Çocuklarda özel öğrenme güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, dinleme, konuşma, heceleme, matematiksel işlem yapma gibi becerilerin edinim aşamasında çocuğun karşı karşıya kaldığı yetersizlikleri ifade eden bir tür bozukluktur. Genellikle ilkokul dönemi açığa çıkan özel öğrenme güçlüğü, okul öncesi dönemde de kendini gösterebilir. Bu tanıyı almış bir çocuğun zeka seviyesinin normal veya normalin üstünde olduğu ancak akademik ve sosyal anlamda uyumsuzluklar yaşadığı görülmektedir.

Haberin Devamı

Özel öğrenme güçlüğü; okuma bozukluğu(disleksi), matematik bozukluğu(diskalkuli), yazılı anlatım bozukluğu(disgrafi) ve dil bozukluğu(afazi) olmak üzere dört ayrı alanda ele alınır. Bu nedenle bu tanıyı alan her çocuğun zorlandığı alan farklı olabilmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü belirtileri

-Konuşma problemleri; sözcük dağarcığında yetersizlik, gecikmiş konuşma

-Okuma ve yazma problemleri; okumayı ve yazmayı öğrenme aşamasında gecikme, harfleri karışma ve değiştirme, heceleri değiştirme, yanlış okuma ve okuduğunu anlayamama

-Odaklanma problemleri; dikkat ve konsantrasyon eksikliği, odaklanamama, konuyu takip etmekte zorlanma

-Kavrama problemleri; renkler, sayılar, zıt anlamlı kelimeler, gün, ay, yıl ve saat gibi kavramları öğrenmede güçlük yaşama,

Haberin Devamı

-Dört işlem problemleri; çarpım tablosunu öğrenmede güçlük, tersten bölme işlemi yapma, işaretleri karıştırma

-Yer-yön problemleri; sağını solunu ayırt edememe, uzaklık ve derinlik algısında bozukluklar

-Planlama problemleri; günlük işleri organize edememe, sıralayamama

-Uyum problemleri; sosyal anlamda iletişim bozuklukları, arkadaş ilişkilerinde uyumsuzluk

-Çizim problemleri; kalemi yanlış tutma, geometrik şekilleri kopyalayamama, taşırmadan boyayamama

-İşitsel problemler; benzer sesleri ayırt edememe, duyduklarını unutma

-İfade problemleri; bir nesnenin veya kişinin adını unutma ve başka yollardan anlatmaya çalışma

-Hareket problemleri; koordinasyon içeren oyunları oynayamama, ritmik hareketlerde zorluk yaşama, aceleci ve sakar olma hali

Özel öğrenme güçlüğü tedavi aşaması

Her tanıda olduğu gibi özel öğrenme güçlüğü için de erken tanı ve müdahalenin önemi büyüktür. Tedavi aşamasında ailenin farkındalığı ve çocuğa olan desteği çok büyük bir rol oynar. İlk olarak bir uzman desteği almak ve uzman yönlendirmesiyle çocuk için uygun eğitimi planını oluşturmak gerekmektedir. Bu noktada aile, öğretmen ve uzmanın iş birliği içinde hareket etmesi son derece önemlidir. Yalnızca özel öğrenme güçlüğüne yönelik ilaçla tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak bunun yanında dikkat eksikliği, depresyon gibi başka psikiyatrik bozukluklara da rastlanılabilmektedir. Bu gibi durumlarda uzman gerekli görürse ilaç ile tedavi yöntemi uygulanabilmektedir.

 

 

Yazarın Tüm Yazıları