Yavuz Beşoğul
Yavuz Beşoğul
Yavuz Beşoğul

En sık görülen doğuştan kalp hastalıkları nelerdir?

Bu hastalıklar sıklıkla erken doğumlarda ve akraba evliliklerinde görülüyor.

Haberin Devamı

İki tür doğuştan kalp hastalığı vardır:

1. Birinci tür kalp hastalıklarında anne karnında bebeğin akciğerleri çalışmaz. Bebek oksijenli temiz kanı göbek bağındaki toplardamar vasıtasıyla anneden alır. Sağ ve sol kalp kulakçıkları duvarında ve damarlar arasında mevcut olan iki delikten de geçirerek dolaşımı sağlar. Bu delikler doğum sonrası bebeğin ilk nefesini almasıyla kapanır. İşte bu deliklerin kapanmamasına “defekt” denir ve doğumdan sonra en sık görülen kalp hastalıklarıdır. (ASD, PDA)

ASD (Atriyal septal defekt): Anne karnında kalbin kulakçıkları arasındaki duvarda var olan ve doğuma yakın kapanmaya başlayıp doğum sonrası kapanmış olması gereken kalp defektine denir.

PDA (Patent Duktus Arteriozus): Aort, yani anne karnında kalpten çıkan ana atardamar ile akciğere giden ve kirli kanı taşıyan atardamar arasındaki geçiş deliği bebeğin ilk nefesi almasıyla kapanır. Bu geçişin açık kalması ikinci sıklıkta görülür.

Haberin Devamı

2. İkinci tür kalp hastalığını ise bebeğin kalbinin anne karnında haftalar içindeki oluşumu esnasında bazı bölümlerinin oluşumundaki duraklama ve gelişememesi oluşturur. Görülme sıklığına göre; ASD (kulakçıklar arası duvarın gelişiminde açıklık), VSD (karıncıklar arasındaki duvarın gelişiminde duraklama ve açık kalma), kalpten çıkan veya giren damarların kalbin yanlış ya da farklı odacıklarından çıkması, girmesi, bazen de bütün bu kalp defektlerinin birkaçının birlikte görülmesidir.
Daha da nadir görülen doğuştan kalp hastalıkları ise kalp odacıklarından birinin veya ikisinin olmamasıdır. Ayrıca çok daha kompleks (karmaşık) kalp anomalileri de görülebilir.

ERKEN DOĞUMLARDA VE AKRABA EVLİLİKLERİNDE GÖRÜLÜYOR

Bu doğuştan kalp hastalıkları sıklıkla erken doğumlarda ve akraba evliliklerinde görülür. Doğumdan hemen sonra belirti verebileceği gibi bebek büyüdükçe ve hatta ilkokul çağında bile belirtiler ortaya çıkabilir. Çarpıntı ve nefes darlığı, eforla veya ağlamakla morarma şikayetleri ile çekilen ekokardiyografi ve bazen de anjiografi teşhisi koymaya yardımcı olur. İleri derecede birden fazla kalp anomalileri doğumdan hemen sonra ölümle sonuçlanabileceği gibi ölü doğuma da neden olabilir. Bazen çok acil cerrahi müdahale gerektirir.

Haberin Devamı

Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Yavuz Beşoğul

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ