Ezoterik ruhsal astroloji ve 7 devre

Ezoterik Ruhsal Astroloji'de yedi yıllık devreler insan doğumundan itibaren başlayarak her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler hakkında sizleri bilgilendireceğim.

Haberin Devamı


Ezoterik ruhsal astroloji ve 7 devre

"Bu, on iki farklı renkten oluşan ve dünyanın avrası üzerinde çevrili ve sanki boyalı veya tonlu arzın burçlar kuşağını oluşturur. Bu avra kuşağı dünya üzerinde bütün pratik astrolojinin temelidir. O sanki içinden evrene baktığımız ve ayrıca dıştan bize ulaşacak bütün etki ışınların geçmesi gerektiği renkli pencereleri olan bir kubbe (cupola) gibidir. Bu ışınlar on iki pencereden birinin içinden geçerek, o pencere rengi veya tonunun yönettiği şeyler üzerinde belirli bir etki gönderirler. Bu şekilde kozmik felsefe ve teori fiziksel yaşamın gerçeklerine iner ve pratik astroloji bunun inkar edilmez kanıtlarını sunar."

A.E. Thierens (1)

Haberin Devamı

“Bir çocuk göksel ışınlar bireysel karmasıyla matematiksel bir uyumda olduğu gün ve aaatte doğar. Horoskopu değiştirilemez, geçmişin ve olası geleceğin sonuçlarını gösteren okuyucu bir portredir. Fakat doğum haritası sadece sezgisel bilgeliği olan kişiler tarafından hakkıyla yorumlanabilir.”

Meher Baba

Ezoterik Ruhsal Astroloji'de yedi yıllık devreler insan doğumundan itibaren başlayarak her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler insanda erginleme çağlarıdır:

1) Devre Ay, 2) Devre Merkür, 3) Devre Venüs, 4) Devre Güneş, 5) Devre Mars, 6) Devre Jüpiter, 7) Devre Satürn olarak sıralanmaktadırlar.

1) Birinci devre: Ay tarafından yönetilir ve doğumdan itibaren 7. yaşa kadar sürer. Ay, yansıma gücü verir. Ay devresinde çocuk her şeyi yansıtarak ve taklit ederek öğrenir. Ay ayrıca dişilik ve annelik gezegenidir. Bu çağda çocuk üzerinde anne hakimdir. Göbek bağı kesildiyse de bağımlılık devam eder. Dünyayı annenin himayesi altında ve aracılığı ile görür, yaşar.

2) İkinci devre: Merkür tarafından yönetilir ve 7. yaştan 14. yaşa dek sürer. Merkür, iletişim ve öğrenme kapasitesini verir. Merkür devresinde çocuğun bilgisi büyük bir artış gösterir, her şeyi merak eder ve çabuk öğrenir. İletişim kurma, kendini ifade etme konuları onun için büyük önem arz eder ve bu alanda kendini geliştirir.

Haberin Devamı

3) Üçüncü devre: Venüs tarafından yönetilir ve 14. yaştan 21. yaşa dek sürer. Venüs erginliği sağlar. Cinsel farklılıklar belirlenmeye
başlar. Çocuklar birer erkek ve kadın olmaya başlarlar ve cinsel kimliklerine kavuşurlar. Görünümlerine özen göstermeye ve karşı cinse ilgi duymaya başlarlar. Bunun haricinde güzel sanatlara, estetik değerlere ve ideallere önem vermeye başlarlar.

4) Dördüncü devre: Güneş tarafından yönetilir ve 21. yaştan 28. yaşa dek sürer. Güneş, ego ve sosyal hakimiyeti geliştirir. Burada ego gelişmeye başlar. Kişi kendine sosyal çevre edinmeye ve kişiliğini geliştirmeye başlar. Kariyer edinme ve yaşamını kurma çabasına girer.

Haberin Devamı

5) Beşinci devre: Mars tarafından yönetilir ve 28. yaştan 35. yaşa dek sürer. Mars, güç ve mücadele verir. Bu yaşta kişi hayatta kendine bir yer tesis etmek için mücadele verir. Önceden öğrendiklerini uygulamaya koymaya çalışır. Kişinin en aktif çağı denilebilir.

6) Altıncı devre: Jüpiter tarafından yönetilir ve 35. yaştan 42. yaşa dek sürer. Jüpiter; zenginlik, keyif ve felsefe verir. Bu yaşta
kişi vermiş olduğu mücadelenin sonuçlarını elde etmeye, rahat olmaya ve eğlenmeye başlar. Bir yandan da hayatın anlamı üzerinde düşünmeye, felsefe üretmeye başlar.

7) Yedinci devre: Satürn tarafından yönetilir ve 42. yaştan 49. yaşa dek sürer. Satürn, disiplin ve olgunluk gezegenidir. Burada kişi
yaşlanmayla yüzleşir, zamanını iyi değerlendirmesi ve sağlığını koruması için daha disiplinli olması gerektiğini fark eder.

Haberin Devamı

1. DEVRE: BEBEKLİKTEN ÇOCUKLUĞA GEÇİŞ

Ruhsal gelişimin temel taşları

Çocuklarınızı önemseyin, bebekliklerinden itibaren onların gelişmiş ruhları olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Küçük bedenler büyük ruhları barındırır içinde. Kişisel gelişimlerinde en önemli etken anne ve babadır. Ruhsal astrolojide insanı 7 evrede inceleriz. Bebeklikten çocukluğa geçiş süreci kişiliğin temel taşlarının alışkanlık ve davranışların oturması ile başlar. Bu temel taşların oturmasını da bizler anne babalar olarak farkında olarak ya da olmayarak sağlarız. Küçücük bir bebek ne anlar diyerek duyarsızca hareket etmek, büyük bir yanılgıdır. Onların yanında bağırır, şiddet gösterir, yetişkinler olarak aramızda kalması gerekenleri ulu orta yaşarsak onların ruhlarını sakatlarız ve büyüdüklerinde kazandıkları alışkanlıklarından kendimizi sorumlu tutmadan, “Bu çocuk kime çekti?” tartışması içine girer ve suçlarız. Suçlamak kolay olandır çünkü. Fakat ne kadar adilce bir yaklaşımdır? Dönüp kendimize bakmadan, öz eleştiride bulunmadan eleştiririz. Her ruh, özel ve değerlidir. Anne karnında 120 günde şekillenmeye başlayan ruhsal planın doğumla yaşama merhaba demesi ve sonrası çok özel bir durumdur. Anne karnında Güneş ve Ay tutulmalarından etkilenen, annesinin hamilelik sürecinde yaşadığı duygusal geçişlere tepkiler verebilen o muhteşem varlığın doğduğu anda yaşamsal enerjilere duyarsız olduğunu düşünmek ne büyük bir yanılgıdır. Her ruh, her hayat özel ve değerlidir.

Haberin Devamı

Bilincinde anne babalar olarak bebek ve çocuklarımıza karşı sorumluluk ve sevgimizi doğum anıyla başlayıp bir ömür boyu verebilmek dileği ile...

2. evreyle önümüzde ki hafta görüşmek dileği ile…

Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun...

Yararlanılan Kaynaklar:

1) Elements of Esoteric Astrology, A.E. Thierens, Ph D., David McKay
Company, Philadelphia, USA, 1931, Sayfa 120

2) Improved Perpetual Planetary Hour Book, Llewellyn George,
Llewellyn, Minn. USA, (1906), 1967.

3) Kemal Menemencioğlu

Yazarın Tüm Yazıları