Müneccim başlarının Güneş ve Ay tutulmasında yaptıkları ritüeller

Önümüzdeki günlerde protestolar ve siyasilerin birbirleriyle çatışmaları sürekli gündemimizde yer alacak.

Haberin Devamı

29 Nisan 2014 (GMT 6:04) 08 °Boğa 51′: Boğa burcunda halkalı Güneş tutulması …

Astroloji, benzerlik yasasından faydalanır. Tarihi incelediğimizde, sabit burçlarda gerçekleşen tutulmaların dünya çapında doğal afetlerde artışlara, havadan ve sudan gelecek zararlar hava yoluyla bulaşan hastalıklara neden olduğunu da ortaya çıkmaktadır. Vedic Hint Astrolojisi’nde Güneş ve Ay tutulmaları son derece önem taşır, etkileri 6 ila 12 ay boyunca sürer.

Doğal afetler, özellikle Güney Amerika ve Güney Asya’da çok ciddi boyutta ortaya çıkabilir. İspanya, Yunanistan ve Portekiz ekonomik konularda aldıkları desteği kaybedebilir, bu ülkelerde finansal kriz çok yüksek seviyelere çıkabilir. Yine bu kombinasyonun en çok etkileyeceği ülkelerin arasında Japonya, Rusya ve Ukrayna yer almakta.

Haberin Devamı

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasını, ülkemiz için değerlendirdiğimizde milliyetçi akımın yükseleceği, protestolar ve siyasilerin birbirleri ile çatışmaları sürekli gündemimizde yer alacak gibi görünmekte. Ekim 2014 ile birlikte Türkiye, Osmanlı dönemindeki gibi ilim, felsefe ve bilimde dünyaya ışık tutacak pek çok yabancı ülkenin de dikkatini çekecek; eğitimle ilgili konularda yaşanacak olumlu gelişmelerle dünya genelinde gururla adından söz ettirecektir.

Güneş tutulmasın güçlü etkisi ile ekonomide özellikle borsada yaşanacak gelişmeler krizi daha da etkili bir hale getirebilir. Bireysel anlamda da kendi değer yargılarımıza göre dersler alacağımız, olumlu ve olumsuz ektiğimizi biçeceğimiz zamanlar. Kendi içsel dönüşümümüzü gerçekleştirip farkındalığımızı arttırarak, eğriyi doğruyu ayırt etmek için çaba göstermeliyiz. Ruhumuzu arındırıp olumsuz davranış ve alışkanlıklarımızdan sıyrılmaya çalışmalıyız. Tutulma enerjisini HZ.Mevlanan’ın KALP DENİZDİR DİL KIYI, KALPTE NE VARSA KIYIYA O VURUR sözünün doğrultusunda değerlendirmeli, kalbimizi öfke, kibir ve kinden arındırarak özümüzle bütünleşme çabası içinde olmalıyız.

Müneccim başlarının Güneş ve Ay tutulmasında yaptıkları ritüeller

Haberin Devamı

Osmanlı döneminde müneccimbaşılar Güneş ve Ay tutulmalarını daima titizlikle incelemişlerdir. Kayıt altına almış, padişah ve saray halkını bu konuda bilgilendirmişlerdir. Gereken tedbir ve izlenmesi gereken yollar konusunda rehberlik etmişlerdir. XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında başlayan müneccimbaşılık müessesinde Osmanlı sarayında Bîrun erkanından olan müneccimbaşılar, aslen ilmiye sınıfına mensup medrese mezunu kişilerdir. Kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, Güneş ve Ay tutulmaları gibi önemli astronomi hadiseleri ile fevkalade olayların gözlemleri sonucu yaşanacak olumsuzlukları en aza indirebilmek için bu zamanlarda sizlerle paylaştığım dua ve uygulamaları yaparlardı.

Haberin Devamı

Güneş ve Ay tutulması esnasında Küsuf namazı kılınır. 2 rekattır.

NOT: Güneş tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir.

Okunacak esma ve dualar

113 kez YA BAKİ
20 kez YA HADİ
298 kez YA SABUR
514 kez YA REŞİYDÜ
57 kez YA MECİYDÜ
7 kez hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

Hangi dine ve inanca mensup olursak olalım, Güneş ve Ay tutulmalarında dua etmek ruhumuzu arındırıp farkındalığımızın artmasına, kainatın bir parçası olduğumuzun idrakına varmamıza yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Yazarın Tüm Yazıları