Zihin egzersiz programları öğrenmeyi kolaylaştırıyor

Pek çok destek almalarına rağmen bazı çocuklar neden başarılı olamıyorlar?

Haberin Devamı

Bazı çocuklar herhangi bir destek almadan, kendi kendilerine çalışır, öğrenme için içsel motivasyon sağlar ve başarılı olurlar. Bazı çocuklar ise birçok kursa gitmelerine, özel dersler almalarına rağmen ders çalışmayı sevmediklerini, konuyu anlayamadıklarını söylerler ve başarılı performans sergileyemezler.

Pek çok destek almalarına rağmen bu çocuklar neden başarılı olamıyorlar? Çünkü çocuğun kök problemi tam olarak tespit edilmeden, asıl ihtiyaç duyduğu alan anlaşılmadan, sadece ders müfredatına ve sınav sistemine yönelik desteklenmeleri sağlanıyor.

Aslında; acaba öğrenme kapasitesiyle ilgili mi problemi var? Görme ya da işitme duyusu iyi mi? Aile ilişkilerinde ve çocuğun duygusal dünyasında karışıklık mı var?

Okumayla mı ilgili sorunu, görsel ya da işitsel hafızasıyla mı ilgili? Yoksa odaklanmayla mı ilgili problemi var? Bu ve benzeri tüm sorulara cevap aramak gerekiyor.

Haberin Devamı

Eğer doğru tespit yapılmazsa; işitsel işlem becerileri, görsel işlem becerileri, hafıza, mantık yürütme gibi zayıf bilişsel becerileri akademik ve yaşamın diğer alanlarında bocalamalara yol açıyor.

Örneğin çocuğun gördüğü bir bilgiyi hatırlama, anlama ve kavramasında, el-göz koordinasyonunda, görsel mekânsal organizasyonunda, görsel-motor entegrasyonunda zayıflık varsa, görsel alanda desteklenmesi gerekiyor.

Eğer, işittiği bir bilgiyi hatırlama, yönergeleri takip etmekte zorluk, anlama ve konuşma becerilerinde zayıflık, işitsel bir bilgiyi kısa bellekten kalıcı belleğe aktarmakta zorluk çekiyorsa işitsel alanda desteklenmesi gerekiyor.


Örneğin;

PSİKOMOTOR BECERİLERİNE YÖNELİK;

Psiko-motor beceriler çocuğunuzun okulda veya evde hayati önem taşıyan, resim yapmaktan yazı yazmaya, bisiklet binmekten yüzmeye, kaslarımızı etkileyen birçok etkinliği yapabilmelerini kapsar.

4-18 yaş arası çocuklar ve gençlerin psikomotor becerilerini güçlendirmek için, kendi ihtiyaçlarına göre belirlenmiş Kaba Motor (temel kararlılık, denge ve koordinasyon, motor planlama) ve İnce Motor becerilerini (el becerileri ve yazı yazma) geliştirebileceği spor tabanlı bir programa alınırlar.

Haberin Devamı

UYGULANAN 5 SEANSIN SONUNDA TEMEL HEDEF :

• Duygu durum düzenlemeyi sağlamak,
• dürtü kontrolü,
• denge ve koordinasyon,
• öz-farkındalık,
• plan yapma becerisi,
• motor hareketleri planlama
• ince motor becerilerinin kontrolünü sağlamaktır.

DİKKAT BECERİSİNE YÖNELİK ;

Çocuğun odaklanarak daha çabuk ve doğru düşünmesini sağlayarak, bilişsel ve dikkat becerilerini en üst performansı sergileyecek kadar gelişmesi hedeflenmekte.

Uygulanan programlarda özel sensörlü monitörler ile çocuğun beyin dalgaları ölçülürken, sadece aklını ve bilişsel gücünü kullanarak ekranda gördüğü imgeleri kontrol etmesi sağlanmakta.

Böylece ;

• Dikkat ve konsantrasyonu arttırma,
• Dikkati sürdürme,
• Dikkat dağıtıcıların üstesinden gelme,
• Zihinsel dayanıklılık,
• İşlemsel hafıza
• Dürtüleri kontrol etme becerilerinin de gelişmesi hedeflenmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları