Güneş tutulmasında okunacak dua ve esmalar

Astroloji benzerlik yasasından faydalanır. Tarihi incelediğimizde, sabit burçlarda gerçekleşen tutulmaların dünya çapında felaketlere neden olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Haberin Devamı

3 Kasım 2013 tarihinde Kuzey yarım kürede oluşan Güneş tutulması, yüzyılın en önemli tutulmalarından biridir. Ekliptik ekseninde Satürn yer alacak. Böyle bir tutulma 28 Nisan 1911 tarihinde olmuştur. O dönemde Ekliptik ekseninde Satürn yer almaktaydı. Bu tutulmadan bugüne 100 seneden fazla bir zaman geçmiştir. 1911 Yılında Osmanlı Devleti Libya'yı kaybetmişti. 1912 yılında tarihin en acı olaylarından biri gerçekleşmiş ve Balkan Savaşı kaybedilmişti. O dönemde dünya tarihini incelediğimizde iyi süreçler olmadığını görüyoruz. Yine bu tarihlerde Avrupa'da yüzyılın en sıcak mevsimi yaşanmıştır. Gerçekleşecek bu tutulma doğa olayları ve iklimsel değişiklikleri de beraberinde getirebilir.

Astroloji benzerlik yasasından faydalanır. Tarihi incelediğimizde, sabit burçlarda gerçekleşen tutulmaların dünya çapında felaketlere neden olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bireysel anlamda da kendi değer yargılarımıza göre dersler alacağımız, olumlu ve olumsuz ektiğimizi biçeceğimiz zamanlar. Kendi içsel dönüşümümüzü gerçekleştirip farkındalığımızı arttırarak, eğriyi doğruyu ayırt etmek için çaba göstermeliyiz. Ruhumuzu arındırıp olumsuz davranış ve alışkanlıklarımızdan sıyrılmaya çalışmalıyız.

Haberin Devamı

Osmanlı döneminde müneccimbaşılar Güneş ve Ay tutulmalarını daima titizlikle incelemişlerdir. Kayıt altına almış, padişah ve saray halkını bu konuda bilgilendirmişlerdir. Gereken tedbir ve izlenmesi gereken yollar konusunda rehberlik etmişlerdir. XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyılın başlarında başlayan müneccimbaşılık müessesinde Osmanlı sarayında Bîrun erkanından olan müneccimbaşılar, aslen ilmiye sınıfına mensup medrese mezunu kişilerdir. Kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, Güneş ve Ay tutulmaları gibi önemli astronomi hadiseleri ile fevkalade olayların gözlemleri sonucu yaşanacak olumsuzlukları en aza indirebilmek için bu zamanlarda sizlerle paylaştığım dua ve uygulamaları yaparlardı.

3 Kasım 14:47 ile 16:45 saatleri arasında

Güneş ve Ay tutulması esnasında Küsuf namazı kılınır. 2 rekattır.

Haberin Devamı

NOT: Güneş tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir.

Okunacak esma ve dualar

  • 312 kez Ya Rakiybu
  • 75 kez Ya Muzillu
  • 14 kez Ya Vehhab
  • 100 kez Ya Gaffar
  • 1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü
  • 306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.
  • 7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm. 

Hangi dine inanca mensup olursak olalım Güneş ve Ay tutulmalarında dua etmek bizleri yüceltir ve arındırır. Akrep burcunda gerçekleşecek Yeni ay ve Güneş tutulmasının tüm insanlığa ve ülkemize birlik ve düzen getirmesini diliyorum.

Yazarın Tüm Yazıları