Merkür iletişim, akıl ve haberleşmenin gezegeni

Merkür geri hareketi ne gibi faydalar sağlayabilir?

Haberin Devamı

İletişime ait her şey Merkür’le ilişkilidir. Konuşma kabiliyetimiz, kendimizi ifade ediş tarzımız, el becerileri, ticari konularda gösterdiğimiz beceri ve yetenekler. Merkür'ü doğum haritamızda hangi evde görüyorsak orada kendimizi daha iyi ifade edebilir ve başarıya ulaşabiliriz.

Nedir bu “R” geri giden gezegenler?

Retrograde kelimesinin anlamı geri gitmektir. Retro “geri’’ Gradi “gitmek” anlamına gelir. Peki bir gezegen geri gidebilir mi? Güneş sisteminde her şeyin ekliptik düzlem üzerinde ileri doğru hareket ettiğini biliyoruz. Retrograde gezegenler bu hareketi aniden terse çevirip geri gitmezler boylamsal hareketleri hızla düşer. Daha doğrusu durağanlaşır ve biz Dünya’dan gözlemlediğimizde geri gidiyormuş gibi gözlemleriz. Bir gezegen Retrograde ise onun temsil ettiği konularda yavaşlamaları beraberinde getirir.

Haberin Devamı

Not: Doğum haritanızda ‘’R’’ geri hareket halinde gezegen ya da gezegenleri olanlar, olmayanlara göre korku ve kaygıları daha yüksek kişilerdir. Fobiler, korkular günlük hayatları üzerinde oldukça etkilidir.

“Işıklar, Güneş, Ay ve R geri gitmez!”

Merkür: Yılda üç kez ‘R’ geri harekette olur. Daha doğrusu durağanlaşır, gözlemlendiğinde geri gidiyormuş gibi görünür ve iletişimle ilgili konularda gecikme ve aksamalara sebep olur. Bu dönemlerde gözden kaçan ayrıntılar problemlere neden olabilir. Yanlış anlaşılmalar, buna bağlı tartışmalar, elektronik eşyalarda sorunlar maillerin zamanında yerine ulaşmaması kontrat, sözleşme gibi konularda gecikme ve aksamalar yaşanabilir. Kişisel doğum haritalarınızda Merkür hangi evde ‘’R’’ hareketini gerçekleştiriyorsa o evi temsil eden konularda iletişimle ilgili problemler yaşayacağınızı ve dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Merkür zeka ve kavramayı, konuşma becerisini, eğitimi ve tüm akıl uğraşlarını yönetir. Yazarların, öğretmenlerin ve hatiplerin yaratıcılığından sorumludur. Aynı zamanda ticaret ve pazarlama alanlarını yönetir. İşadamlarının yaşamlarına ışıklarını saçar!

Merkür’ün çalıştığı öteki alanlardan biri sinir sistemi diğeri de güven duygusudur. Bu nedenle gezegenin zararlı etkilediği haritalara sahip kişiler sinirli, aşırı heyecanlı, ukala ve güvenilmez olurlar.

Haberin Devamı

Merkür’ün kötü niyetle olmasa da yüzeysel tabiatı nedeniyle belirli evlerde zarar verdiği bilinir. Bu özelliği nedeniyle Hint bilgeleri ona flörtçü ve ikiyüzlü diyerek, bağımsız karakterine dikkat çekmişlerdir.

Batı astrolojisi ile Hint sistemi arasında Merkür konusunda küçük farklar vardır. Hintlilerde akıl yöneticisi olarak Merkür yalnız bırakılmamıştır. Bu görevi Ay ile paylaşmaktadır. Tarafsız düşünürsek gerçekten de duygularımızla mantığımız arasında hangimiz kesin bir çizgi olduğunu ileri sürebilir?

Merkür cinsiyetsiz, yansız, soğuk ve nemli bir gezegendir. Doğrudan güç aldığı 1. evde yerleşmesi en faydalı durumdur. Başak’ın ilk yarısında yükselimde ve güçlüdür. Balık’ta ise alçalımda ve zayıftır. Ayrıca yönetici olduğu İkizler ve Başak’ta iyi sonuçlar çıkartır. Koç burcu yansızdır. Boğa dosttur. Yengeç’de zararlıdır. Aslan da dost olurken, Akrep, Yay, Oğlak ve Kova yansız (nötr) davranır.

Haberin Devamı

Merkür genç bir gezegendir. Kişinin fiziksel görünümü ile bağlantılı ev veya gezegen ile ortaklıkları genel olarak genç görünmeyi sağlar. Merkür’ün dostları Güneş ve Venüs’tür. Ay, Merkür’ün düşmanıdır. Mars, Jüpiter ve Satürn yansız kalırlar.

Merkür’ün yansımaları

Akıl ve idrak; Eğitim, öğrenme, eğitme; Konuşma kabiliyeti, şairlik; Kendine güven, iletişim (haberleşme); Yazım ve çizim, kitaplar; Yayımcılık, yazılı kağıtlar; Bilinçli zihin, entellik, analiz yeteneği; Alım-satım, ticaret, iş hayatı; Espri yeteneği, nüktedanlık; Astroloji, matematik; Sinir sistemi, ciğerler, bağırsaklar; Sinir buhranı, beyin hastalıkları, sara; Kısa yolculuklar, yazarlar, astrologlar, sekreterler; Kuzey yönü, çarşamba, zümrüt.

Haberin Devamı

Batı astrolojisinde de yer alan önemli bir gezegen devinim özelliği de, zaman zaman duraksama ve geri gitme olayıdır. Kuşkusuz gezegenler daima bulundukları yörüngede ileriye doğru hareket ederler. Fakat dünyadan gözlendiğinde yeryüzünün hareketi baktığımız gezegeni geriliyor gibi gösterdiği zaman, geri hareket ettiğini söyleriz. “Retrograde” adı verilen geri gitme sembolik olarak “R” harfi ile gösterilir. (Sankrit terim = Vakri)

Hint kutsal belgelerinde gezegenlerin geri hareketlerini kapsayan oldukça az sayıda açıklama bulunmaktadır. Gezegen kuvvetleri (Shadbala) açıklamalarında geri giden gezegen, ileri hareketli gezegenden daha güçlü sayılmıştır. Pratikte geri giden gezegenin temel etkileri oldukça azalmaktadır. Doğum haritasında geri giden gezegenin üretmesi gereken normal enerjisinin bir kısmını saklı tuttuğu anlaşılmaktadır. Gezegenin simgelediği fonksiyonlar kişinin sübjektif alanında çalışır ve daha kişisel derinliklere iner. Örneğin, 9.evde geri hareketli Jüpiter kişiyi dini bir lider yapmak yerine, kendine özgü bir felsefe anlayışı ile donatarak rahatlatır. Faydalı gezegenlerin geri hareketli olmalarının yanında, zararlı gezegenlerin geri çalışması daha önem kazanmaktadır. Zararlı gezegenin negatif enerjisini her ne kadar derinliklere girmeye ve bulunduğu evi sarsmaya itilirse de, hala olumsuz bir gezegenden çıkmakta ve diğer evler ile gezegenleri etkilemektedir, ama yolları daha azalmıştır. Sonuç olarak, zararlı gezegenler geri hareketli iken bir miktar olumlu olabilirler. Faydalı gezegenler de gerilerken güçlerinden biraz kaybetseler de gene olumlu iş görmeye devam ederler.

Haberin Devamı

Yükselimde ve düşüşte olan gezegenlerin geri hareketlerine gelince, sonuç yukarıdaki açıklamanın benzeri olacaktır. Herhangi bir yükselim gezegeni geri giderken olumlu iş yapmasını sağlayan enerjiyi üretemeyecektir. Düşüşte olan geri hareketli gezegen de zarar veren enerjisini yitirip, olumlu işler gören bir karakter kazanacaktır. Geri giden gezegenin yönetici olduğu evin durumu da incelenmeye değerdir. Geri gitme olayı burada da yansıyacaktır. Örneğin 5.ci evin yönetici gezegeni geri hareketliyse, kişinin çocuk sayısını sınırlayacaktır. Gezegen devinimlerinde göz önünde tutulması gereken bir özellik de doğum sırasında istasyon yapan (duran) gezegenin çok büyük bir önem kazanmasıdır. Bu durum nadiren de olsa Ephemeris’den araştırılarak saptanmalıdır. Gezegen sembollerinin yanına konan “D” harfi ile gösterilen durma olayı gezegene büyük bir güç kazandırmaktadır.

Merkür geri hareketi “R” bizlere ne gibi faydalar sağlayabilir?

Eski dost ve arkadaşlarımızla bir araya gelebilir geçmişte değerlendiremediğimiz işleri daha iyi şart ve imkanlarla değerlendirebilir uzun zamandır aradığımız bulamadığımız kaybettiğimizi düşündüğümüz belge ya da eşyanın karşımıza çıkması ile sevinebiliriz. Merkür ‘’R’’ hareketi süresince kelimelerin esiri olabileceğimizin bilincine vararak özden gelmeyeni söze yansıtmamayı öğrenebiliriz.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

Yazarın Tüm Yazıları