Huzurevi giderleri her geçen yıl azalacak

Güncelleme Tarihi:

Huzurevi giderleri her geçen yıl azalacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2021 13:47

Almanya’da önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni bakım reformu yasası, özellikle huzurevinde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç insanların yüzünü güldürecek.

Haberin Devamı

Huzurevi giderleri her geçen yıl azalacak
Geçen hafta Hasan Bey ve Ayşe Hanım’dan örnekler vererek açıklamaya çalıştığımız huzurevi desteği ile ilgili okurlarımızdan gelen sorular üzerine konuyu tekrar farklı açıdan aydınlatmaya çalışacağız. Almanya’da sundukları hizmetlere bağlı olarak huzurevinden huzurevine farklılık arz eden konaklama ve yeme-içme giderleri ülke ortalamasında 3 bin ile 4 bin 500 euro arasında tuttuğunu söyleyebiliriz.

BAKIM DERECESİNE GÖRE DESTEK
Huzurevi sakinleri, sahip oldukları bakım derecesine göre bakım sigortasından maddi destek alabiliyorlar. Örneğin bakım derecesi 2’ye sahip olanlara 770 euro, bakım derecesi 3 için 1.262 euro, bakım derecesi 4 için 1.775 euro ve bakım derecesi 5 için 2 bin 5 euro tutarında yardım yapılıyor. Bu yardımlar doğrudan, huzurevi giderleriyle mahsup edildikten sonra geriye kalan masraflar, huzurevi sakinine fatura ediliyor.

Haberin Devamı

MASRAF GELİRLERİ AŞIYOR
Örneğin huzurevinde kalan bir kişi, bakım derecesi 3’e sahip olduğu için kendisine bakım sigortasından yapılan 1.262 euroluk maddi yardımla, toplam örneğin 4 bin euro tutarındaki huzurevi giderinin sadece 2 bin 738 euroluk kısmı kişisel katkı payı olarak fatura edilecektir. Bu kişi eğer ömrü boyunca düşük ücretli işlerde çalışıp düşük 1.000 euro gibi bir emekli aylığı alıyorsa, o zaman her ay ödemesi gereken huzurevi masrafı, sahip olduğu bütçesini neredeyse üç misli aşacaktır.

SOSYAL YARDIMA DÜŞÜYORLAR
Dolaysıyla yaşlılar veya bakıma muhtaç olanlar, sağlıkları kendi evlerinde yaşamalarına izin vermediği için huzurevinde konaklamaktan başka çare kalmadığı andan itibaren, sosyal yardıma muhtaç duruma düşüyorlar. Emekli aylığı, konaklama masrafını karşılamayan kişinin başka da geliri ve maddi birikimi yoksa, sosyal yardım dairesi devreye girmek zorunda kalıyor ve huzurevi giderlerini üstleniyor. Bu da ömür boyu çalışıp huzurlu bir emeklilik dönemi hayal eden birçok yaşlı için onur kırıcı bir durum teşkil ediyor.

Haberin Devamı

MADDİ KÜLFET AZALACAK
Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi kararlaştırılan yeni bakım reformu yasası, insanların yaşlılık veya bakıma ihtiyacından dolayı huzurevinde konaklamaya başladıklarında sosyal yardıma muhtaç duruma düşmemeleri için, kendi paylarına düşen konaklama masrafları için ek yardım yapılmasını öngörüyor. Huzurevi sakinlerine bakım derecelerine göre bakım sigortasından ayrılan ödeneğe ek olarak, kişilerin paylarına düşen masraflardan olayı oluşan maddi külfet, konaklama yılına göre azalacak.

YÜZDE 70’E VARAN EK DESTEK
Buna göre, konaklamanın birinci yılında kişilerin kendi paylarına düşen huzurevi masrafının yüzde 5’i, ikinci yıl yüzde 25’i, üçüncü yıl yüzde 45 ve dördüncü yıldan sonraki dönemler için her yıl yüzde 70’i, bakım sigortası tarafından üstlenilecek. Yukarıdaki örneğe dönece olursak; bakım derecesi ikiye sahip olan kişi, önümüzdeki yıl huzurevine yerleşmesi haline kendine fatura edilecek 2 bin 738 euroluk katkı payı için 2022 yılında 136.50 euro, 2023’te 684.50 euro, 2024’te 1.232.10 euro ve 2025’ten sonra her yıl için 1.916.60 euro ek yardım alacak. BİTTİ

Haberin Devamı


KISA SÜRELİ YATIŞLAR
İÇİN DESTE ARTACAK
Almancası ‘Kurzzeitpflege’ olan ve kişilerin hastanedeki tedavi ve yatış sürelerini kısaltmak veya hastaneye yatışları genel olarak azaltmak için bakım sigortası tarafından ayrılan ‘kısa süreli yatış parası’ olarak tercüme edilebilen bu ödenekle, kişinin yılda 56 güne kadar bakımevinde kalması halinde, kendisine bağlanan bakım parasına ek olarak 1.612 euro ek yardım alma hakkı var. Kişi bu parayla, kendisine fatura edilecek kısa süreli bakım evi yatış giderlerini karşılayabilir.

YÜZDE 10 ZAMLANACAK
Yeni bakım reformu yasası, bu destek kalemine de yüzde 10 zam yapılmasını öngörüyor. Buna göre, önümüzdeki yıldan itibaren ‘Kurzzeitpflege’ bütçesi 1.612 eurodan 1.773.20 euroya yükselecek. Buna ek olarak 2022 yılından itibaren, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatanlar, tedavi bitiminde herhangi bir bakımevinde yer bulunamaması veya kişinin sağlık durumu taburcu olmaya elverişli olmaması halinde hastanede 10 güne kadar kalabilmesi için geçici konaklama desteği sağlanacak.

Haberin Devamı


YEDEK BAKICI İÇİN
6 AY ŞARTI KALKIYOR
Bakım sigortası, bakımı kendi evinde yapılan hasta ve yaşlılar için yılda bir defaya mahsus 1.612 euro yedek bakıcı ödeneği öngörüyor. Bu maddi desteği almak için kişinin en az bakım derecesi 2’ye sahip, en az altı ay bakımı yapılmış olması ve bu ödenek için yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Yeni reform yasası ile birlikte, kişinin müracaattan önce en az altı ay kendi evinde bakılıyor olması şartı kalkacak. Örneğin 2022 yılının aralık ayında geçirdiği felç sonucu bakıma muhtaç duruma düşen bir kişi, yedek bakıcı desteği almak için 2023 yılının mayıs ayını beklemesine gerek kalmayacak. Kişi bakıma muhtaç olduğu Aralık 2022’den itibaren hemen yedek bakıcı ödeneği için başvuruda bulunabilecek.

Haberin Devamı


İŞTE REFORM YASASININ
GETİRDİĞİ DİĞER KOLAYLIKLAR
* Evinde gerek aile yakınları gerekse gezici bakım servisi hizmeti sunan şirketler tarafından bakılan kişiler, bakımları için gerekli olan bez, dezenfektan, eldiven gibi yardımcı araç ve gereçler için ayrılan aylık ödenek önümüzdeki yıldan itibaren 40 eurodan 60 euroya yükseltilecek.
* Önümüzdeki yılın eylül ayından itibaren bakım ve huzurevlerinde çalışan bakım personeline yapılan aylık ödemeleri toplu sözleşme veya kiliseye bağlı bakım kuruluşları için belirlenen kilise tarifesine göre yapılacak. Bakım sigortası, bu kurala uymayan bakımevlerinin işletme ruhsatlarını iptal edecek.
* Bakım personeline, günlük işlerinde daha fazla yetki verilecek. Örneğin, bakım hizmeti için gerekli olan araç ve gereç seçimi bakım personelinin inisiyatifine bırakılacak. Evde bakım hizmeti sunulan bakım personeline de daha geniş yetkiler tanınacak.
* Bakım reformu yasasıyla bakıma muhtaç kişi ve ailelerine sağlanacak yeni maddi yardımların finansmanı için 2022 yılından itibaren federal bütçeden her yıl ek olarak 1 milyar euro kaynak ayrılacak. Ayrıca, çocuksuz olan sigortalılardan kesilen bakım sigortası aidatı yüzde 0.1 oranında artırılacak.
* Almanya genelinde huzurevinde istihdam edilecek personel için standart hesaplama formülü geliştirilecek. Buna göre, 1.07.2023’ten itibaren huzur ve bakımevlerinde konaklayan sakinlerin bakım ihtiyacına göre asgari düzeyde bakım personeli istihdamı zorunlu hale getirilecek.
* Almanya’daki sağlık sigorta kasaları önümüzdeki yıldan itibaren, üyelerden kesilen yüzde 1.3 oranındaki ek sigorta aidatını aynı seviyede tutabilmek için federal bütçeden 7 milyar Euro ek ödenek alacak.