Türk diasporasının temelleri 60’larda atıldı

Türk diasporasının temelleri 60’larda atıldı

Son 10 yılda Türkiye’nin yakaladığı gelişme ivmesinin, yurt dışındaki Türklerin hayatına da yansıdığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Kamu diplomasisi ve farklı dış politika imkânlarının daha etkin kullanılması ile Türk diasporasını güçlendirmek ve Türkiye ile bağlarını en üst seviyede muhafaza etmek için çeşitli önlemler art arda hayata geçirilmiştir” dedi.

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda (YTB) düzenlenen ‘Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Bakanlık olarak kamu diplomasisinde önemli yetki ve sorumluluklar aldıklarını belirten Ersoy, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın uhdesinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Ersoy, dilin ve kültürün tanıtımında büyük bir misyonu başarıyla yerine getiren Yunus Emre Enstitüsü ile kamu diplomasisi alanında faaliyet gösteren YTB’nin Türkiye’nin en önemli aktörlerinden olduğunu vurguladı:

Türk diasporasının temelleri 60’larda atıldı

‘DÖRDÜNCÜ NESLE ULAŞTI’
“Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve ana vatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür. YTB’nin gerçekleştirdiği sivil toplum proje destekleri, burs, staj, gençlik, kültür ve anadil programları bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda yurt dışındaki insanlarımızın taleplerini kurumlarımıza aktararak, mevzuat çalışmaları için koordinasyonu sağlaması da bu bütüncül stratejinin gereğidir. Türk diasporasının temelleri 1960’larda atıldı. 1961’de Almanya, ardından Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avustralya ile iş gücü anlaşmaları yapıldı. Aradan geçen 60 yılda Türkler misafir işçi statüsünden çıkarak, bulundukları ülkelerin vatandaşlığını aldı ve toplumun asli unsurları haline geldi. Bugün ise 6 milyonu aşan nüfusuyla Türk diasporası dördüncü nesle ulaşmış, ekonomiden bilime, sanattan spora, her alanda dünya çapında değer üreten bir güce dönüşmüştür.”

Haberin Devamı

HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM
“Son 10 yılda Türkiye’nin yakaladığı gelişme ivmesi, yurt dışındaki Türklerin hayatına da yansımıştır. Kamu diplomasisi ve farklı dış politika imkânlarının daha etkin kullanılması ile Türk diasporasını güçlendirmek ve Türkiye ile bağlarını en üst seviyede muhafaza etmek için çeşitli önlemler art arda hayata geçirilmiştir. Devletimizin tüm kurumları, yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü beklentilerini karşılamak için seferberlik içindedir. Zira insanlarımızın idari ve yasal, tüm resmi işlemlerinde, devletin kucaklayıcı, kapsayıcı ve sıcak yüzünü görmeleri büyük önem taşımaktadır. İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yurt dışında yaşayan Türk diasporası için önemli çalışmalara imza attı. Mavi Kart uygulamasından ailevi ve sosyal yardımlara, eğitimden hukuki süreçlere ve askerliğe kadar hayatın her alanında tüm ihtiyaçlara en hızlı ve etkili şekilde çözüm üretildi.”

Türk diasporasının temelleri 60’larda atıldı

Haberin Devamı

17 FARKLI KONUDA İYİLEŞTİRME
“Devletimizin sunduğu tüm imkanlar, günün şartlarına göre sürekli geliştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir. Böylece diasporamızın büyük potansiyelinin daha da artırılmasına katkı sağlanacaktır. ‘Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ bu anlayışın bir sonucudur. Proje süresince son derece geniş ölçekte mevzuat derlemeleri, hizmet envanteri oluşturma çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren raporlamalar gerçekleştirdik. İstişare toplantıları düzenledik. Kamu kurumları ile YTB koordinasyonunda, 2019’un başından bugüne kadar 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmeyi hayata geçirdik. Boşanma kararlarının tescilinden yabancı ehliyet süresine, çocukların vatandaşlığının korunmasından emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan bu kapsamlı çalışma, yurt dışındaki insanların Türkiye’ye aidiyet ve devletlerine güven duygusunu güçlü bir şekilde pekiştirdi. Biz, bugün projemizin kapanış toplantısını yapıyoruz ancak hizmette ‘son’ diye bir kavram yoktur. Önümüzdeki dönemde, proje sırasında gerçekleştirilen anketlerin ve odak görüşmelerin ortaya koyduğu 35 ayrı konu başlığında kamu kurumlarımızla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir. İnşallah daha güçlü bir Türk diasporası için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu devam ettirerek nice güzelliklere hep birlikte imza atacağız.”