GeriSinem Rumeli El atmanın önlenmesi (Müdahalenin Men-i) davası
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

El atmanın önlenmesi (Müdahalenin Men-i) davası

El atmanın önlenmesi (Müdahalenin Men-i) davası
Abone Olgoogle-news

El atmanın önlenmesi durumu aslında kişinin malına haksız olarak müdahale edilmesi durumunun engellenmesi olup bu haksız müdahale dava yolu ile sona erdirilebilir.

Müdahalenin Men-i davasını kimler açabilir?

Taşınmazın maliki ya da asli zilyet sahibi tarafından açılabilir. Asli zilyetten anlaşılması gereken; taşınmazı malik gibi kullanmakta olan kişidir.

Eğer dava konusu taşınmaz el birliği mülkiyete tabi taşınmaz ise, bu halde paydaşlardan her biri dava açabileceği gibi hepsi veya yetki vermiş oldukları bir paydaş dava açabilecektir. Aynı zamanda miras şirketinin temsilcisinin de el atmanın önlenmesi davası açma olanağı bulunmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişiler, özel mülkiyete tabi bir taşınmaz hakkında açılacak olan davalarda dava açma yetkisine sahip olan kişilerdir.

Eğer hazineye ilişkin yerlere karşı el atmanın önlenmesi davası açılmak isteniyorsa bu durumda dava açma yetkisine sahip kişiler de değişecektir.

• Hazineye ait yerlere karşı gerçekleştirilen haksız el atmaların önlenmesi için açılacak olan davalarda davacı hazine olacaktır.

• Köy tüzel kişiliğine ait alanlarda gerçekleştirilen haksız el atmalara karşı ise köy tüzel kişiliği, belediye hudutlarında belediyeye ait alanlara karşı yapılan müdahalelere karşı ise belediye başkanlığı dava açma imkanına sahip olacaktır.

• Umumi yol, meydan, kışlak ve benzeri yerlerde yetki sahipleri ise kamu görevlileri olup bunlar görevlerini yerine getirmedikleri takdirde halk içerisinden herhangi bir kimsenin el atmanın önlenmesi davası açma imkanı mevcuttur.

El atmanın önlenmesi davasında davalı kimdir?

Taşınmaza haksız bir şekilde el atmış olan kişi veya kişilerdir. Mülkiyet hakkına el atan veya mülkiyet hakkına zarar veren kimselere karşı bu davanın açılması mümkündür.

Ecrimisil davası nedir? El atmanın önlenmesi ve ecrimisil birlikte talep edilir mi?

Müdahalenin men-i davası ile birlikte tazminat talep edildiği takdirde talep edilen maddi tazminat esasen ecrimisil olacaktır. Yani burada uğranılan zarardan öte haksız bir şekilde el atmayı gerçekleştiren kimsenin sağladığı fayda nedeniyle tazminata mahkum edilmesi söz konusudur. İşte bu da haksız işgal tazminatı olarak da bilinen “Ecrimisil” adı altında davalı tarafından istenebilecektir. Ecrimisil, şüphesiz ki geçmişe dönük olarak talep edilebilecektir. Yoksa zaten bu tazminatın bir anlamı olmayacaktır.

El atmanın önlenmesi davasında görevli ve yetkili mahkeme

Taşınmazın alıkonulmasına ilişkin davalarda da taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.

False