GeriObengül Ejder Sosyal medyadan hakaret etmek suç mudur?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sosyal medyadan hakaret etmek suç mudur?

Sosyal medyadan hakaret etmek suç mudur?

Günümüz modern çağda teknoloji ilerledikçe iletişim ve haberleşme de son derece ileri bir teknoloji ile desteklenmekte ve bu durum insanoğluna çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Artık sınırlar kalkmakta ve global dünyada sınırsız ve engelsiz bir haberleşme ağı gerçekleşmektedir. Lakin bu kolaylıklar beraberinde de farklı hukuksal sıkıntıları da getirmektedir.

Sosyal medyanın iletişim alanında büyük avantajlar ve kolaylık sağlamasının yanında maalesef özellikle henüz ergen ve lise çağında olan gençler bu iletişim kanallarını amacının dışında kullanarak maksadını aşarak bunu iletişim ve haberleşme kanalı olarak değil, hakaret tehdit ve benzeri suçlara dönüşecek şekilde kullanmaktadırlar. Bu durum tabi sosyolojik ve hukuksal açıdan irdelenmelidir. 

Suç tek başına oluşmaz , onu tetikleyen sosyo ekonomik ve farklı psikolojik etkenlerde vardır. Gençler maalesef sosyal medyayı denetimsiz, engelsiz ve hiç bir cezai müeyyedesi olmayan bir mecra olarak görmekte, lakin bu değerlendirmeleri de onların sosyal medya üzerinden ceza hukuku açısından suç işlemeye sevk etmeye sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda ebeveynlere de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Sosyal iletişim ve haberleşme ağı üstünden işlenen suçların Ceza Hukuku açısından değerlendirmesi için Avukat Hakan Eşelioğlu ile konuştum, bakın örneğin ‘ Hakaret Suçu ‘ hakkında ne söylüyor;

HAKARET SUÇU

TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir:

a-) Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi,

b-) Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi.

Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır.

Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin özsaygısı korunmaktadır.

Suçun oluşmasına neden olan sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansızdır.Suçun vücut bulması için kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmeli veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmalıdır.
Günümüzde hakaret suçu en çok çağdaş iletişim araçlarıyla işlenmektedir. İnternet yoluyla hakaret, kolay ispatlanabilecek bir suç çeşididir. Bu nedenle, e-mail, facebook, skype, messenger, whatssap, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan mağdurun hedef alınarak hakaret edilmesi de hakaret suçunu oluşturur.

BASİT HAKARET SUÇU CEZASI (TCK 125/1)

suçun basit veya nitelikli şekillerinden hangisinin işlendiğine göre farklılık arz eder. Suçun basit şeklinde, yani kamu görevlisi olmayan bir kişinin yüzüne karşı hakaret halinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.
Suçun basit şeklinde hakim ya hapis cezası ya da adli para cezası verecektir. Her iki cezanın aynı anda verilmesi mümkün değildir. Hakim gerekçeli kararında neden hapis cezası veya adli para cezası verdiğini de açıkça gerekçelendirmek zorundadır.

NİTELİKLİ HAKARET SUÇU CEZASI (TCK 125/3)

Suçun nitelikli hallerinde hakaret suçunun cezası, 1 yıl ile 2 yıl arasındadır. Mağdurun kamu görevlisi olması (avukat, hakim, memur vs.) ve hakaretin görevinden dolayı yapılmış olması, kişinin mensup olduğu dinin kutsal değerlerine veya din özgürlüğünün kullanılmasına hakaret edilmesi hakaret suçunun cezası ağırlaştırılmış nitelikli şekli olarak kabul edilmektedir.

Görüldüğü üzere buradan gençlere bu iletişim kanallarını kullanırken daha dikkatli ve duyarlı sağduyulu bir şekilde hareket etmelerini ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını tavsiye ederim. Lakin buna dikkat etmezlerse kanunun öngördüğü ceza ve yaptırımlara maruz kalırlar.  

False