BİLECİK HABERLERİ

Bozüyük Belediyesi ’Mükerrer Kamulaştırma’ İddialarına Cevap Verdi

IHA
09.03.2015 - 17:26 |Son Güncelleme :

BİLECİK’İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE MUHALEFET PARTİLERİNCE CUMHURİYET MEYDANINDA MÜKERRER KAMULAŞTIRILMA YAPILDIĞINA DAİR İDDİALARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN CEVAP VERİLDİ

IHA

Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediyesi, muhalefet partilerince Cumhuriyet Meydanında mükerrer kamulaştırılma yapıldığına dair iddialara cevap verdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Eldemir tarafından yapılan açıklamada, ortada bir hata var ise, bu hatanın önceki dönemlerde belediye yönetimlerinde bulunan ve tapuda tescil işlemini nihayete erdirmeyen yöneticilerin kötü yönetimi ve ihmallerinden kaynaklandığı kaydedildi. Eldemir, açıklamasının devamında, "Geçtiğimiz günlerde mecliste grubu bulunan 2 siyasi parti yetkililerince Cumhuriyet Meydanının kuzey kısmında bulunan alanın kamulaştırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Öncelikle bu açıklamalardaki dil, üslup ve sunuş şeklinin yakışıksız olduğunu açıklamalardaki ifadelerin suçlayıcı, karalayıcı ve yapıcı eleştiriden uzak, ’çamur at izi kalsın’ mantığı ile kötü niyetli olarak, siyasi rant sağlamak amacıyla yapıldığı aşikardır. Bu açıklamaları yapan siyasi parti temsilcileri ellerinde belge olduğunu ifade ederek ’’bunları gerekirse kamuoyuna sunacağız’’ şeklinde açıklama yapmışlardır. Bu ifadelerle siyasi şantaj yapmak yerine gerçeğin ortaya çıkması açısından belgeleri tarafımıza sunmalarının ahlak bakımından daha uygun bir davranış olduğu kanısındayız. Öncelikle değerlerimiz, inançlarımız ve yönetim anlayışımız doğrultusunda şu ana kadar yapmış olduğumuz iş, işlem ve icraatlarımızda bilerek; haksızlık içeren, adil ve vicdani olmayan, hukuka aykırı hiç bir davranış ve uygulamamız olmamıştır, olamaz da. Söz konusu siyasi parti mensupları da bu hassasiyetimizi ifade edemeseler de çok iyi bilmektedirler. Ayrıca kendi partilerinin belediye yönetiminde olduğu zamanlarda yapılmayan işlerin dönemimizde yapıldığını hakkı, hukuku ve adaleti sağlama maksatlı yönetim tarzımızı kıskandıkları için bu tür davranış içine girmektedirler. Ortada bir haksızlık ve usulsüzlük varsa bunun giderilmesinde Ak Parti mensupları olarak bugüne kadar kendilerinden daha hassas olduk, bundan sonra da bu hassasiyeti taşımaya devam edeceğiz. Bu durum tüm Bozüyük kamuoyunun malumudur" diye belirtti.
Adı geçen Cumhuriyet Meydanı’mızdaki söz konusu kamulaştırma işlemine ilişkin olarak 9 adet parsel mevcut olduğunu ifade eden Eldemir, "Şehrimizin otopark ihtiyacını karşılama maksatlı olarak bir proje çalışması tasarladığımız esnada Cumhuriyet Meydanındaki adı geçen parsellerin belediyemiz üzerine kayıtlı olmadığı görülmüştür. Adı geçen parsellerin tapuda belediyemize ait olmadığı, vatandaşlar üzerine kayıtlı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Bozüyük Tapu Sicil Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda bu parsellere ait 1976 ve 1977 yıllarına ait kamulaştırma şerhinin halen devam ettiği, kamulaştırma işleminin tescilinin yapılmadığı ve ilgili parsellerin mülkiyetinin hali hazırda mülk sahibi vatandaşlar üzerinde olduğu görülmüştür. Ayrıca Ziraat Bankasına kamulaştırma için ödeme yapılıp yapılmadığı sorulmuş, bankaca verilen cevapta arşivlerinde ilgili yıla ait verilerin olmadığından adı geçen belgelere rastlanamadığı şeklinde sözlü ve yazılı olarak cevap verilmiştir. Ayrıca belediyemiz mevcut kayıtlarında defaten farklı yıllarda Kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği yönünde ilgili yazışmalara ulaşılmıştır. Bu yazışma örneklerinden bir kısmını sunuyoruz" diye kaydetti.
"Bir hata ve eksiklik varsa o da 40 yıllık süre zarfında 9 parselin tapuda tescil işlemlerinin yapılmamasıdır" diye ifade eden Halil Eldemir, açıklamasını şöyle sürdürdü;
ORTADA BİR HATA VAR ÖNCEKİ YÖNETİCİLERİN KÖTÜ YÖNETİMİ VE İHMALLERİNDEN KAYNAKLANMIŞTIR
"Bilindiği üzere devlet işlerinde devamlılık esastır. Sunmuş olduğumuz daha önceki belediye yönetimlerince hazırlanmış belgelerde kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği görülmektedir. Bu durumun açıklama yapan siyasi parti gruplarının dikkatinden kaçtığını düşünüyoruz. Belediyelerde yönetimler değişse de işlerin devamlılığı esastır. 1975 yılında belediye encümenince alınan bir karara istinaden kamulaştırma işlemi yapılmaya çalışılmış fakat kamulaştırma süreci tamamlanmamıştır. İlgili 9 adet parselin tapuları belediyemiz adına tescil ettirilmemiştir. Burada anlaşılması gereken asıl husus; bir hata veya bir eksiklik var ise bu yanlışın yaklaşık 40 yıllık zaman zarfında kamulaştırma işlemleri devam eden ilgili 9 parselin tapuda tescil işlemlerinin yapılmamasıdır. Açıklama yapan siyasi partilerin kendi dönemlerinde tescil işlemini niçin yapmadıklarını bizler de merak ediyoruz. Ortada bir hata var ise, bu hata önceki dönemlerde belediye yönetimlerinde bulunan ve tapuda tescil işlemini nihayete erdirmeyen yöneticilerin kötü yönetimi ve ihmallerinden kaynaklanmıştır. Kamulaştırma işlemlerinde tescil, kamulaştırma işleminin bitmesi ve gayrimenkullerin kamulaştırma işlemini yapan idare adına tapu sicil müdürlüklerinde mülkiyet kaydının yapılmasıdır. Tescil işlemi yapılmaz ise gayrimenkul kaydı mülkiyet hakkı sahipleri adına olur."
"KAMULAŞTIRMA KARARI BELEDİYE MECLİSİNDE OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR"
“Ayrıca Cumhuriyet Meydanı kuzey kısmındaki alanın kamulaştırma işlemlerine ait borçlanma kararları Bozüyük Belediye Meclisinde alınmıştır. Söz konusu alanın kamulaştırılması ve bedelinin ödenmesi hususlarının belediye meclisinde konuşulduğunu, kamulaştırma bedelinin ödenmesi konusunda oy birliği ile karar alındığını, açıklamayı yapan CHP’li Meclis üyesinin de bu görüşmelerde ve kararlarda hazır bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”
"ÖNCEKİ YÖNETİMLERCE ARŞİVLEME İŞLEMİ GELİŞİGÜZEL YAPILMIŞTIR."
“Her ne kadar iki siyasi parti tarafından kötü niyetli ve siyasi rant elde etmek amacıyla haksız ve vicdani olmayan bir şekilde konu gündeme getirilmiş olsa da; her zaman ön planda tuttuğumuz gibi hakkın, hukukun ve adaletin tecelli etmesi için konuya ilişkin kapsamlı araştırma ve incelemeler yapılmaktadır. 40 yıl öncesine ait evrak ve belgeler temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu arada önceki yönetimler tarafından belediyeye ait evrak ve belgelerin gelişigüzel bir şekilde kömürlüğe, kamyon garajına ve benzeri olmadık yerlere atıldığını, çamur ve küf içinde kaldığını, bazı evrakların ise hiç bulunmadığını belirtir, önceki yönetimlerin belediyemize bir arşiv yapma iradelerinin bile olmadığını ifade etmek isterim. Arşivi düzenleme sürecinin yönetime geldiğimizde tarafımızca başlatıldığını da belirtmek isteriz. Açıklamalarda iddia edilen hususlarla ilgili olarak yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde az önce söylediğimiz gibi hak, hukuk, adalet ve halkımızın menfaatleri neyi gerektiriyorsa bu konuda her türlü adımın ivedilikle tarafımızdan atılacağını kamuoyuyla paylaşırız. Yönetime geldiğimiz günden bu güne kadar Bozüyük halkının menfaatini öncelikli tutan bir yönetim tarzını benimsemekteyiz. Bozüyük halkına özlemini duydukları yeni projeleri nasıl kazandıracağımızı düşünüp projeler üretirken bir yandan da yıllardır tamamlanmayan, ihmal edilen benzer örnekte olduğu gibi nihayete erdirilmeyen işleri sonlandırmaya ve temizlemeye çalışmaktayız. Onlarca yıldır kamulaştırılmayan veya kamulaştırılma işlemleri nihayete erdirilmeyen yerlerle ilgili olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işleri yaparken elbette ki Belediyemizin de menfaatleri korunacaktır.”
"DÜSTURUMUZ ’İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ ÖZDEYİŞİNE UYGUN OLARAK HAREKET ETMEKTİR."
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Eldemir, açıklamasının son bölümünde ise şunları belirtti;
“Vatandaşını dikkate almayan, vatandaşın mülk haklarını hiçe sayan yönetim tarzlarına karşı bir mücadeleye girmiş bulunmaktayız. Vatandaşımızın hakkını gasp eden, öteleyen, sonuçlandırmayan bir belediyeciliği, yönetim tarzı olarak kesinlikle reddediyoruz. Düsturumuz "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" özdeyişine uygun olarak hareket etmektir. Bu iyi niyet çerçevesinde; çalışmalarımız esnasında yapmış olduğumuz veya yapacağımız her türlü işlemlerle ilgili olarak, halkımızdan gelecek bilgilendirme ve önerileri dikkate alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Adı geçen Cumhuriyet Meydanı’nın kamulaştırılması ile ilgili, belediye olarak yaptığımız inceleme ve araştırmalarda, varsa bizim ulaşamadığımız bilgi, belge ve verilerin belediyemizle paylaşılması halinde gerekli çalışmayı ivedilikle yapacağımızı ifade etmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bozüyük halkının refah ve menfaatini ön planda tutan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Her türlü amacını aşan, yapıcı olmayan hatta hakarete varan eleştirilere rağmen; halkımızın menfaatine uygun anayasa, kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Amacımız daha güzel bir Bozüyük, yaşanabilir bir kent, yarınlara umutla bakan bir Bozüyük ve nesiller oluşturmaktır."

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Bilecik haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Bilecik ilinden Bozüyük Belediyesi ’Mükerrer Kamulaştırma’ İddialarına Cevap Verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Mart 2015 tarihinde saat 17 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bozüyük Belediyesi ’Mükerrer Kamulaştırma’ İddialarına Cevap Verdi haberi güncellenecektir.

BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ

05 Mart 2021, Cuma
 • İmsak
  05:58
 • Güneş
  07:21
 • Öğle
  13:17
 • İkindi
  16:28
 • Akşam
  19:03
 • Yatsı
  20:20
Sayfa Başı