Borcunuz mu var?

Güncelleme Tarihi:

Borcunuz mu var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2017 16:56

Varlık Yönetimi Şirketleri Derneği’nin uzmanlarına her türlü sorunuzu iletmek için aşağıda yer alan formu doldurmanız yeterli.

Geçen hafta gelen soruların yanıtları formun altında yer almaktadır.

Son yıllarda varlık yönetim sektörünün ülke ekonomisi için stratejik önem arz ettiği fark edilmeye başlandı. Peki kimdir ve nasıl işler bu sektör?

Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının (TGA) temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedir.

Varlık Yönetim Şirketleri banka, faktoring, finansal kiralama ve finansman kuruluşlarının tahsili gecikmiş kredilerini devralarak, bankaların hem finansal hem de operasyonel yükünün hafifletilmesinde rol oynamaktadırlar. Varlık yönetim şirketleri kredi borçluları ile görüşmelerle tercihen sulh yöntemi ile veya bankalar tarafından başlatılmış hukuki süreçleri sürdürerek çözüm üretmeye çalışırlar.

Varlık Yönetim Şirketlerini bankalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi, kredi borçlusunun ödeme isteği ve kabiliyetini artırmak için alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirmek sureti ile çözüm sürecini hızlandırmalarıdır.

Sektörün hiç kuşkusuz ki en büyük başarısı yaklaşık 500 bin müşteriyi borçluluktan kurtarıp finansal özgürlüğüne kavuşturmuş olmasıdır.

Sorularınız, Varlık Yönetimi Şirketleri Derneği’nin uzmanları tarafından yanıtlanacak ve 1 ay boyunca her perşembe günü hurriyet.com.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

 

Geçen haftanın soru ve yanıtları

Varlık yönetim şirketi tüketiciden daha yüksek faiz talep edebilir mi?
Sayın Burcu K., varlık yönetim şirketleri, banka ve diğer finansal kuruluşlardan devraldıkları tahsili gecikmiş alacakları, borçlularının ödeme kapasitelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Varlık yönetim şirketinin, yasal olarak, devreden bankanın müşterisinden talep edebileceği alacak tutarı ve faiz oranından daha fazla bir talepte bulunması mümkün değildir.

Yakınıma yardımcı olmak adına soruyorum; varlık yönetim şirketi borçlarına taksit yapılıyor mu ve borç miktarının ne kadar olduğu gibi bilgileri öğrenmek istiyorum. Ayrıca yakınımın ödeme imkanı olmamasına rağmen (3. kişilerden borç bulabilirse) peşin ödeme yapması halinde ne kadar ödeme yapar? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
Sayın Feridun K., bilgi güvenliği kuralları gereği, varlık yönetim şirketine borçlu olanların bu borçlarına ilişkin bilgiler, kişinin kendisine veya sadece yasal temsilcisine verilebilmektedir. Kişinin kendisinin veya yasal temsilcisinin ilgili varlık yönetim şirketine başvurması halinde, borcun mahiyeti ve miktarına ilişkin bilgiler ile borcun devir alındığına ilişkin belgeler paylaşılacaktır.

Varlık yönetim şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için; müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Bu bağlamda taksit ve benzeri ödeme kolaylıkları hakkında bilgi almak için, ilgili varlık yönetim şirketine başvurulması doğru olacaktır.

Benim bir bankaya geçmiş dönemlerden kalma bir borcum olduğu için şimdiki maaş aldığım …... bankasında kredi çekemiyorum. Borcum olan bankayı ve bu borcu hangi şartlarda ödeyebileceğimi söylerseniz teşekkür ederim
Sayın Uğur T., daha önce finansal bir ilişkiye girdiğiniz bankalardan birine ilişkin tahsili gecikmiş bir borcunuz bulunması nedeni ile kredi çekemiyor olabilirsiniz. Bu borcunuz, halen bu finansal kuruluşta olabileceği gibi, bir varlık yönetim şirketine de devredilmiş olabilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne başvurarak borcunuzun olduğu finansal kuruluşu öğrenip, ödeme koşulları hakkında bilgi talep edebileceğiniz gibi, kimlik bilgilerinizi bildirerek, faaliyette bulunan varlık yönetim şirketlerine elektronik posta ile başvurmanız halinde, borcunuzun varlık yönetim şirketine devredilip devredilmediği ve devredilmiş ise ödeme koşulları konusunda bilgi alabilirsiniz.

Bir Varlık Yönetim şirketi 2002 yılından kredi kartı borcumu satın aldıklarını söyleyerek benden tahsilat yapmak istiyor. Ancak bana borç ile ilgili bir belge sunmuyor bilgilendirmiyor. 2011 yılına kadar sıgortalı olarak calıstım banka neden bana tebligat yapmadı. Böyle bır borçtan haberım yok. 15 sene geçmiş zaman aşımı olmaz mı?
Sayın Erol C., bir borca ait icra dosyası 10 yıllık süre zarfında herhangi bir işlem görmediyse ve dosya yenilenmediyse kanunen zaman aşımına uğrayabilir. Ancak zaman aşımı borcu sona erdirmez. Borcunuzu kapatmadığınız sürece ilgili varlık yönetim şirketi her ay düzenli olarak borcunuzu risk merkezine bildirmeye devam edecektir. Bu da kredi notunuzu düşürecektir. Varlık Yönetim Şirketleri’nin en önemli misyonlarından birisi kişiye özel esnek imkânlar sunarak kişiyi borç yükünden kurtarmak ve finansal sisteme yeniden kazandırmaktır.

VYŞD faiz silme yetkisine sahip midir?
Sayın Mehmet M., varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun belirlediği yetkiler çerçevesinde, kişinin banka borcunu temlik tarihine kadar bankada birikmiş faiz tutarları ile birlikte devralmakta, borcun devralınmasından sonra ise, borçlu ve banka arasında yapılan sözleşme çerçevesinde belirtilen oranlar üzerinden, borcun ödenmediği süre zarfında temerrüt faizi işletmeye devam etmektedir. Varlık yönetim şirketleri borçlunun genel ekonomik durumunu ve ödeme gücünü dikkate alarak kişiye özel koşullar yaratır, esnek ödeme planları sunar.

Varlık yönetiminden nasıl faydalanabilirim?
Sayın Gürsel M., varlık yönetim şirketleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde; bankalar ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak tahsil edilmesi amacına yönelik faaliyet göstermektedir. Sizin de BDDK lisansı altında faaliyet gösteren 12 varlık yönetim şirketinden birisine borcunuz var ise; ilgili şiket ile temasa geçip borcunuzu yapılandırabilir, size uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Ana para borcunu faizsiz ödeyebilir miyim?
Sayın Kemal M., varlık yönetim şirketleri borçluların maddi olanaklarını da göz önünde bulundurarak kişiye özel, esnek ödeme planları sunmakta ve toplam alacak tutarından indirim yapabilmektedir. Bu bağlamda borcunuzun büyüklüğüne ve maddi imkanlarınıza bağlı olarak size özel farklı ödeme seçeneklerinizi görüşmek üzere borcunuzun olduğu varlık yönetim şirketini aramanız faydalı olacaktır.

Birden çok varlık yönetim şirketine olan borçlar tek bir şirkettte birleştirilebilir mi, tek ödeme noktası olarak?
Sayın Ali K., bankalar alacaklarını varlık yönetim şirketlerine ihale yoluyla temlik etmektedir. Temlik alınan portföyün takibi sadece dosyaları devralan şirket tarafından gerçekleştirildiği için borçların tek bir varlık yönetim şirketinde birleştirilmesi mümkün değildir.

Deniz Bank’a olan borcum hangi varlık yönetim şirketinde?
Sayın Ahmet T., isimde mükerrerlik olabileceği için herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına kontroller kimlik bilgilerinin kontrolü ile yapılmaktadır. Bize form üzerinden TC kimlik numaranızı ve iletişim bilgilerinizi iletebilirseniz borcunuzu temlik alan varlık yönetim şirketi tarafından size ulaşılması için yardımcı olmak isteriz.

Varlık yönetim şirketleri kişilerin borç yükünden kurtarılması için ne gibi imkanlar sağlamaktadır?
Sayın Mahmut C., varlık yönetim şirketlerinin temel amacı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için; müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedefler. Dolayısıyla varlık yönetim şirketleri müşterilerin borç yükünden kurtulmasına yönelik toplam alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli taksitli ödeme planı vb. öneriler ve esneklikler getirebilmektedirler.

1- Varlık yönetim şirketlerinin tahsilat politikası devraldıkları dosyanın sadece asıl alacağını mı yoksa asıl alacakla birlikte masraf ve gecikme faizi tutarlarını da tahsil etme şeklinde midir?
2- Varlık yönetim şirketlerinin devraldıkları borca ilişkin borçluya evrak ibraz etme yükümlülükleri bulunmakta mıdır?
3-Bankaların tahsil etmekte zorlandığı kredileri varlık yönetim şirketleri nasıl tahsil ediyor?
Sayın Mehmet K.,
1-Varlık yönetim şirketleri mali kurumlardan alacağın tamamını devralmakta ve borçlunun ödeme gücüne göre toplam alacak tutarlarında indirim yapabilmekte ve nispeten daha esnek ödeme koşulları sunabilmektedir.
2- İcra ve dava dosyalarında işlem yapabilmek için alacağın devir alındığını gösteren temlik beyanının ilgili dosyaya ibraz edilmesi zorunludur. Belgenin borçlulara ibrazı konusunda ise yasal yükümlülük bulunmamaktadır.
3- Ana faaliyet konusu kredi verme olan bankalar ve diğer mali kurumlardan farklı olarak varlık yönetim şirketlerinin ana faaliyet alanı sorunlu kredilerin tahsilat yönetimidir; yaklaşımları daha uzun vadelidir ve müşterilerine en makul ödeme planını en uygun sürede sunarak borcu çözüme ulaştırmayı hedeflerler.

Son 2 yılda satışı gerçekleşen toplam alacak tutarı ve bu alacakları satın almak için ödenen alım bedeli ne kadardır?
Sayın Arslan Ş., 2015 ve 2016 yıllarında bankalar ve diğer mali kurumlar toplam 8.5 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı yapmış ve buna karşılık varlık yönetim şirketleri bahsi geçen bu kurumlara yaklaşık 850 milyon TL tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirmiştir. 2017 yılında ise satışa konu olması beklenen toplam alacak rakamının 8 milyar TL'na ulaşması beklenmektedir.

 

İlandır

BAKMADAN GEÇME!