Çin Astrolojisi

Çin Astrolojisi'nin temelleri binlerce yıl öncesine dayanır. Çin Astrolojisi'nde Antik Çağ Çin takvimi esas alınır. Bunun dayandığı sistem de Ay’ın devirleri ile Güneş'in kısmi hareketlerine göre yapılan hesaplamalardır. Bu yönden Batı Astrolojisi ile der

Haberin Devamı

Çin Astrolojisi'nin temelleri binlerce yıl öncesine dayanır. Çin Astrolojisi'nde Antik Çağ Çin takvimi esas alınır. Bunun dayandığı sistem de Ay’ın devirleri ile Güneş'in kısmi hareketlerine göre yapılan hesaplamalardır. Bu yönden Batı Astrolojisi ile derin ayrılıklara sahiptir.

Çin Astrolojisi yönteminde Güneş ve Ay’ın devir hesaplarının yanında geleneksel Çin felsefesinin 5 elementine dayanan olumlu ve olumsuz görünümler içinde 12 sembolik hayvan yılı ile tanımlanan bir sistem kullanırlar.

Klasik Astroloji'de olduğu gibi Çin Astrolojisi'nde takımyıldızlara insanların davranışlarını betimleyen mitolojik yakıştırmalar verilmez. Bu, Doğu bilgeliğinin temeli Taoizm’den kaynaklanmaktadır.

Bu felsefenin temel inanışında evrenin iki zıt güç arasındaki sonsuz çekişmeden oluştuğu var sayılır. Erkek ve dişi kutuplarının simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç "Yin" ve "Yang" olarak kabul edilir. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilmiştir. Güneş yan'dır ve ruh bulut sınıfındadır. Ay ise yin'dir. Beyaz ruh olarak adlandırılır. Yang gök, Yin ise dünya anlamına gelir. Geri kalan beş elementin eklenmesi ile Çin Astrolojisi'nin temel yapısı kavranmış olur.

Haberin Devamı

12 Çin burcu; beş, element olan odun, ateş, toprak, metal ve su tarafından yönetilir. Her bir element tarafından yönetilen süreçler ele alınırsa, her burç 60 yıllık ara ile gelir ve bu nedenle Çin takvimi 60 yıllık periyot temeline dayanır.

Çin horoskopu 12 burca bölünürken, yapıcı ve yıkıcı haliyle on element koluna ayrılır. Artı ve eksi olarak. Bunların yanında antik "Yin" ve "Yang" kavramlarının eklenmesiyle klasik Çin horoskopu ortaya çıkar ve "hayvanlar dairesi" olarak adlandırılır. Çinliler dünyanın hem en eski astrologları hem de en büyük astronomları olmuştur. Astronomi ve Astroloji'yi ayrı kavramlar olarak görmediklerinden hepsine astrolojik bir anlam vermişlerdir. Çin Astrolojisi'nde burçlar her sene Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında değişir. Bir yıl boyunca aynı burç devam eder.

Haberin Devamı

Çin Astrolojisi'ne göre burçlar

Batı'daki hayvan sembolizminde olduğu gibi zodyağın hayvanları Çin folkloru tarafından onlara verilen karakteristikleri yansıtır. Çin efsanelerinin kahramanlarıdır. Göklerle olan bağlantıları ise Jüpiter'in 12 yıllık döngüsüyle ilişkilidir. Çin Astrolojisi'ndeki burçlar Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz'dur. Çin Astrolojisi'nde tüm yıl sadece bir hayvan sembolüne bağlı değildir. Burçlar yıllara göre ayrılıyor.

Çin günü iki saatlik dilimlerden oluşan on iki periyoda bölünür. İlk periyot 23:00’dan 01:00’a kadar devam eder. Her periyodun biri göksel sap diğeri de dünyevi dala karşılık gelen iki burcu vardır. Horoskopta "Hayvanlar Dairesi"ne dayalı olarak doğum saati ile ilişkili hayvanla bir diğer boyut eklenir. On iki saat, on iki hayvan burcuna denk gelen dünyevi dallardan adını alır. Bu, Batı Astrolojisi'nde kullanılan Yükselen Burç’a benzetilebilir fakat klasik Astroloji'deki burçlarımıza hesaplamalardaki farklılıklardan dolayı denk düşmez.

Haberin Devamı

Çin Astrolojisi ve Batı Astrolojisi arasındaki farklar

Klasik Astroloji'de horoskopun 12 evi gibi Çin Astrolojisi'nde de bir kişinin hayatındaki genel ilgi alanlarını etkileyen 12 yazgı evi kullanılır. Batı Astrolojisi'nde Güneş burcumuz olduğu gibi Çin Astrolojisi'nde de bir burca sahibiz. Çin Astrolojisi, Ay dönüşümleri esasına bağlıdır. Klasik Astroloji'de ise Güneş dönüşüm temeline dayanır. Burçların Batı ve Hint Astrolojisi'nde tüm veriler ve yorumlar Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin verilerine göre yorumlanır. Çin Astrolojisi'nde ise antik Çin takvimi esas alınır bu yönden diğer Astroloji sistemleriyle derin ayrılıkları vardır.

Karmaşık bir ay-güneş takvimini kullanırlar Merkezlerinde iki yön vardır. 10 göksel sap ve dünyevi dallar 5 element tahta, ateş, toprak, metal, ve sudur. 12 dünyevi dal burçlarından oluşur. Çin zodyağında Batı zodyağındaki burçların olduğu gibi gökyüzündeki belli takımyıldızlarla doğrudan ilişkili değildirler. Çin Astrolojsi'ndeki burçların özellikleri klasik Astroloji'deki güneş burcumuzla benzerlikler gösterir.

Haberin Devamı

Çin Astrolojisi kişiliğimizi ne kadar etkiliyor?

Çin Astrolojisi kişinin doğuştan gelen özellikleri, şansları ile ilgilenir ve onları için her şey değişim halindedir. Çin Astrolojisi'nde aile koşullarımız ve kişisel özelliklerimiz doğumla belirlenmiş olmasına karşın gelecek kaderimiz sabit değildir. Yaşamımız boyunca yaptığımız davranışlarla talihinizi belirlemeye devam edersiniz. Çin Astrolojisi'nde yılların elementlere göre dönüşüm etkisi ve 5 elementin olumlu-olumsuz görünümlerinin 10 yılda bir element devrinin tamamlanmasına dayanır.

Fare, Kaplan, Ejderha, At, Maymun ve Köpek, pozitif yıllarda doğanlar benzer özelliklere sahip olurlar. Aynı şekilde negatif yıllarda doğan Tavşan, Öküz, Koyun, Yılan, Koyun, Horoz ve Domuz da benzer özellikler sergilerler. Bu değerlendirmenin Çin Astrolojisi'ndeki anlamı; pozitif yıllarda doğanlar kariyerlerinde daha başarılı olurlar, çevrelerinden etkilenmek yerine çevrelerini etkilerler. Negatif yıllarda doğanlar ise yaşamda daha savaşçı bir ruh ile mücadele ederler ve daha çok maddi başarı elde ederler.

Haberin Devamı

Hangi Çin burçları birbiri ile uyumludur?

Fare yılı doğumlular, Ejderha ve Maymun yılı doğumlu olanlarla anlaşır.

Öküz yılı doğumlular, Horoz ve Yılan doğumlu olanlarla anlaşırlar.

Kaplan yılı doğumlular, ejderha ve Kaplan yılı doğumlu olanlarla anlaşırlar.

Tavşan yılı doğumlular, Koyun ve Domuz yılı doğumlu olanlarla anlaşırlar.

Ejderha yılı doğumlulular, At ve Koyun doğumlu olanlarla anlaşırlar.

Yılan yılı doğumlular, Yılan ve Öküz yılı doğumlularla anlaşırlar.

At, Köpek ve Kaplan yılı doğumlular, Koyun, Domuz ve Tavşan yılı doğumlularla anlaşırlar.

Maymun yılı doğumlular, Maymun yılı doğumlularla anlaşırlar.

Horoz yılı doğumlular, Öküz ve Yılan yılı doğumlularla anlaşırlar.

Köpek yılı doğumlular, At ve Kaplan yılı doğumlularla anlaşırlar.

Domuz yılı doğumlular, Tavşan ve Koyun yılı doğumlularla ile anlaşırlar.

Hangi Çin burçları birbiri ile anlaşamaz?

Fare ve Köpek anlaşamazlar. 

Öküz ve Köpek anlaşamazlar.

Kaplan ve Maymun anlaşamazlar.

Tavşan ve At anlaşamazlar.

Ejderha ve Köpek anlaşamazlar.

Yılan ve Kaplan anlaşamazlar. 

At ve Yılan anlaşamazlar.

Koyun ve Fare anlaşamazlar. 

Maymun ve kaplan anlaşamazlar.

Horoz ve Tavşan anlaşamazlar. 

Köpek ve Horoz anlaşamazlar.

Domuz ve Domuz anlaşamazlar.

Çin Astrolojisi'nde elementler ve özellikleri

Yapıcı Element Devresi: Tahta - Ateş -Toprak - Metal - Su – Tahta

Yıkıcı Element Devresi: Su- Ateş-Metal- Tahta-Toprak- Su

Çin Astrolojisi'ne göre elementlerin simgeleri, yükselen burç hesaplama tablosu ve Çin burçları tablosunu foto galerimizde bulabilirsiniz.
[fotogaleri=381]
Yararlanılan Kaynaklar:

Dünya Astrolojisi Peter Marshall
Yeni Çin Astrolojisi Suzanne White 
Göklerin kutsal ışıkları daima yaşamınızı aydınlatsın.

Yıldızınız ve şansınız bol olsun…     

Yazarın Tüm Yazıları