Dermoid kist (Matür kistik teratom) nedir?

Dermoid kistler, matür kistik teratom olarak da bilinen, overin (yumurtalığın) en sık görülen germ hücreli tümörleridir. En sık 20 ile 40 yaşları arasında görülmektedir. Yumurtalığın bu tümörleri iyi huylu tümörlerdir.

Haberin Devamı

Dermoid kistler tüm over tümörlerinin yaklaşık %15’ini oluşturmaktadırlar. Dermoid kistlerin de yaklaşık %15’i bilateraldir, yani her iki yumurtada aynı anda dermoid kist vardır. Çoğunlukla bir şikâyete yol açmazlar, dermoid kistlerin çoğu tesadüfen yapılan jinekolojik ultrasonografide saptanırlar.

Yaklaşık %15’i de torsiyone olarak, şiddetli ağrı yapabilirler. Torsiyon yumurtalığın dermoid kist ağırlığı nedeniyle kendi etrafında dönerek, kendi kan akımını kesmesi sonucu oluşur.

Dermoid kistlerin içerisinde diş, yağ gibi dokuların olmasından dolayı, dermoid kistlerde torsiyon azımsanmayacak bir oranda, yaklaşık %15’inde gerçekleşir. Torsiyon sonrasında erken müdahale edilmezse maalesef o yumurtalık kaybedilebilir. Dermoid kistlerde malignleşme (kanserleşme) oranı nadirdir, bu oran yaklaşık % 0.3’dür

Haberin Devamı

Dermoid kistler için standart tedavi olarak üreme çağındaki kadınlarda yumurtanın korunarak sadece kistin çıkarılması, perimenopozal ve postmenopozal dönemde de yumurtayla beraber dermoid kistin alınmasıdır. Dermoid kist cerrahisinde laparoskopik (kapalı) ameliyatlar altın standarttır.

Yazarın Tüm Yazıları