Doğum parası ne kadar

1dk okuma

Haberin Devamı

Günlük kullanımında analık parası olarak bilinen sosyal sigorta yardımı esasen “analık geçici iş göremezlik ödeneği”dir.
Kısa adıyla analık ödeneği sadece SSK sigortalısı ve şirket ortağı hariç Bağ-Kur sigortalısı olan kadınların doğum yapması halinde ödenir. Sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde analık ödeneği verilmez. Bu durumda olanlar sadece emzirme yardımı alabilirler.
Analık ödeneği/parası, doğum yapan kadın memurlara ödenmez. Yine, doğum yapan şirket ortağı kadın sigortalılar da bu yardımı alamazlar.
Analık parasının ödenebilmesi için, bahsi geçen sigortalıların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 günlerinin bulunması gerekmektedir. Bağ-Kur sigortalısı olanların ise buna ek olarak prim borçları da olmamalıdır.
Analık ödeneği, doğumdan önce 8, doğumdan sonraki 8 haftalık süre için ödenir. Çoğul gebelikte ise doğumdan sonraki 8 haftalık süreye 2 hafta ilave edilerek ödeme yapılır. Bu süre hiçbir biçimde eksiltilemez.
Analık parası maktu bir tutar değildir. Başka bir söyleyişle, emzirme parası, cenaze parası gibi önceden belirlenen ve herkes için aynı olan bir rakam değildir.
Analık parası, doğum yapan sigortalının sigorta matrahına göre değişir. Yüksek matrah üzerinden prim ödeyenler için bu rakam daha yüksekken, asgari ücret üzerinden bildirimde bulunanlar için ise daha düşüktür.
Hesaplama yapılırken, genel olarak analık vakasının rastladığı tarihten önceki 3 takvim ayının bilgileri esas alınır. Emekli aylığındaki gibi tüm çalışma süresindeki kazançlar/prim ödemeleri dikkate alınmaz.
Her iki farklı durum için birer örnekle yapılacak analık parası ödemesi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Örnek 1: Asgari ücretle çalışan ve 2012/Kasım ayında doğum yapan sigortalı için analık parası.
31,35x112x2/3= 2.340,80 TL

Haberin Devamı

Örnek 2: Tavandan sigorta matrah bildirimi yapılan ve 2012/Kasım ayında doğum yapan sigortalı için analık parası.
203,78x112x2/3= 15.215,57 TL