GeriSinem Rumeli Boşanma davasında neler delil olarak kullanılır?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Boşanma davasında neler delil olarak kullanılır?

Boşanma davasında neler delil olarak kullanılır?
Abone Olgoogle-news

Özellikle çekişmeli boşanma davalarının ispatı bakımından önem arz eden delillerin, her türlü hukuki delil olarak dava dosyasına konu olabileceğini belirtmek gerekir. Buna karşın, anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların kusur durumu ispata muhtaç bir husus olmadığından delil bildirimi yerine ortak kanaati ortaya koyan protokolün dava dosyasına sunulması yeterli olacaktır.

Peki, çekişmeli boşanma davalarında hangi deliller önem arz eder?

Tanık delili! Dava süresince oldukça ses getiren tanık delili boşanma davasında tanığın, mahkemede, tanık olduğu vakıaları hâkime anlatmasıdır. Burada önemli olan tanığın görgüye dayalı yani birebir şahit olduğu boşanma konusu vakıaları ortaya koymasıdır. Bu kapsamda tanığın duyuma dayalı “eş bana anlattı”, “eşin annesi anlattı” gibi başkalarının anlatımına dayalı tanıklığı ispat vasıtası olarak elverişli olmayacaktır.

Bir diğer delil, tarafların tazminat, nafaka vb. maddi talepleri bakımından önem arz eden sosyal ve ekonomik durum araştırmasıdır.  Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak önemli olan bu delil taraflar dayanmasa dahi mahkeme, kolluk araştırması ile uygulamada SED diye anılan bu araştırmayı isteyecektir.

Tarafların iddialarının, bu delil ile çelişmesi halinde ise banka kayıtları, tapu kayıtları, kişiler üzerine bulunan araç kayıtları bu delil ile birlikte değerlendirilecektir.

Delil olarak dayanılmış olması halinde banka kayıtları da boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin önem arz edecek olup; boşanmada nafaka miktarı ve tazminat miktarı belirlenirken tarafların ekonomik durumları göz önünde bulundurulacaktır.

Bunun dışında tarafların iş yerlerine müzekkere yazılarak, tarafların kazancı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Uygulamada iş yerlerinden gelen cevaplarda eş tarafından bilinen maaşın aksine diğer eşin asgari ücretle çalıştığı veya aldığı bedelden düşük rakamları gösterir cevapların mahkeme dosyasına girdiği görülmekte olup bu bağlamda banka dökümlerinin de mahkeme dosyasına celbi sağlanarak, dökümlerde göze çarpan olağanüstü harcamaların olması ise kişinin kazancı hesaplanırken göz önünde bulundurulacaktır.

Bir diğer delil olarak telefon kayıtları boşanma davasında delil olarak gösterilebilir. Telefon kayıtlarında ses veya mesaj içeriğinin ilgili operatörden temini mümkün olmayıp celbi ile hangi numaralarla kaç dakika kaç defa görüştüğü tespit edilebilecektir. Mahkemeler nezdinde belli saat aralıklarında, örneğin gecenin belli saatlerinde aynı numara ile yapılan uzun soluklu görüşmeler aldatmanın gündeme geldiği davalarda davaya esas teşkil edebilecek bir delil haline gelebilecektir.

Resim, fotoğraf video, sosyal medya paylaşımları vb. de boşanma davasının önemli delillerinden olup bu deliller kapsamında önemli olan delilin hukuku uygun elde edilmesidir.

Anlaşmalı boşanma davası nedir? Anlaşmalı boşanma koşulları nelerdir?
False