Sınırları ve Yıkılışı Hakkında Özet Bilgi

 Çin'in Şan Tung ovasından başlayarak İç Asya'da Karaşar bölgesi ve Kuzey tarafta Bayırku sahasından Ceyhun ırmağına kadar bulunan bir sınırı bulunmaktaydı. Birinci Göktürk devleti bozulan Çin işlerinden etkilenen bir devlet olmuştur. İşbara döneminde Göktürk devleti ikiye ayrılmıştır ve zamanla zayıflayarak Çin'in egemenliğine girmiştir. Ardından Doğu ve Batı olmak üzere ayrılarak yok yıkılmışlardır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: