GeriSinem Rumeli İntifadan men koşulunun gerçekleşmesinde ihtarname istisnaları
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İntifadan men koşulunun gerçekleşmesinde ihtarname istisnaları

İntifadan men koşulunun gerçekleşmesinde ihtarname istisnaları

25.07.2020 tarihli yazımda olası bir ecrimisil davası öncesi intifadan men koşulunun gerçekleşmesi için ihtarname gönderilmesi gereğinden bahsetmiştik.

Bu kez ihtarname gönderilmeden açılabilecek ecrimisil davalarından, yani istisnalardan bahsedeceğiz.

Şöyle ki;

- Davaya konu taşınmazın kamu malı olması,

- Ecrimisil istenen taşınmazın bağ, bahçe gibi doğal ürün veren ya da iş yeri, konut gibi kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması,

- Paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi,

- Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması,

- Davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, el atmanın  önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması,

- Taşınmazın getirdiği ürün itibariyle, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali hallerinden birinin varlığı halinde, intifadan men koşulunun oluşmasına gerek bulunmamakta, doğrudan ecrimisil talepli dava açılabilmektedir.

- Tanık ve delil bildirimi yapılması bu davalarda önem teşkil edecek olup her somut duruma ilişkin değerlendirilmek üzere olaylara şahit olan kişilerin tanık olarak bildirilmesine dikkat edilmesini tavsiye ederim.

- Tapu kaydı vs. mülkiyet hakkını veya zilyetliği ispatlayan belgeler sunulması ve tanık anlatımları dosya kapsamında değerlendirilecek olup keşif aşaması/ keşif delili bu dosyalar için ayrıca önem arz etmektedir.

False