Hande Dinçel Yazarın Tüm Yazıları

Dikkat çalışması: Hedefe at oyunu

1dk okuma

Oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı veya kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek, zevk alarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, duygusal, dil ve sosyal gelişiminim temeli olan, gerçek yaşamın bir parçası ve etkin bir öğrenme sürecidir.

Haberin Devamı

Oyunun çocuğun beden ve fizik yeteneklerini geliştirmede, ruhani durumunu anlamada, kişilik gelişiminin olumlu yönde ilerlemesinde etkin bir işlevi bulunur. Çocuk için oyun, eğlence, öğrenme ve gelişim kaynağıdır.  Oyunların çocuk üzerinde destekleyici etkisi olması sebebi ile oyun sırasında fark etmeksizin tüm gelişim alanlarına katkı sağlar.

Oyunun önemi

Oyun, gerçek hayatın bir ön denemesidir. Çocuk görüp ve duyduğunu değil yaşayıp denediğini öğrenir, kabullenir. Oyun oynarken çocuk gerçek hayatında yer alan şeyleri tekrar eder, taklit eder.

Oyun;

-Mutluluğun dışa yansımasıdır.

- Çocukların en ciddi uğraşıdır. 

- En doğal öğrenme ortamıdır. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini fark edip denediği, öğrendiklerini tekrar ettiği bir yaşam alanıdır. 

-Çocuğun özgürlüğüdür. Oynayan çocuk kendi iç dünyasındadır, o dünyaya kendisi egemendir, kuralları kendisi koyar ve kendisi bozar. 

Haberin Devamı

-Çocuğun yaratma ortamıdır.          

-En doğal ortak çalışma alanıdır. Bu sayede birlikte oynayan iki küçük çocuk, daha birbirinin adını sormadan oyuna başlar. Çünkü oyun onların ortak dilidir. Oyuncakları paylaşmak gerekir. 

-Çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması açısından gerekli ruhsal besin niteliğindedir. 

Kurallı bir oyun ortamı yaratıp ailece oynayabileceğiniz ‘Hedefe at’ oyunu için...

Malzemeler

Boş kutu

Harita çivisi

Şişe kapağı

Lastik

Abeslang

Yapılışı

Boş ayakkabı kutusunun ortasına dikey olacak şekilde abeslang çubuğu yapıştırılır.

Çizginin sol tarafına puan üçgeni çizilir.

Çizginin sağ tarafına karşılıklı gelecek şekilde harita çivisi saplanır.

Çivilere lastik takılır.

Kutunun üst bölümüne üçgen şekli olacak şekilde harita çivisi takılır.

Sağ ve sol taraflara ortadan olacak şekilde lastik takılır.

Kapak alttaki lastiğe yerleştirilir.

Kapak aşağı doğru çekilir ve serbest bırakılır.

En çok puanı toplayan oyunu kazanır.

Kazanım

Küçük kaslar desteklenir.

El göz koordinasyonu sağlar.

Göz gelişimine faydalıdır.

Kurallı oyunu öğrenir.

İşbirliği yapar.

NOT: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.