Beşir Göğüş Ödülü Yusuf Çotuksöken’in

1999’daki Yalova depreminde yitirdiğimiz dilci, eğitimci Beşir Göğüş’ün ailesi ile Dil Derneği’nin birlikte düzenlediği Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü bu yıl oybirliğiyle, Yusuf Çotuksöken’in Türk Dili Dersleri 1 adlı yapıtına verildi.

2000 yılından beri verilen ödülün amacı; "Beşir Göğüş’ün Dil Devrimi’ne, Türkçe’nin eğitim ve öğretimine verdiği emeği ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Seçici kurul, Dilek Göğüş Ülgüray, Emin Özdemir, Prof. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. Sedat Sever ve İbrahim Düzman’dan oluşmuştu.

Ödül alan kitap, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için hazırlanmıştı.

Ödül, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat’ta verildi.

* * *

YUSUF ÇOTUKSÖKEN, kitabını öğrencilerine adadığını yazmış:

"İnsana, insanlık değerlerine, laikliğe, cumhuriyete ve demokrasiye her şeyden çok önem veren bütün öğrencilerimi..."

Hiç kuşkusuz bu ülkenin teslim edileceği kuşak da bu özellikleri taşımalıdır.

Yazar kitabında kuralları iyi metinlerle uygulama alanına sokmaktadır.

Gene Çotuksöken’in Uygulamalı Türk Dili de üniversite öğrencileri için, gerek anlatımı, gerek seçme örnekleriyle önemli bir başvuru kitabı niteliği taşımaktadır.

Yusuf Çotuksöken, 1947 yılında Eskişehir’de doğdu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli liselerde, yüksekokullarda, üniversitelerde öğretmenlik yaptı. Dil üzerine yazdığı kitaplarla dikkati çekti.

Yazarlığının 40. Yılında Yusuf Çotuksöken kitabında, iyi bir öğretmenin yetişme ve öğretme serüvenini aşama aşama okuyabilirsiniz. Yaşamının ve yapıtlarının listesini de gördüğünüzde, çalışkan bir dilci örneğini bulacaksınız.

Kitapta eleştirmenlerin, yazarların, uzmanların, bilim insanlarının onun hakkında yazdıklarıyla, Yusuf Çotuksöken’in dilimize, edebiyatımıza yaptığı katkılar ortaya konuyor.

* * *

ERAY CANBERK’in dediği gibi o, "sözcüğün işvereni/Türkçe’nin emekçisi"dir.
Yazarın Tüm Yazıları