Mobbing nedir?

Eğer siz de iş yerinizde mobbinge uğruyorsanız mutlaka destek almalısınız.

Haberin Devamı

Mobbing, mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde ortaya çıkan duygusal bir saldırıdır. Hedef, kişinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamaktır.

Ben de bu haftaki yazımı pek çok danışanımın da mağduru olduğu, bu yüzden sağlığı ve psikolojisi bozulan kişilere ithafen mobbing üzerine yazıyorum.

MOBBİNG NEDİR?

İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme anlamına gelen Mobbing eminim size de tanıdık geliyor.

Mobbing nedir

Haberin Devamı

Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, sağlık ve eğitim sektöründe daha sık yaşanan Mobbing, sadece işveren ya da yöneticinin altındaki elemanına değil, bazen aynı pozisyondaki kişilerden birinin diğerine, bazen de alttakilerin üstüne yaptığı bir psikolojik şiddet olarak görülebilir.

MOBBİNG NASIL ANLAŞILIR?

İşyerinde yaşanan her çatışma ya da psikolojik baskı Mobbing değildir. Mobbing, minimum 6 aydır süreklilik gösteren, kasıtlı ve sistemli olarak kişiye kötü davranılmasıdır.

MOBBİNGİN ETKİLERİ NEDİR?

 Mobbing nedir 

 • Mobbinge uğrayan mağdur, psikolojik ve fizyolojik bir takım belirtiler yaşar:
 • Mesleki motivasyonun düşmesi,
 • Tükenmişlik duygusu,
 • İşe gitmeme isteği ile başarısızlık korkusu arasındaki kafa karışıklığı
 • İşle ilgili güvensizlik duyma,
 • Öz güven kaybı,
 • Aile ilişkilerinde bozulma,
 • Uyku bozuklukları, melankoli hali, konsantrasyon bozukluğu, sosyal izolasyon, kendini küçümseme ve aşağılama, depresyon, umutsuzluk ve çaresizlik hissi, sinirlilik, öfke ve huzursuzluk.

Mobbing, bazı kişilerde panik atak, kalp krizi ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi daha ciddi hastalıklara yol açabilir.
Tüm bunların sonucunda kişinin işe konsantrasyonu düşer, hata yapma ihtimali artar, devamsızlığı artar, böylelikle iş verimliliği ve performansı azalır.

BİR KİŞİ NEDEN MOBBİNG YAPAR?

Mükemmeliyetçi, kontrolcü, insanlarla empati kuramayan, hep kendini haklı gören narsist kişiler Mobbing yapanlardır.
Ama böyle bir kişi ancak kurum kültürü buna müsaade ederse mobbing yapabilir. Az personelle çok işin yapıldığı, üretim, satış ve karlılık baskısının yoğun olduğu, aşağılamanın, hor görmenin kabul gördüğü rekabetçi ortamlarda Mobbing daha sık görülür.

Bu kişilerin de üzerinde yoğun bir baskı vardır. Kendi streslerini yönetemezler ve hem kendilerine hem çevrelerine zarar vermeye başlarlar.

Haberin Devamı

MOBBİNGE UĞRAYAN KİŞİ NE YAPMALI?

 Mobbing nedir 

 • Mobbing uygulayan kişiye taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını açıkça söyleyin ve bu konuşmayı yaparken gerekirse bir kişinin size tanıklık etmesini isteyin.
 • Çalıştığınız kurum yetkilileri ile bu durumu paylaşın.
 • Yaşadığınız olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.
 • Durumu, bağlı olduğunuz sendikanın işyeri temsilcisine ya da sendika yönetimine bildirin.
 • Mobbing Derneklerinden yardım isteyin.
 • Hem yardımcı olması hem de kanıt oluşturması bakımından tıbbi ve psikolojik yardım alın.
Yazarın Tüm Yazıları