Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler hangisi

GELİR Vergisinde beyan dönemi başladı.

Haberin Devamı

Bu arada değişik gelirleri olan çok sayıda okuyucumuz, bu gelirleri için beyanname vermeleri gerekip gerekmediğini öğrenmek istiyorlar.

ÜCRET GELİRLERİ

Vergisi, ödenirken peşin peşin kesilen ücret gelirleri, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmiyor. Örneğin, yıllık ücret geliri 120 bin hatta 600 bin TL dahi olsa, beyanname verilmiyor.
Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri olması halinde,
durum değişiyor.
Birden sonraki işverenden, 2013 yılında alınan ücretin toplamı 26 bin TL’den fazla ise, ücret gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor.

İŞYERİ KİRA GELİRLERİ

Yurt dışında oturma ya da çalışma izni olanlar, Türkiye’deki iş yeri kira gelirlerinin tutarı, ne olursa olsun, bu gelirlerini Türkiye’de beyan etmek zorunda değiller. Örneğin, yıllık 800 bin TL iş yeri kirası alsalar dahi, bu geliri beyan etmeyecekler.
Türkiye’de yerleşik olanlar ise, 2013 yılındaki iş yeri kira gelirleri ya da konut + iş yeri kira gelirleri veya eurobond faizi + iş yeri kirası toplamı 26 bin TL’yi aşmıyorsa, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler.
Hemen belirtelim, her iki durumda da kiracı, kirayı öderken “yüzde 20 stopaj” yapmaktadır.

Haberin Devamı

TELİF KAZANÇLARI

2013’de telif kazancı elde edenlerin (yazar, heykeltıraş, bestekâr, bilgisayar programcısı ve bunların mirasçılarının; şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve TV senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, TV ve videoda yayınlama ya da kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserlerini satmak, haklarını devir veya kiralamak şeklindeki) gelirleri, tutarı ne olursa olsun, yıllık beyanname ile beyan edilmez.

FAİZ, REPO VE FON

Gerçek kişiler, 2013 yılında elde ettikleri, stopaja tabi tutulmuş banka mevduat faizi, repo ve fon gelirlerini, tutarı ne olursa olsun beyan etmeyecekler. Bankada, döviz tevdiat hesabı bulunanlar da bunlardan elde ettikleri, stopaja tabi tutulan faiz gelirlerini beyan etmeyecekler.

Haberin Devamı

BONO VE TAHVİL

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen, Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvili (DT) faizleri ve alım satım kazançları yüzde 10 stopaja tabi tutuluyor. Bu gelirler, 2013 yılı da dahil 2015 yılına kadar, tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil. Aynı şekilde, stopaja tabi diğer bono ve tahviller de beyana tabi değil.
Yabancıların, Türkiye’de elde ettikleri HB ve DT faiz ya da alım-satım geliri ise, hem stopaja hem de beyana tabi değil. Eurobond gelirlerini ayrıca açıklayacağız.

BORSA KAZANÇLARI

2013 yılında borsada elde edilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek. Borsa dışında, hisse senedi alım satımında ise, edinme tarihinden 2 yıl geçtikten sonra satılanların kazancı, beyana tabi değil.

Haberin Devamı

KÂR PAYI VE TEMETTÜ

2013 yılında, limited şirket ortaklarının elde ettiği “kâr payı” geliri ile anonim şirket ortaklarının elde ettikleri “temettü” gelirinin, brüt tutarı 52 bin lirayı aşmamışsa, beyana tabi başka gelirleri de yoksa bu gelirler, yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek. 52 bin TL’yi aşanların da yarısı beyan edilecek (GVK Md. 22/2).

GAYRİMENKUL SATIŞI

Gayrimenkuller, iktisap (edinme) tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra, elden çıkarılmışsa, bundan doğan kazanç, beyana tabi değil. 5 yıl içinde satılanlar da 9.400 TL’yi aşmayan kazançlar, beyana tabi değil. Miras kalan gayrimenkuller ise, ne zaman satılırsa satılsın, elde edilen gelir, vergi dışı olup, beyana tabi değil.

Yazarın Tüm Yazıları