GeriSelahattin Anatürk Uzaktan eğitimin avantajları için kuralların belirlenmesi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Uzaktan eğitimin avantajları için kuralların belirlenmesi

Uzaktan eğitimin avantajları için kuralların belirlenmesi
Abone Olgoogle-news

Uzaktan eğitim, dijital eğitim, ters yüz edilmiş sınıflar derken ülke genelinde Covid-19 salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilmek zorunda kalındı. Bu nedenle gelişmiş, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler eğitim sistemlerini hızlıca çağın koşullarına uygun yenileme ve geliştirme faaliyetlerine giriştiler.

Uzaktan eğitim; zaman ve mekândan bağımsız, birçok eğitim kaynağına erişim fırsatı sunmakla beraber, birçok öğrenci ve öğretmeni birleştirme yönüyle örgün öğretime göre daha esnek bir yapıya sahip bir süreç oldu.

Uzaktan eğitim; “Sanal Ders”, “E-Öğrenme”, “E-Eğitim”, “Sanal Sınıf”, “Elektronik Öğrenme” gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Sanal sınıf, uzaktan eğitim sistemiyle entegre olarak çalışan sesli ve görüntülü sınıf ve gruplar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sanal sınıflar, farklı yerlerde bulunan öğrencilerin aynı zamanda bir öğretmen rehberliğinde bir araya geldikleri eşzamanlı çevrimiçi ortamlardır. Bu bağlamda sanal sınıfların gerçek sınıflara göre sağladığı en önemli avantaj, dünyanın neresinde olunursa olunsun, istenilen yerden öğrenme ortamına dâhil olabilme imkânıdır.

Sanal sınıf ortamının sunduğu avantajlar

Daha önceki eğitim süreçleri gözden geçirildiğinde geleneksel sınıf ortamında çekingen yapıdaki öğrencilerin düşüncelerini açıkça ifade edemedikleri gözlemlenmiştir. Sanal sınıf ortamının diğer avantajlarından biri de bu yapıdaki öğrencilerin kendilerini baskı altında hissetmeden yazışma ya da mikrofon yoluyla düşüncelerini söylemeleri ve derse aktif katılım sağlamalarıdır.

Etkileşimli bir ortam olan sanal sınıflar, öğrencilerin dersi ve müfredatı öğrenmelerini destekleyici yapıda, öğrencinin ders işleyişinde aktif olabildiği, öğretmen ve öğrencinin iş birliği içerisinde bulunduğu, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve fiziksel sınıfa göre, içerik-öğrenci etkileşimlerinin büyük oranda sağlanabildiği ortamlardır.

Etkileşimli eğitim ortamı sunan sanal sınıfların başarıya katkısı %50 gibi büyük bir orandır. Teknolojinin hızla ilerlemekte olduğu bu süreçte ve böyle bir öğretim ortamını deneyimleyen çocuklar, gençler kablosuz ve taşınılabilir iletişim araçlarına zorlanmadan adapte olmakta ve bu araçları hayatlarının vazgeçilmezleri arasına koymaktadırlar. Ayrıca uzaktan eğitim derslerinde ortam sesi, klasik derslere göre çok daha az ve kontrollü olmaktadır. Öğrencilerin de ders içeriğine, öğretmen veya arkadaşının dersle ilgili söylediklerine çok daha rahat odaklanma olanakları vardır.

Yapılan araştırmalar öğretmenlerin, uzaktan eğitim sürecine hızlı adapte olduklarını, teknik konularda yeterli düzeyde olduğunu, öğrencilerin araştırarak öğrenmelerine ve araştırmaya sevk ettiğini, öğrencilerin yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yardımcı olduğunu, etkili ve verimli liderlik davranışı göstererek sınıf ortamında eşit bir yapı oluşturduğunu bizlere göstermektedir.  

E-öğrenme sürecinde başarı

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle kendimizi hızlı bir şekilde içerisinde bulduğumuz e-öğrenme sürecinin daha da başarılı olabilmesi için uygulanması gereken birkaç önemli konu bulunmaktadır. Bu konuların başında e-öğrenme yöntemi ile ders verecek öğretmenlerin eğer e-öğrenme konusunda eksikleri var ise gerekli olan bilgi ve beceriye ivedilikle sahip olması gerektiği gelmektedir.

Bir diğer önemli konu ise; uzaktan eğitim sürecinde öğrencinin sorunlarının hızlı biçimde çözülmesinin ve destekleyici bir dil kullanılmasının çevrimiçi sınıflarda başarıyı önemli oranda etkilediğidir. Öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler arasında, onların içsel motivasyona ve destek almadan öğrenebilme kapasitesine sahip olması, iyi zaman yönetimi yapabilmeleri, teknoloji kullanımında başarılı olmaları ve sorunlar ile baş edebilme gibi yetkinlikleri kazanmış olmalarının gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.

Uzaktan eğitim sürecinde belki de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer konu ise sınıf kuralları ve davranış yönetimidir. Çünkü sınıf yönetimi öğretmenin en önemli görevlerinden biridir. Sınıf yönetimi sayesinde öğrenmeye ayrılan zaman artar. Dolayısıyla boşa giden zaman azalır. Uzaktan eğitim sürecinde de sınıfta düzen ve tutarlı beklentilerin geliştirilmesi çok önemlidir. Ancak sınıf yönetimi için öğretmenin önce sınıfını tanıması gerekir. Öğretmen uzaktan eğitim sürecinde de sınıftaki öğrencilerle anlaşmak, uzlaşmak durumundadır. Onları ikna ederek yeni davranış geliştirmelerini ve bu yeni deneyimlediği süreçte de sağlaması gerekmektedir.  Kısacası sanal sınıf ortamında da gerçek sınıf ortamında olduğu gibi kuralların olması gerekmektedir. Kuralların herkes için geçerli olduğu, önceden belirlenen kurallara uyulmak zorunluluğu olduğu bilinmelidir. Bu kuralların öğrenciler üzerinde zamanla alışkanlıklara dönüşerek kazanımlar sağlayacağı, öğrencinin öğrenme sorumluluğunun kendisinin üstlenmesi gerektiği ve kendi özdenetimlerini yapmasının çok önemli olduğu onlara şeffaf bir şekilde anlatılmalıdır.

 

False