İzmir turizminin geleceği tesadüflere bırakılmamlı

Güncelleme Tarihi:

İzmir turizminin geleceği tesadüflere bırakılmamlı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2008 00:00

Turizm, klasik deyimle bacasız sanayi. İzmir neresinde peki... Hep dillerde turizm kenti İzmir. Ama, turizmden alınan pay ortada. O zaman gelişme için ne yapılmalı? Bu hafta uzun yıllar turizme gönül veren, çeşitli makamlarda önemli görevler yürüten Güman Kızıltan’la İzmir ve turizmi konuştuk.

İzmir turizmden yeterince pay alabiliyor mu?

İzmir Türk turizminin başlangıç noktası olarak algılanabilir bir destinasyondur. Özellikle 70’li senelerde Türkiye’nin ve turizmin tanınmasında önde gelen şehirdir. Ancak İzmir tesis geliştirilmesinde ve turizm alt yapısının tamamlanmasında geri kalmıştır. İzmir’deki arazilerin ve arsaların kıymetli oluşu yatırımcıları başka sektörlere itmiş, girişimcilerin turizm yatırımlarını daha az karlı görmesi başlıca etken olmuştur. Antalya’daki arazilerin büyük ölçüde devletin oluşu ve turizm mevsiminin uzunluğu İzmir’in aleyhinde planlamalara yönlendirilmiştir. Bugün İzmir’in turizmden yeterince pay aldığını söylemek iyimserlik olur. İzmir’deki otel, eğlence yerleri, yeme içme yan tesislerini geliştirmeden, alt yapıları, kongre merkezlerini termal tesislerini ve bunların uluslararası standartları yakalayamaması durumunda "İzmir sergiler ve kongreler merkezi" olsun demekle olamayacağı ortadır. Son EXPO olayında yaşananlardan İzmir’in ve İzmirli’nin büyük bir ders alması, en azından çok seslilikten vazgeçmesi gereklidir. Bu arada İzmir’in öncelikle kendi fuarını panayırlıktan kurtaracak yenilik ve değişimlerle işe başlaması gereklidir. İzmir’de ümitsizlik diye bir şey olamaz. Öncelik, aklın yolunda, bilenlerle olan işbirliği ve önceliklerin tespitinden ve kişisel şovlarla vakit kaybetmemekten geçmektedir.

Kongreler merkezi İzmir söylemleri çokça ifade edildiği halde kentte tesis sıkıntıları yaşanıyor. Sizin düşünceleriniz?

- Sergiler ve kongreler, uluslararası standartlarda tesis varlığı ve cezbedici şartlarla olur. İzmir’deki tesisler bunu karşılamaktan çok uzakta. Kongrelerde vazgeçilmez şart, iştirakçilerin son gece topluca yemek yemeleri esasıdır. Uluslararası standartlarda bırakınız üç bini, beş bini, bin 500 kişinin yemek yiyip tören yapacağı tesis ve kongre merkezimiz var mı? Öncelikle bu tesislerin planlanması,teşvik kararının alınması şarttır.

İzmir’de turizmin gelişmesi için neler yapılmalı?

- ’Termal’ ilgisinin artması ilginçtir. İzmir için turizm vazgeçilmezdir. Şu anda şehir içinden başlayarak kapanmış otellerin açılması, butik otellerin çoğalması, Grand Efes Swiss ve Mövenpik’in devreye girmesi tesis yapımını teşvik edecektir. Bir endişemi belirtmek istiyorum. Termal tesis yapmak ihtisas işidir, otellere su verilerek yapılması ’hamamcılık’ olur. Tedavi ünitelerinde uluslararası standartlara uyulmadan tedavi merkezleri ve yan üniteleri (Dişçilik ve göz merkezleri, fizik tedavi üniteleri) kurulmadan iddia sahibi olunamaz. Ayrıca yeme içme tesisleri ile eğlence ünitelerinin bu tesisleri desteklemesi şarttır. Bunlar rekabeti geliştirici ve rantabiliteyi artırıcı unsurlardır. İzmir kararını vermeli, planlama ve teşviklerini açıklamalıdır. Turizm gelişmesinde teşvikler vazgeçilmezdir. İzmir bu ilgi ve kararın ardından atağa kalkacaktır. "İzmir Turizm Destinasyonu" şartlarına haiz, aynı zamanda "Sergi, Fuar, Kongreler" şehri imajına layık bir yaşam merkezimizdir... Yatırım ve teşvik politikaları ile pazarlama, imaj yaratma faaliyetlerini birbirine karıştırmadan plan dahilinde bir bütün halinde düşünülmesi çok önemlidir.

Kimdir?

Güman Kızıltan, 1963’ten itibaren Turizm Bakanlığı’nda görev aldı. İzmir, İstanbul bölge müdürlüklerinde bulundu. Londra, Kopenhag ve Roma büyükelçilikleri nezdinde turizm müşavirliklerinde görev yaptı. Turizm Bankası Yönetim Kurulu’nda üyelik, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve müsteşar yardımcılığı yapan Kızıltan, EBSO Genel Sekreterliği’nde de bulundu. Halen yerli ve yabancı kuruluş ve yatırımcılarına danışmanlık yapan Kızıltan, İzmir Kültür ve Sanat Vakfı’yla yerli ve yabancı birçok kuruluşun da üyesidir.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!