2013 Yılı İçin Asgari Ücret Kaç Lira Oldu ?

1dk okuma

Haberin Devamı


Basın-yayın organlarına hatta resmi açıklamalara göre, yeni belirlenen asgari cüret tutarı, 2013 yılının ilk altı ayı için, aylık brüt 978,60 TL(net 773,98), ikinci altı aylık dönemi için de aylık brüt 1021,50 TL(net 804,69)… Rakamlar 16 yaşından büyük işçiler için geçerli…
Ancak, yanlış… Böyle bir resmi rakam yok aslında…. Başka bir söyleyişle, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun böyle bir kararı yok… Rakamlar tamamiyle uydurma… Yapılan bu uydurma bir takvim yılındaki 12 ayın her birinin 30 gün çektiği varsayımına dayalı…Öyle mi acaba…
Bu yanlış bilgilendirme yıllardan beri böyle sürüp gidiyor… Yetkili bir kurum da çıkıp biz böyle bir açıklama yapmadık demiyor… Yoksa, resmi ağızlarda ayını şeyi mi yapıyor ne !!?
Bu durum milyonlarca işçinin düşük ücret almasına, Devlete düşük prim ve vergi ödenmesine, yine yüzbinlerce işçiye düşük aylık ve gelir bağlanmasına, daha düşük analık ve hastalık parası ödenmesine sebep oluyor….
Böylesine mevcut sistemi derinden sarsacak bu yanlışlığın düzeltilmesi için kimse harekete geçmiyor… Resmi ağızlar takibini yapmıyor, işçi örgütleri sendikalar belli ki konunun farkında değil…
Yanlışı ve doğrusunu örneklerle aşağıda ortaya koymaya çalışalım….
Birincisi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yukarıdaki rakamlara ilişkin herhangi bir resmi açıklaması yok…
İkincisi, komisyon aylık asgari ücret belirlemez… Ülkemizde asgari ücret yıllardır günlük belirlenir…
Üçüncüsü, asgari ücret tespit komisyonu kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer…
Bütün bunlara göre, 29 Aralık 2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı ile 2013 yılı asgari ücret tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

Haberin Devamı

Şimdi bu resmi rakamlara göre, asgari ücretle çalışan bir işçi için, 2013/Ocak ayı ücreti brüt 978,60 TL mi yoksa 1.011,22 TL mi olacak? İşveren hangi rakamı ödeyecek? Yasal yükümlülükler hangi tutar üzerinden hesaplanıp ödenecek?
Tabi ki doğrusu 1.011,22 TL üzerinden ödemelerin yapılmasıdır… Ancak, yaygın uygulama 978,60 TL üzerinden hesaplama ve ödemedir…
Görüldüğü üzere her şey ortada… Asgari ücretle çalışan işçilerin, özellikle 31 gün çeken aylarda, hak ettikleri halde bir günlük ücretleri ödenmiyor…
Yetkilileri buradan göreve çağırıyoruz….