Dijital ikizler geliyor

Hürriyet Haber
17.03.2017 - 10:44 | Son Güncelleme:

TEKNOLOJİ dünyasında yoğun bir şekilde konuşulan dijital ikizler kavramı 2017’nin en sıcak konu başlıklarından biri. Yani dijital ortamda var olan ve gerçeğiyle aynı olan bir benlik.

Yani dijital ortamda var olan ve gerçeğiyle aynı olan bir benlik. Gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren ve daha anlamlı sonuçlar çıkarmamızı sağlayan oldukça yeni bir kavram. Gerçek yaşamın birebir kopyasını dijital âlemde oluşturup, sonuçlara göre karar vermek artık çok daha önemli hale geliyor. Dijital ikizler, insanlar, işletmeler ve süreçler, simülasyon, analiz ve kontrol için gerçek dünyanın giderek daha ayrıntılı bir şekilde dijital olarak temsil edilmesini sağlayacak.

DİJİTAL İKİZLERE MERHABA
Dijital ikiz teknolojisinin ana fikri, makinelerin fiziksel olanlarına alternatif olarak birer dijital modeli yaratmaktan geçiyor. Başka bir deyişle lokomotiflerden jet motorlarına birçok alanda makinelerin sanal âlemde birer kopyası geliştiriliyor. Böylece, makinelerin tüm çalışmaları dijital ortamda simüle edilebiliyor, yanlış gidebilecek durumlar önceden tespit edilebiliyor ya da çalışma ortamındaki herhangi bir değişiklik henüz gerçekleşmeden makinelerin çalışması düzenlenebiliyor. Danışmanlık şirketi Gartner’ın 2017 öngörü raporuna göre 3-5 yıllık içinde milyarlarca nesnenin aynı zamanda bir dijital ikizi olacak.

MİLYON DOLARLIK MASRAFTAN KURTULDU
Önümüzdeki on yıl içinde, dünya nüfusunun 8 milyar kişi artması bekleniyor. Ve tabii ki herkesin elektriğe ihtiyacı olacak. GE, önümüzdeki 20 yıl içinde elektrik talebinin yüzde 50 büyüyeceğini öngörüyor. Bu talebi karşılamak yaratıcı mühendislik gerektirecek – hem türbin ve jeneratörler gibi olağan şüphelilerin yeniden tasarlanması, hem de yeni bulut tabanlı dijital araçlar ve veri analitiğinin geliştirilmesi gerekecek. Dünyada gittikçe daha fazla alanda kullanılan dijital ikiz uygulamaları, endüstriyel internetin verimliliğe sunduğu katkının somut örneklerinden birini oluşturuyor. GE'nin bir enerji müşterisinin enerji santralinde kurulu olan dijital ikiz bu katkının maliyetleri ne kadar düşürebileceğini de gözler önüne seriyor. Bu santraldeki türbinin dijital ikizi, diğer bir deyişle, fiziki bir makinenin insan gibi görmesine, düşünmesine ve davranmasına izin veren yapay zeka algoritmaları ile donatılmış bire bir dijital kopyası, santralin işleyişinde fark ettiği aksaklıkları ilgili kişilere aktararak türbinin çalışma şeklinde yapılacak basit bir ayarlama ile müşteriyi 12 milyon dolarlık masraftan kurtaracak bir çözüm geliştirilmesine ön ayak oldu.

TÜRKİYE’DE GAMA ÖRNEĞİ
GE, “Dijital ikizler neden önemli?” sorusuna karşılık, “Yüzde 1’lik performans iyileştirmelerinin, beklenmeyen duruşların milyonlarca dolara karşılık geldiği ‘Endüstriyel İnternet’ döneminde dijital ikizler kritik roller oynuyor. Endüstriyel ürünü oluşturan her bir parça farklı fiziksel koşullarda anlık olarak analiz edilerek alınacak kararların ne gibi sonuçlar doğuracağı önceden görülebiliyor. Bu sayede, geleceğe yönelik planlamalarda en verimli seçenekler tercih ediliyor. Bu durum kaynakların etkin ve verimli kullanımını destekliyor” diyor. Dijital enerji santrali uygulamasına da dikkat çeken GE, “Örneğin, bir rüzgar santralindeki her bir rüzgar türbini çalışırken, bir yandan da dijital ikizini de paralel olarak GE’nin endüstriyel internet platformu Predix üzerinde çalıştırıyoruz. İklim koşulları, ticari koşullar, her bir rüzgar türbinin çalışma performansı gibi farklı parametrelere göre analitik uygulamalar çalıştırarak olası senaryoları işletmeciye sunuyoruz. Bu sayede rekabetçi enerji piyasasında işletmeciler hem maliyetleri daha uygun hale getirerek, hem de yaşanabilecek problemleri önceden tahmin edip rüzgar türbinlerinin durmasını engelleyerek önemli faydalar sağlıyorlar. Bu şekilde dijital ikiz modelleri uçak motorlarından, otomobillere ve hatta asansörlere kadar her alanda önemli verimlilikler sağlıyor” diyor. Türkiye’deki en güncel örneklerden biri ise Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali olan GAMA’nın işlettiği İç Anadolu Kombine Çevrim Santrali oldu.

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı