Türk kamuoyu Ermeni meselesine üzgün ama...

Türk kamuoyu Ermeni meselesine üzgün ama...

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM), 1915 Olayları hakkında Türkiye çapında bir kamuoyu araştırması yaptı. Anket sonuçlarına göre, kamuoyunun kayda değer bir kısmının dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Nisan 2014 tarihinde yapılan açıklama ile somutlaşan resmi politikaya destek verdiği görülüyor.

Haberin Devamı

ÜZÜNTÜ BELİRTİLSİN AMA ÖZÜR DİLENMESİN
1915’te hayatını kaybedenlerin sadece Ermeniler olmadığını belirtip, bütün kayıplar için üzüntü belirtilmesi görüşünü savunan yüzde 24’lük bir kesime ilave olarak yüzde 12’lik bir kesim 1915’te hayatlarını kaybeden Ermeniler için üzüntü belirtilip ancak özür dilenmemesi görüşünde.

SADECE YÜZDE 9
Soykırım iddialarının kabul edilmesi görüşünü kabul edenlerin oranıysa sadece yüzde 9; başka bir yüzde 9’luk kesimse iddianın kabul edilmeden özür dilenmesi yönünde bir adımı tercih etti. Araştırma çalışmasına katılanların yüzde 21’i ise Türkiye’nin Ermeni Soykırımı iddiaları konusunda herhangi bir adım atmaması görüşünü savundu.

Araştırma sonuçları arasında en ilgi çekenlerden biri de, görüşülen kişilerin yüzde 25’inin bu soruya yanıt vermemeyi tercih etmesi. Daha önce yürütülen EDAM Kamuoyu Araştırmaları’nda yüzde 10 civarında olan bu oranın, söz konusu soykırım iddiaları olduğunda yüzde 25’e yükselmesi kamuoyunun bu konudaki duyarlılığının bir işareti olarak yorumlanabilir.

AK PARTİ VE CHP SEÇMENLERİ ARASINDA BİR FARK YOK
Ermenilerden özür dilenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı kamuoyunun genelinde yüzde 9 iken; bu oran ankete katılan BDP seçmenleri arasında yüzde 24’e kadar yükseliyor.

Haberin Devamı

Katılımcılardan AK Parti ve CHP seçmenleri arasında bu yanıtı verenlerin oranında bir fark yokken, MHP’ye oy vereceğini söyleyenlerde soykırım iddialarının kabul edilmesi görüşüne katılanların oranı sadece yüzde 4.

Ankete katılan CHP seçmenleri soykırım iddialarının kabul edilmesini tercih etmiyor ancak özür dilenmesine göreceli olarak diğer parti tabanlarından daha olumlu yaklaşıyor.

Ankete katılan CHP seçmenleri arasında en fazla destek gören seçenek yüzde 20’lik bir oranla “Hiçbir adım atılmaması”. Bunu yüzde 17’lik bir oranla o dönemdeki bütün kayıpları için üzüntü beyan edilmesi seçeneği izliyor.

Türk kamuoyu Ermeni meselesine üzgün ama...

Ankete katılan AK Parti seçmenleri için de benzer şekilde en fazla tercih edilen tutumun 1915’te her iki taraftan da kayıpların olduğu yönünde bir anlayışa destek olduğu söylenebilir. AK Parti’ye oy vereceğini belirten katılımcıların yüzde 27’si bu seçeneği tercih etmiş Ancak AK Parti seçmenleri arasında yüzde 29’luk bir kesim de “Fikrim Yok” seçeneğini işaretlemiş.

Bu seçenek, BDP seçmeni olan katılımcıların neredeyse yüzde 40’ı tarafından da desteleniyor ve bu parti tabanının da birinci tercihi.

Haberin Devamı

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri de MHP seçmenlerinin de bu görüşü desteklemesi. MHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 23’ü bu politikayı destekliyor. Bu açıdan bakıldığında “1915’te her iki taraftan da kayıpların olduğu” duruşunun Türkiye kamuoyunda siyasi parti tercihlerinden neredeyse bağımsız bir politika olduğuna işaret ediyor.

YÜZDE 25 CEVAP VERMEDİ
Soruya herhangi bir yanıt vermemeyi tercih edenlerin oranının yüzde 25 olduğu görülmüştür. Bu davranışla en fazla AK Parti tabanında yüzde 30’luk bir oranda karşılaşılmış. MHP seçmenlerinde yüzde 28, CHP seçmenlerindeyse yüzde 24 olan yanıt vermeme oranı; bu tutumun da neredeyse partiler üstü bir duruş olduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

Sonuçlardan bunun Türkiye seçmenleri için hassaslığını koruyan bir konu olduğunu ve bütün parti tabanları arasında neredeyse eşit oranda bir hassasiyet bulunduğunu ortaya koyuyor.
.

Haberle ilgili daha fazlası: