Sosyal yardım alana 200 euro takviye var

Güncelleme Tarihi:

Sosyal yardım alana 200 euro takviye var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2022 12:38

Federal Alman hükümeti, koronovirüs pandemisinin ve son olarak Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın yol açtığı hayat pahalılığına karşı bir nebze destek çıkmak amacıyla hayatı kolaylaştırıcı bir paket hazırladı. Federal Parlamento’dan sonra Eyaletler Meclisi’nden de onaylanan pakette yer alan kısmen vergi alanına kısmen de yardım ödeneklerinin artırılmasını öngören kolaylıkları siz değerli okurlarımız için her yönüyle araştırdık.

Haberin Devamı

Sosyal yardım alana 200 euro takviye var
BAŞTAN beri gündemde olan bir konu nihayet hayata geçirilmiş oldu. Hartz IV adlı sosyal yardım ödeneğinden geçinenlere bir defaya mahsus ek yardım ödemesi yapılması, hatta bu yardım miktarının 100 euro olması konuşuluyordu. Hayatı kolaylaştırma paketine ilişkin yapılan 27 Nisan’da yapılan kabine görüşmesinde bu miktar ikiye katlanarak 200 euroya çıkarılmasına karar verilmişti. Amaç, hayat pahalılığına karşı düşük gelirli insanlara ek maddi destek çıkmak.
Kimler alacak: Söz konusu pandemi takviyesinden sosyal yardımla geçinenler örneğin İşsizlik Parası II olarak da adlandırılan Hartz IV ödenek sahipleri yararlanacak.
Ne zaman başlayacak: Pakette yer alan diğer kolaylıkların aksine, pandemi takviyesine ilişkin ödemelerin hangi tarihte başlayacağı başta netleştirilmemişti, ancak ödemelerin Temmuz 2022’de başlayacağı artık kesinleştirildi.
Sosyal yardım alana 200 euro takviye var

Haberin Devamı

1. PAKETTE NELER VARDI?
Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı enerji maliyetlerindeki fahiş artışın halkın, işletmelerin ve ekonominin üzerinde oluşturduğu külfeti azaltmayı hedefleyen SPD’li Olaf Scholz liderliğindeki federal hükümet, geçen şubat ayında hayatı kolaylaştırma paketinin ilkini karara bağlamıştı. Buna göre, örneğin EEG Umlage adı verilen Yenilenebilir Enerji Kanunu çerçevesinde tüketicilerden yapılan ek kesinti miktarı 1 Temmuz itibariyle düşürülecek. Söz konusu kesintinin durdurulmasıyla ülke genelinde tüketicilerin elektrik giderleri 6.6 milyar euro azalacak. 17 Mart’ta Federal Parlamento’dan sonra 8 Nisan 2022’de Eyaletler Meclisi’nde de onaylanan 1. Hayatı Kolaylaştırma Paketi’nde, düşük gelirli kişi ve ailelere, yakıt yardımı yapılması da yer aldı. Örneğin Wohngeld adlı konut yardımı alanlara kişi tek başına yaşıyorsa 270 euro, iki kişilik haneler için 350’şer euro, ayrıca hanede yaşayan diğer her bir aile ferdi için ek olarak 70’er euo yakıt yardımı yapılacak. BaföG adlı öğrenim harcından yararlanan çıraklar ile yüksek öğrenim gören gençlere verilerek yakıt yardımı 230 euro olarak belirlendi.

Haberin Devamı

VERGİ KOLAYLIĞI GETİRİLDİ
1. Hayatı Kolaylaştırma Paketi ayrıca ülke genelindeki tüm sigortalı çalışanların vergi yükünü hafifletmek için, vergiye tabi gelirden düşülen miktar 200 eurodan 1.200 euroya yükseltildi. Bunun neticesinde sigortalı çalışanların vergiye tabi gelir miktarları azalacağından, yıl sonunda ödemeleri gereken vergi miktarı da haliyle daha düşük olacak. Düşük gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü azaltmak için ‘Grundfreibetrag’ adı verilen vergiden muaf gelir miktarı 363 eurodan 10 bin 347 euroya yükseltildi. Diğer bir ifadeyle, elde ettiğimiz yıllık gelirden 10 bin 347 euroluk bölümü vergiye tabi olmayacak. Otomobiliyle işe gelip giden sigortalıların kat ettikleri kilometre başına vergiye tabi gelirden düşebilecekleri muafiyet miktarı da 21. kilometreden itibaren kilometre başına 38 cente yükseltilmişti. - BİTTİ -

Haberin Devamı

İŞLETMELERE NEFES ALDIRACAK EKONOMİ PAKETİ DE HAZIR
16 Şubat 2022’de kabinede karara bağlanan ve 19 Mayıs’ta Federal Parlamento’da onaylanan 4. Korona Pandemisi Vergi Yardımı Kanunu, ekonomik açıdan darboğaza giren işletmelere destek çıkıyor. Örneğin kâr-zarar hesabında işletmelere hem süre hem de zarar miktarı konusunda bir dizi kolaylıklar getirildi. Home office olarak tabir edilen evden çalışma modelinin yürürlük süresi uzatılırken, kısa çalışma parası adı altında yapılan ödemelere ilişkin takviyelerde birtakım vergi muafiyetleri tanındı.

BAKICILAR DA UNUTULMADI
Koronovirüs pandemisini sağ salim atlatmamızı, başta bakıcılar olmak üzere sağlık personeline borçluyuz. Federal hükümet, vefa örneği göstererek bakıcıları da unutmadı ve onlara yönelik de bir dizi kolaylıkların sağlanması için bir milyar euro bütçe ayırdı. Bunun 500 milyon eurosu hastane, diğer 500 milyonu eurosu da bakımevlerinde görev yapan bakıcılara bir defaya mahsus korona primi adı altında dağıtılacak.
Hangi kliniğin ne kadar alacağı ise şu şekilde belirlendi: 2021 yılında solunum cihazına bağlı olarak 10’dan fazla hastanın tedavi gördüğü 837 hastanedeki sağlık personeline dağıtılacak.
Kime ne kadar verilecek: Pflegebonus adı altında yapılacak bakım primi ödemeleri, bakım personelinin iş yüküne göre kademeli bir şekilde artırılacak. Yaşlı bakımı alanında çalışan bakım personeline kişi başına 550 euro, kliniklerde pandemi süresince yoğun bir şekilde çalışmak zorunda kalan uzman sağlık görevlilerine 1.700 euro, yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personeline 2 bin 500 euro tutarında ödeme yapılacak.
Vergi muafyeti var mı: 4 bin 500 euroya kadar yapılacak prim ödemelerine tanınan vergi muafiyeti 2022 yılının sonuna kadar uzatıldı.
Vergi muafiyetinden sadece hastanede çalışan personel değil, muayenehanelerde, diyaliz merkezlerinde ve rehabilitasyon amaçlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de yararlanabilecek.
Ne zaman ödenecek: Bakım primi ödemeleri 30 Haziran ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Başka kimler yararlanacak: Gezici bakım servislerinde ve huzurevlerinde çalışan bakım personeli de belirli koşullar altında söz konusu bakım priminden yararlanabilecek. Kasım 2020 ile Haziran 2022 tarihleri arasında en az 3 ay boyunca yaşlı bakımında görev alan bakıcılara da prim ödenecek. Yapılan tahminlere göre yaklaşık 870 bin sağlık çalışanı ve yaklaşık 86 bin cankurtaran personeli, söz konusu bakım priminden nasiplenecek.

Haberle ilgili daha fazlası: