Koçaryan'ın Mısır Ziyareti

14-15 ve 16 Nisan 2007 tarihleri arasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk Arap ülkelerinden biri olan Mısır’a üç gün süren resmî bir ziyarette bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından resmî bir törenle karşılanan Koçaryan’ın Mısır’a yaptığı ilk resmî gezisi olması bakımından önem arz etmekte.

Haberin Devamı

İki liderin Mısır El-Cedide semtindeki resmî konutta baş başa gerçekleştirdikleri görüşme sırasında, Arap-Ermeni ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra ağırlıklı olarak Ortadoğu'daki gelişmeler, Orta Asya’daki bölgesel problemler, İran'ın nükleer programı, Irak konusu ve Ermeni işgali altındaki Karabağ meselesinin ele alındığı belirtilmiştir. Görüşmede ayrıca diğer bölgesel sorunlar ve Ermenistan, Mısır ile ticari ilişkiler vb. hususlar üzerinde de durulmuştur.

Koçaryan, Mısır ziyaretinin ikinci durağında Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile de görüşerek Ermenilerin Arap dünyasına sempati ile baktıklarını belirtmiştir: 'Arap dünyası ile Ermeni ilişkileri her zaman özel ve iyi olmuştur. Bu, gelecekte de böyle devam edecektir.'

Koçaryan söz konusu ziyarete beraberinde 30 işadamını da götürmüş başta sağlık, teknoloji transferi, ticari işbirliği, suçluların iadesi, eğitim, vb. konularda işbirliği ve Ermenistan ile Mısır arasında ticaret hacminin arttırılması konularında mutabakata varılarak, iki ülke arasında 10 ayrı alanda İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.  Protokolün ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Mısır Başbakanı Ahmed Nazif, Mısır'ın büyüyen ekonomisinin bölge ülkeleri ile işbirliği halinde olduğunun altını çizerken, Koçaryan ise, 'Mısır ile işbirliğimiz artarak devam edecek. Anlaştığımız konuları daha da geliştirerek işbirliğimizi güçlendireceğiz' ifadelerini kullanmıştır.

Haberin Devamı

Ziyaret sırasında görüşülen bir diğer konu da Mısır'da yaşayan Ermeniler olmuştur. Mısır’da Ermeni nüfusu daha çok Kahire ve İskenderiye şehirlerinde yoğun olarak bulunmakta ve buradaki Ermeni cemaatinin resmî internet sayfasındaki bilgilere göre, günümüzde Mısır'da yaklaşık olarak 8 bin Ermeni’nin yaşadığı iddia edilmektedir. Ancak bu rakamın aslında 6000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ziyaretin özellikle Kahire ve İskenderiye’de yaşayan Ermenilerin ticari konulardaki faaliyetleri için önem taşıdığı söylenebilir. Mısır’da, Ermenilerin iki adet günlük “Houssaper “ ve “Arev” gazeteleri ve bir de haftalık yayın yapan “Tchahagir” adlı dergileri bulunmaktadır. Bu yayınlar Ermenistan’da aşırı milliyetçi tutumlarıyla ön planda olan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar partilerine ait yayın organlarıyla bağlantılı olduğu için adetâ söz konusu partilerin yayın organı işlevini yürütmektedirler. Bu nedenle bu yayınların pek de Mısır’da yaşayan Ermenilerin yaşamlarını doğrudan yansıttıkları söylenemez. Bunun yanı sıra Mısır’daki Ermenistan Büyükelçiliği tarafından üç ayda bir yayımlanan “Akhbar Armenia” adlı bir yayın organı da bulunmakta ve burada daha çok iki ülke arasındaki işbirliği konularıyla ilgili haberler yayımlanmaktadır.

Sonuç olarak Koçaryan’ın söz konusu ziyareti sırasında 1915 olaylarını gündeme getiren herhangi bir beyanda bulunmadığı, ancak Karabağ sorununu ele alarak bu konuda kendisine destek arayışları içinde olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bugüne kadar Müslüman ülkeler arasında sözde soykırımın kabulü yönünde herhangi bir karar ya da tanımaya yönelik bir girişimin söz konusu olmamasına rağmen, bu tür ziyaretleri gelecekte bu yönde bazı kararların gündeme getirilmesi için bir ön çalışma olarak da değerlendirmek mümkündür. Bunun yanı sıra Koçaryan’ın Ermenistan’da yapılacak olan 12 Mayıs parlamento seçimleri öncesinde bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler içinde olan bir ülke imajı çizmeye çalıştığı ve son dönemlerde başta İran olmak üzere bazı Müslüman ülkeler ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı da anlaşılmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası: