GeriSağlık Yoga Çeşitlerini Biliyor musunuz?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Hürriyet Twitter
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yoga Çeşitlerini Biliyor musunuz?

Yoga Çeşitlerini Biliyor musunuz?

Yoganın yaşamımızı ne kadar desteklediğini artık hepimiz biliyoruz. Günümüzde birçok farklı yoga çeşidi bulunmaktadır.

Yoganın yaşamımızı ne kadar desteklediğini artık hepimiz biliyoruz. Günümüzde birçok farklı yoga çeşidi bulunmaktadır. Hepsi ve daha fazlası haberimizde!

Karma Yoga

Hareketin Yoga'sı diye adlandırabileceğimiz bu yolla uygulayıcı, potansiyelleri ile yüce, kozmik enerjiyi birleştirir.

Kişi günlük aktivite ve sosyal faaliyetlerini, bunlardan şahsi menfaat sağlamadan yapar. Kendisini bu dünyaya gelmiş yüce bir güç olarak düşünür bu şekilde zihnini ve kalbini arıtır.

Bu durumdaki bir KARMA YOGi, kişiliğinin üstesinden gelerek evrensel bilinçle yaşar.

Bhakti Yoga

Bu yol, yaradılış kaynağına adanmış sınırsız bir sevgi yoludur. Kişi düşünce ve hisleri ile sonsuz yüceliğe hizmet eder. Sonsuz ve üstün sevgi ile birleşerek kişiliğinin sınırlarını aşar ve kozmik bilince ulaşır.

BHAKTİ yolu ve karşılıksız, koşulsuz sevgi verebilmek herkesin yapabileceği bir yöntemdir. Gerekli olan sonsuz bir inançla sınırsız sevgiye sahip olunmasıdır.

Raja Yoga

Anlamı, kral yogası veya soylu yoldur. Yoğun çalışma sistematiğidir, sekiz basamaklı bu yol şuurun tamamının kontrol altına alınmasıyla tam şuursal kontrol mekanizmasının tam çalıştırılmasıdır. Anlaşılacağı gibi diğer bir adı da AŞTANGA YOGA'dır. Burada AŞTA = 8, ANGA ise Basamak anlamına gelir.

Raja yoga uygulaması kusursuz bir ahlaki hal ile bütün duyuların sıkı kontrolüdür. Böylelikle yavaş yavaş mükemmel bir bedene konsantrasyona, meditasyona ulaşılır.

Hatha Yoga

Bu YOGA yolunda, çeşitli bedensel hareketler uygulanır, bunlara ASANA adı verilir. ASANA kelime anlamı itibarı ile rahat poz, hoş duruş demektir. Bu ASANA'lar ile birlikte SHAVASANA (YOGA gevşemesi), nefes ritimlerinin kontrollü ve düzenli olarak yapılması anlamına gelen PRANAYAMA ve bedensel arınma teknikleri yani KRİYA'lar, MUDRA'lar ve BANDHA'lar uygulanır.

Diğer bir deyişle, sekiz basamaklı Raja Yoga'nın ilk iki basamağının atlanılması ve doğrudan Asana’dan başlanması Hatha Yogadır.

Hatha Yoga ile insanın canlılığı artar, vücut sağlıklı olur, pek çok hastalıklar ve rahatsızlıklar ortadan kalkar. Şayet beraberinde uygun bir diyet takip edilirse, bedensel arınma ile tüm toksinler atılır.

Akıl ve vücut tamamen arınır ve yogi, bilinç üstü kontrol sahibi olur. Bu, kişinin kendi başarısına ulaşmasıdır ki bu da YOGA’nın temel amaçlarındandır.

Jnana Yoga

Bu YOGA yolu, üstün zeka, bilgi ve aklın yoludur. JNANA yogiler, kendileri hakkında her şeyi mükemmel bir şekilde bilerek, ruhsal uyanışa varırlar.

JNANA yogiler, ilk dönemlerde bile Atman hakkında bilgi sahibi olarak kendi vücutlarını, akıl durumlarını ve egolarını tanırlar. Tüm gizli duyularının ortaya çıkması, ilahi gücü tatması ile yogi, sevinç verici bir denge ve bütünlük elde eder.

Tantra Yoga

Bu uygulamada, kişi aydınlanmak için vücudundaki tüm enerjileri, bunların kaynaklarını, hislerini ruhsal yapısı ile mükemmel bir denge içinde harekete geçirir. Aydınlanma, insanın kendi varoluş nedenini kavramasıyla gelecektir. Yaşamın tamamı bir ritüeller zinciridir tabii ki cinsel ilişki de bu ritüellerin bir parçasıdır. TANTRA'da potansiyel ve kuvvetli cinsel yapıya ait enerjiler de uyarılarak transforme edilir ve buradan üstün seviyelere ulaşılır.

Yoga ile Ne Elde Ederiz?

Mükemmel, hareketli, dengeli, esnek ve sağlıklı bir beden

Temiz, kuvvetli, sakin ve toparlanmış bir şuur

Arınmış, berrak ve keskin bir idrak

Çelik gibi bir irade

Sonsuz sevgi ile dolu bir kalp

Tüm yüce duyu anlama kabiliyeti

Dengeli, arzulu ve huzur dolu yaşama isteği

Toplum içinde, herkesin iyiliği ve mutluluğunu düşünen bir mantalite

Ölümsüz, gizemli ve mükemmel iç benliğimize yönelerek onu öğrenme arzusu

False