GeriObengül Ejder Gençlerin en çok merak ettiği meslek: Psikoloji
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Gençlerin en çok merak ettiği meslek: Psikoloji

Gençlerin en çok merak ettiği meslek: Psikoloji

Üniversite sınav sonuçları açıklandı ve pek çok öğrenci tercih telaşında. Pek çok telefon alıyorum "Hangi mesleği seçmeliyiz? Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerini önerir misiniz?" diye. Yani yine son dakikacı öğrenciler ve aileler telaş içinde. ..

Gönül ister ki hayatlarının bundan sonraki döneminde bir ömür boyu sürdürebilecekleri mesleklerini seçerken puanlarına göre değil de ilgi alanlarına ve kişiliklerine uygun seçebilsinler . Hatta bir yıl önceden hedeflerini belirleyerek, belirledikleri meslekleri de gerek okuyup araştırarak gerekse bu mesleği bizzat icra eden kişilerle görüşerek seçsinler. Bu nedenle 11. Sınıf öğrencilerine bir tavsiyem var, yaz tatillerinin en az 1 aylık bölümünde merak ettikleri ve tercih etmeyi düşündükleri meslek dallarında stajer gibi çalışmalılar, çünkü bir mesleğin avantaj ve dezavantajlarını, zorluklarını , keyifli yanlarını ancak pratik yaşantısının içinde bizzat mesleğin erbabları ile deneyimleyebilirler. 

PSİKOLOJİ EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER ARASINDA

Özellikle Eşit Ağırlık alanında tercih yapacak öğrencilerin en çok tercih ettiği mesleklerin başında Hukuk, Psikoloji, PDR , İşletme ve Kamu yönetimi geliyor . Son on yılda giderek kalabalıklaşılan ve yalnızlaşılan toplumda , insanların kişisel yüklerinin artması , geçim kaygılarının yanı sıra aile ve bireysel refahlarını arttırmakta zorlanmaları , boşanmaların artması, yalnız çocuk yetiştirmek v.b gibi pek çok nedenden dolayı bir psikoloğa gitmek , ondan yardım alma ihtiyacı artmakta. Bu ihtiyaç gerek görsel ve yazılı medya gerekse bizzat deneyimleyenlerin olumlu geri dönüşleri ile zamanla toplumda daha fazla kabul görür bir hal aldı . Elbette devlet kurumları ve özel sektörde daha fazla iş imkanı sağlanmasıyla bu bölümlerin popülaritesi de arttı. Ne yazık ki ülkemizde hala Ruh Sağlığı alanında görev yapan Psikologların Yasası olmadığı için çalışma koşulları ve tanımlarındaki kavramlarda karışıklık yaşanmakta.

BANA EN ÇOK SORULAN SORULARIN BAŞINDA PSİKOLOJİNİN BAŞKA ALT DALLARININ OLUP OLMADIĞI?

Psikoloji Bölümü denilince akla sadece Klinik Psikoloji alt dalı geliyor oysa ki pek çok farklı alt dalı var;

• Deneysel Psikoloji: Psikolojiyi bir doğa bilimi olarak kabul eder ve laboratuar koşulları altında deneysel çalışmalar gerçekleştirir. Örneğin yeni davranışların nasıl kazanıldığı ve farklılaştığını inceleyen öğrenme psikolojisi; algı, dikkat, bellek ve dil gibi konuları inceleyen bilişsel psikoloji; davranışsal süreçler ile beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen fizyolojik psikoloji ve bilişsel süreçler esnasında beyinde meydana gelen değişiklikleri pozitron emisyon tomografi (PET) ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) gibi beyin görüntüleme ölçümleri kullanarak inceleyen bilişsel nörobilimdir

• Sosyal Psikoloji: Bireyleri, grupları ve grup davranışını, tutumları, önyargıları ve bunların oluşumu ile değişimini inceler. Arkadaşlık, ikili ilişkiler, çekicilik ve saldırganlık gibi konular üzerinde araştırma yaparlar. Akademik çalışmalar yapabilecekleri gibi son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman olarak çalışabilirler.

• Klinik Psikoloji: Zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluğu olan bireylerin, yaşadıkları sorun bağlamında psikolojik açıdan değerlendirmelerini yapar, bu kişilere uygulanan psikolojik tedavi süreçlerinin içinde psikoterapi yaparlar. Pek çok hastanede çalışabilecekleri gibi Özel Kliniklerde de çalışabilir , aile Danışmanlığı ve diğer Psikoterapi eğitimi süreçlerinden geçtikten sonra kendi merkezlerini açabilirler.

• Gelişim Psikolojisi: Doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar uzanan yaşam süresinde insan gelişiminin evreleri üzerinde , gelişimdeki evrensel nitelikler, kültürel ve bireysel farklılıklar üzerinde çalışırlar. Lisans ve yüksek lisans mezunu olanlar kreş ve gündüz bakımevlerinde, okulöncesi eğitim veren diğer kurumlarda, hastane ve kliniklerde gelişim psikoloğu olarak çalışabilirler.

• Nöropsikoloji: Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi incelerler. Beynin biyokimyasal mekanizmaları, beyin yapılarının fonksiyonları, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin davranışlara ve duygulara etkisini araştırırlar. Nöropsikolog, merkezi sinir sistemi bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenir ve davranış bozukluğunun teşhisi ve rehabilitasyonu için hastayla çalışırlar.

• Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Endüstri psikolojisinde işleri hangi görevlerin yapılması ve hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğine göre tanımlamak; nitelikli adayları tanımlamak, seçmek ve eğitmek; çalışan performansını izlemek, değerlendirmek ve çalışana geri bildirim vermek gibi konulara odaklanılır. İkinci alan olan örgüt psikolojisinde ise çalışanın güdülenmesi, çalışanın iş doyumu ve bağlılığının artırılması, etkili liderle yetiştirmek, değişen müşteri istekleri ve teknoloji doğrultusunda örgütlerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak gibi konular üzerinde durulur.

• Adli Psikoloji: Yasal konulara ve sorunlara psikolojinin ilkelerini uygulamak üzere hukuk ile psikoloji arasında kurulan ilişkiden doğan bir alandır. Adli psikologlardan bazıları hem psikoloji hem de hukuk eğitimi almışlardır. Mahkemelerde genellikle onların uzmanlıklarına gereksinim duyulur. Örneğin, hüküm giymiş ya da göz altında tutulan kişilerin davranışlarını ve duygusal strese maruz kalıp kalmadıklarını değerlendirir ve ebeveynlerden hangisi çocuğun velayetini almalıdır ya da bir sanığın zihinsel kapasitesi mahkemede savunma yapmak için yeterli midir gibi sorunlu durumlarda hakime yardımcı olurlar.

• Sağlık Psikolojisi: Sağlığı ve hastalığı etkileyen biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerle ilgilenirler. İnsanların hastalıkla nasıl baş edebildikleri, neden bazı insanların tıbbi önerileri izlemedikleri, acının en etkili bir biçimde nasıl denetlenebileceği ve kötü alışkanlıkların nasıl değiştirileceği ile ilgilenirler.

• Trafik Psikolojisi: Trafik psikolojisi, psikoloji ilkelerinin trafik ve yol güvenliği alanına uygulanmasıdır. Türkiye de yeni bir alan olan trafik psikolojisinin etkinlikte bulunduğu alanlar; sürücü yeteneklerinin psikoteknik değerlendirilmesi, sürücülük tarzları ve trafikte risk alma davranışı, sürücü eğitimi ve rehabilitasyonu, ergonomi, trafik güvenliği için bilinçlendirme, trafik yasalarını yapan ve uygulayanlara danışmanlık, trafikle ilgili davranış tutum yetenek ve becerileri ölçme araçları geliştirme, bu konularla ilgili araştırmalar ve üniversitelerde trafik psikolojisi dersleri verme olarak sıralanabilir

• Spor Psikolojisi: Spor psikologları, uygulamacı olarak takımın performansını artırmaya ve takım içinde olumlu bir hava yaratmaya çalışırlar. Bir yarışma öncesindeki kaygı ve sonrasındaki başarısızlık duygusu ile nasıl başedilebileceği konularında sporculara yardımcı olurlar; ayrıca, sporcuların yarışma amaçlarına yoğunlaşmalarına ve güdülenmelerine yardım ederler. Araştırmacı spor psikologları ise sporda davranış ve performansı etkileyen faktörleri araştırırlar. Ülkemizde henüz gerçek anlamda spor psikolojisi eğitimi veren bir birim bulunmamakla birlikte bu alana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

• Psikometri: Psikolojik bilginin elde edilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak teknik ve yöntemler üzerinde çalışırlar. Zeka, kişilik, yetenek ve diğer alanlardaki testleri geliştirirler. Bu testler, klinik, danışmanlık, iş yaşamı, endüstri ve okul gibi alanlarda kullanılmak.

False