Ağız ve diş sorunlarında hipnoz mücizesi

Hipnoz insanları uyutmak için değil aksine uyandırmak için yapılır.

Haberin Devamı

Antik çağlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan hipnoz, günümüzde başta psikolojik rahatsızlıkların tedavisi olmak üzere, psikosomatik hastalıklarda, kronik ağrıların giderilmesinde ve anestezi olmadan cerrahi girişimlerin gerçekleştirilmesinde etkili bir şekilde kullanılıyor. Diş hekimliğinde de kullanılan hipnozun, toplumda yaygın adıyla “dişçi korkusu”nun üstesinden gelinmesi başta olmak üzere, ağız, diş ve çene sorunlarının tedavisinde destekleyici, korkuyu ve ağrıyı giderici bir yöntem olarak uygulanması yaygınlaşıyor.

HİPNOZ VE HİPNODONTİ NEDİR?

Ağız ve diş sorunlarında hipnoz mücizesi

Söz, bakış, hayal gücü ya da bazı yardımcı nesneler kullanılarak telkin gibi tekniklerle oluşturulan; kişinin duygu, düşünce, algı ve bellek işlevlerinde değişikliklerin gerçekleştirilebildiği çok özel bilinç durumuna hipnoz adı verilir. Hipnoz sanılanın aksine, uyku hali değildir; kişinin aldığı telkinlerle ulaştığı farklı bir bilinçlilik halidir. Tarihi M.Ö. 4000’li yıllara dayanan hipnoz, 1940’lı yıllardan itibaren psikiyatride bilişsel-davranışsal terapilerde, psikoloji ve psikanalizde birçok psikolojik hastalığın tedavisinde klinik bir terapi aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hipnoz, günümüzde jinekolojiden ürolojiye, cerrahiden dermatolojiye, eğitimden yeme ve uyku bozukluklarına kadar pek çok alanda etkin olarak kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır. Diş hekimliğinde, korku ve kaygının önlenmesi, diş gıcırdatma sorunun çözülmesi, cerrahi işlemlerin anestezi olmadan ağrısız gerçekleştirilmesi, kanama ve tükürük kontrolü gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili tedavilerde hipnozun kullanılması “hipnodonti” olarak adlandırılır.

Haberin Devamı

HİPNOZ KOLAYLAŞTIRAN BİR ARAÇTIR…

Hipnoz, diş tedavilerinde kullanılan araçlardan biridir. Hipnoz aracılığı ile bazı ağız ve diş hastalıklarının tedavi edilmesi mümkündür. Tedavi sırasında kullanılan tıbbi girişimlerden biri olan hipnoz; tek başına mucize yaratmaz. Çünkü hastayı iyileştiren bizzat hipnozun kendisi değil, hipnoz sırasında uygulalanan değişik tedavi yöntemleridir. Yani, hipnoz ağız ve diş tedavilerinde çok işe yarayan ve kolaylaştıran bir tedavi aracıdır. Bu anlamda hipnozu bir şırıngaya benzetmek mümkündür. Nasıl ki şırınga, iyileşmek için hastanın gereksinim duyduğu çeşitli ilaçları uygulamak için kullanılan bir tedavi aracı ve hastayı iyileştiren şey şırınga değil de içindeki ilaçlar ise; aynı şekilde hastayı iyileştiren şey bizzat hipnozun kendisi değil; hipnoz sırasında uygulanan değişik tedavi yöntemleridir.

Haberin Devamı

HİPNOZ UYKU DEĞİLDİR

Ağız ve diş sorunlarında hipnoz mücizesi

Hipnozdaki kişi aslında uyanıktır, hipnozitörün yani hipnoz uygulayan kişinin tüm sözlerini duyar, anlar ve hatta yargılayıp sorulara yanıtlar bile verebilir ancak farklı bir bilinç halindedir. Dıştan bakıldığında hipnozdaki kişi çok rahat ve huzurlu bir şekilde uyuyor gibi göründüğünden yüzyıllardır, hipnozun bir uyku olduğu yanılgısı yerleşmiş olarak sürmektedir. Oysa hipnoz bir uyku değildir. Hipnoz artmış bir farkındalıktır. Hipnoz, kişinin gönüllü isteğiyle, uygulayan kişinin direktifleri doğrultusunda dikkatini toplaması, gevşemesi ve yoğunlaştırması ile gerçekleşen bir durumdur. Dolayısı ile hipnoza girmek istemeyen kişi dikkatini yoğunlaştırmayacağı ve direktiflere uymayacağı için isteği dışında hipnoza sokulamaz. Hipnoz sırasında kişinin kontrolü tamamen kendi elindedir. Ağız ve diş tedavilerinde diş hekimleri olarak bilinçli hipnoz tekniğini kullanıyoruz. Yani kişi, hipnozitörün söylediği her şeyi dinler, anlar, değerlendirir ve istemediği hiçbir şeyi söylemez, istemediği hiçbir şeyi de yapmaz. Eğer, hipnoz uygulayan kişi, hipnozdaki kişiden söylemek istemediği gizli sırlarını söylemesini ya da onun ahlaki ve sosyal değerlerine aykırı bir şeyi yapmasını isterse kişi bunu kabul etmez daha da zorlanırsa hipnozdan çıkar.

Haberin Devamı

HİPNOZLA KORKUSUZ VE AĞRISIZ DİŞ TEDAVİSİ

Ağız ve diş sorunlarında hipnoz mücizesi

Hipnozun uygulama alanlarındaki çeşitlilik, duygu ve düşünceler üzerindeki dönüştürücü etkisinden kaynaklanır. Hipnodontide uygulanan hipnoz ile beyin fonksiyonları değişikliğe uğrayarak kişide korku, kaygı ve ağrı hissinin kaybolması ve böylece anestezik madde kullanılmadan yeterli uyuşukluk ve duyarsızlığın oluşması sağlanır. Hipnozun diş hekimliğinde uygulanan tedavi yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanıldığı durumlar şunlardır:

1. Diş tedavisi ve diş cerrahisi konusunda duyulan korku ve kaygının giderilmesinde hipnoz yoluyla kişinin yoğun stresi azaltılarak rahatlaması sağlanır.

2. Çocuklarda diş tedavisi sürecinin kolaylaştırılması ve diş hekimi fobisinin önüne geçilmesinde hipnoz etkili bir yöntemdir.

Haberin Devamı

3. Anestezi alerjisi olan kişilerde ve anestezi kullanımının sakıncalı olduğu tansiyon ve kalp hastalarında diş tedavisi ve cerrahisi sürecinde anestezi yerine hipnozla duyarsızlaştırma ve uyuşturma yapılır.

4. Diş gıcırdatma (bruksizm) sorununun giderilmesinde hipnoz etkili bir yöntem olarak tercih edilir.

5. Özellikle cerrahi operasyonun uzun süreceği durumlarda hipnoz sayesinde işlem süresi istenildiği kadar uzatılarak rahat bir tedavi imkânı elde edilir.

6. Hipnoz, tükürük salgısının ve kanamanın kontrol altına alınmasında ve bulantının giderilmesinde etkili bir yoldur.

7. Diş ve çene cerrahisi sonrasında duyulacak ağrının giderilmesine ve iyileşmenin hızlanmasına yardımcı olur.

Haberin Devamı

8. Ağız ve diş operasyonları sırasında özellikle boğaza yakın bölgelerde yapılan işlemler ya da ağız içinde kullanılan aletler nedeniyle tetiklenebilecek bulantı refleksinin engellenmesinde etkili bir yoldur.

9. Diş tedavilerinde kullanılan protez ve apareylere alışma sürecinin hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlar.

10. Başta çocuklar olmak üzere ağız ve diş bakımını yeterli ölçüde yapamayan kişilerde gerekli motivasyonu sağlayarak ağız ve diş bakımı alışkanlığının geliştirilmesine yardımcı olur.

HİPNOZ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Ağız ve diş sorunlarında hipnoz mücizesi

Hipnoz sırasında kişinin kan basıncı yavaşlar, nabzı düşer, solunumu sakin ve derin olur. Kişi fiziksel gevşemeyle birlikte derin bir zihinsel rahatlama yaşanır. Hipnoz telkinleriyle yüksek kontsantrasyonun olduğu ve bedeni ile zihni arasında uyum ve dengenin oluştuğu farklı bir bilinç düzeyine ulaşılır. Ancak hipnozun gerçekleşebilmesi için kişinin hipnoz olmayı istemesi gereklidir. Hipnoz olmayı istemeyen kişilerin hipnoz olması çoğu zaman mümkün değildir. Ayrıca paranoid ve takıntılı kişilere, ağır depresyon yaşayanlara ya da zekâ geriliği olanlara, konsantrasyon zorluğu çekenlere, duyma yetisi olmayanlara, epilepsi, Alzheimer ve demans hastalarına, aşırı otokontrollü kişilere ve 6 yaşından küçük çocuklar ile 70 yaşın üzerindeki yetişkinlere hipnoz yapılması uygun ya da mümkün olmayabilir.

HİPNOZUN YAN ETKİSİ YOK

Hipnoz, insanlık tarihi kadar eski ve güvenilir bir yöntemdir, bir şifa, huzur ve başarı aracıdır. Bilimsel bir yöntemdir. Ancak yine de farklı bir varoluşla kişinin kendisi hakkında bilinmeyenleri öğrenmesinin bir yolu olan hipnozun ehil ve deneyimli kişilerce yapılması gerekir. Çünkü biz hipnozu insanları uyutmak için değil aksine uyandırmak ve çektikleri ağrı ve acıdan kurtulmaları için kullanırız. Hipnoz öze dönüştür, ağrı ve acı üzerinde kontrol sağlanmasıdır, içsel ve öz kaynaklarımızın eczanemiz olarak kullanılmasıdır.

Yazarın Tüm Yazıları