Memleketim Dergisi’nin 60’ıncı Yıl Özel Sayısı çıktı

Güncelleme Tarihi:

Memleketim Dergisi’nin 60’ıncı Yıl Özel Sayısı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2021 17:20

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca yayımlanan Memleketim Dergisi’nin 60’ıncı Yıl Özel Sayısı okurlarıyla buluştu. Türkiye ile Federal Almanya arasında 1961’de imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılı kapsamında hazırlanan dergide, Almanya’daki Türk diasporasının zaman içinde geçirdiği ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal dönüşümün yanı sıra Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin Türk diasporası ekseninde dünü ve bugününü inceleyen çalışmalar yer alıyor.

Haberin Devamı

BÜLENT Güven, ‘60 Yılın Muhasebesi’ başlıklı yazısında Almanya’daki Türk toplumunun 60 yıllık serüvenini çeşitli boyutlarıyla ve genel hatlarıyla değerlendiriyor. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ise ‘Euro-Türkler ve Türk-Alman İlişkilerinde Değişen Rolleri’ isimli yazısıyla Almanya’daki Türk diasporasını göç, uyum, katılım, kimlik ve kültür bağlamında ele alıyor. Enes Seydanlıoğlu, “Almanya’da 60 Yıllık Göç Tecrübesinin Öznesi: Türk Diasporası” başlıklı yazısında NSU cinayetleri, Solingen Katliamı, Mölln Katliamı ve Hanau Saldırısı bağlamında Almanya’daki Türklerin uğradığı ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve terör saldırılarını inceleyerek altmış yılın genel bir değerlendirmesini yapıyor. Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır, “Avrupa’nın Türk Algısının Tarihsel Dönüşümü” isimli yazısında Avrupa’da tarih içinde değişen Türk imgesini birbirinden farklı boyutlarıyla ele alarak Türk algısının kültürel ve siyasal boyutlarına değiniyor. Doç. Dr. Meryem Nakiboğlu, “60. Yılında Almanya’da Göçmen Edebiyatı” başlıklı yazısında Almanya’daki Türk Edebiyatını sosyokültürel ve sosyopsikolojik olarak inceliyor ve bu edebiyatın zaman içinde geçirdiği dönüşümü ele alıyor. Dr. Mustafa Arslan, “Almanya’da Siyasal Yapı ve Katılım” isimli yazısında Almanya’daki siyasal yapı ve seçim süreçleri ile Almanya’nın siyasal partilerini ele alarak Türklerin Almanya’daki siyasal katılımlarını inceliyor.

Memleketim Dergisi’nin 60’ıncı Yıl Özel Sayısı çıktı
NSU CİNAYETLERİ
Dr. Mehmet Gürcan Daimagüler, “NSU Cinayetlerinden Ders Çıkarabildik mi?” başlıklı yazısında terör örgütü NSU’nun Almanya’da işlediği cinayetleri, bu cinayetlere ilişkin soruşturma ve yargılama süreçleri ile Alman medya ve bürokrasisindeki NSU Cinayetleri algısını inceliyor. Erkan Şimşek, “Gurbetçilerle Dolu Hayatın İçinden Konuşmak ve Mustafa Dayım” isimli yazısında kişisel bir göç serüveninden yola çıkarak Almanya’daki Türk toplumunun tarih, kültür ve sosyolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Güven Çolak, “Kreuzberg’in Nefesleri” isimli yazısıyla okurları farklı kimlik ve kültür dokusuyla göze çarpan Kreuzberg özelinde bir göç yolculuğuna çıkararak Almanya’daki Türklerin zaman içindeki serüvenini farklı yönleriyle ve özgün bir dille ele alıyor. Ömer Faruk Altıntaş, “Müslüman Kalarak Almanyalı Olmak” başlıklı yazısıyla Almanya’daki Müslüman varlığı, Müslüman toplulukların yapısal özellikleri ve Müslümanlar etrafında gelişen temel meseleleri irdeleyerek Almanya’da İslam ve Müslümanlığa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Haberin Devamı

TÜRKLERİN BAŞARILARI
Dr. Latif Çelik, “60. Yılında Asimilasyon ve Entegrasyon Arasında Almanya Türkleri” isimli yazısıyla Almanya’ya Türk göçü, Almanya’daki asimilasyon ve entegrasyon tartışmaları, entegrasyon kavramının Alman kamuoyunda algılanış biçimi ve bu tartışmaların Türk toplumuna yansımalarını ele alıyor. Doç. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, “İşçiden Girişimciye Almanya’daki Türklerin Ekonomik Varlığı” başlıklı yazısında, Almanya Türk toplumunun ekonomik ve ticari olarak Almanya ve Türkiye’ye yaptığı katkılardan hareketle Almanya’daki Türklerin, BioNTech gibi, dünya çapında ses getiren başarılarını ele alıyor. Dr. Yılmaz Bulut, “Almanya’da Türkçe 60 Yıldır Öğrenilmiyor, Unutuluyor” isimli yazısıyla Türkçenin Almanya’daki durumunu ele alarak okullardaki Türkçe derslerini, yeni kuşakların Türkçeye bakışını, veli sorumluluğunu ve Türkçenin yaşatılmasında sivil toplumun rolünü inceliyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’DAKİ TÜRK SERMAYESİ
Sahra Şahin, “Avrupa Türk Sosyolojisinin Ontolojik İnşası: Göçün Sosyofenomenolojisi” başlıklı yazısıyla Avrupa Türk Toplumunun ontolojik varlığı, kurumsal yapılanması ve nitelikli bir topluma yöneliş sürecine ilişkin önemli meseleleri ele alıyor. Prof. Dr. Erol Yıldız, “Türkiye’den Gelen 60 Yıllık Göç: Kentlerin Canlanması mı Yoksa Paralel Toplum mu?” isimli yazısında Türkiye’den Almanya’ya göçün Almanya’daki kentsel gelişime yaptığı önemli katkılar ve bu katkıların farklı boyutlarına yoğunlaşıyor. Yüksel Aslan, “Almanya ve Türkiye’nin 5. Kuvveti: Göçün 60. Yılında Almanya’daki Türk Sermayesi” başlıklı yazısında ‘insan sermayesi’ olarak Almanya’daki Türkler, Almanya’daki Türk sermayesi, işçi tasarruf ve dövizlerinin zaman içinde geçirdiği yatırım evrelerini inceliyor. Feyzullah Bahçi, “Almanya’da 60 Yıllık Türk Kültürü ve Türk-Alman Kültürleşmesi” isimli yazısıyla Almanya’daki Türklerin tarihsel süreç içinde değişim ve dönüşüme uğrayan kültür evreni ile eğitim ve kültür arasındaki bağı irdeliyor. Memleketim Dergisinin 60. Yıl Özel sayısına çevrim içi olarak https://www.ytb.gov.tr/memleketim/5/ linkinden erişilebiliyor.

 

BAKMADAN GEÇME!