Sigorta primi eksik ödenen işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçinin sigorta primlerinin işveren tarafından eksik yatırılması ya da yatırılmaması işçi için iş sözleşmesini haklı sebeple derhal fesih sebebidir. Sigorta priminin eksik yatırılması kavramı kanunda bir sebep olarak özellikle sayılmamış olsa da kanunda haklı fesih sebeplerinin sayılan hallerle sınırlı olmadığı belirtilmiştir.

Haberin Devamı

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da yerleşik Yargıtay uygulamasında sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır.

İşçinin ücretinin SGK’ya bildirilenden fazla olduğunu yazılı belge, tanık beyanı ve sair deliller ile ispat etmesi halinde iş akdinin haklı nedenle feshi ispatlanmış ve kıdem tazminatı ve haklı fesihten kaynaklı sair haklara kavuşulmuş olacaktır.

Uygulamada ücretin SGK’ya eksik bildirildiğini ispata yönelik yazılı delil pek bulunmamakta olup işçinin ücretinin asgari ücret kadar olan kısmı bordrolarda gösterilerek banka aracılığıyla ödenmektedir. Bu tutar prime esas kazanç olarak SGK’ya da bildirilmektedir. Ücretin kalan kısmı ise elden ödenmektedir. İşçinin ücretinin bir kısmı elden ödeniyorsa bu durumu aynı işyerinde çalışan ve kendi çalıştığı döneme tanıklık eden tanık beyanı ile ispatlaması halinde hukuka aykırılık tespit edilebilir olacak ve haklı fesih sonucu doğacak haklara kavuşulabilecektir.

Haberin Devamı

İşçinin iş sözleşmesini bu sebeple derhal feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanacağı gibi işverenin eksik sigorta primlerini ödeme borcu da sona ermeyecek devam edecektir. Bunun yanında sigorta primi eksik yatırılan işçi işverenine karşı hizmet tespit davası açabilecektir.

Binlerce kişi işsiz kalma, maaş alamama gibi korkularla işverenin sigortasız çalıştırma girişimine boyun eğmekte, anayasa ile tanınmış sosyal güvenlik hakkından fedakarlık etmektedir. Ancak sigorta bildirimini geç yapan veya hiç yapmayan ya da sigorta primini eksik ödeyen iş yeri ile ilgili olarak hizmet tespiti davası açabileceğinizi ve bildirilmeyen sigortalı çalışmanızı her türlü delil ve tanık ile ispatlayabileceğinizi bildirmek isterim.

Yazarın Tüm Yazıları