Evde yapılan hamilelik testleri

Evde en sağlıklı hamilelik testi nasıl yapılır, sonuçları ne kadar güvenilirdir?

Haberin Devamı

Hamilelik esnasında salgılanan HCG’yi saptama tekniklerinin geliştirilmesinin ardından ilaç sanayisi, laboratuvara gitmeye gerek kalmadan evde de yapılabilecek testler ge­liştirmeye başladı. Bu sayede hiçbir hastaneye gitmeden, ev ortamının gizliliği içinde hamilelik testini uygulama şansı ortaya çıktı. İlk kişisel hamilelik testi 1971′de Hol­landa’da ortaya çıktı ve kadınlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı

Oldukça pratik ve basit bir uygulama tekniği olan kişisel gebelik testleri de yine HCG hormonunun sap­tanması prensibine dayanmaktadır. Fakat bu testlerde HCG hormonu kandan çok daha kolay sağlanan bir madde olan idrarda ortaya çıkar. Gerek kolaylığı ve güvenilirliği, gerekse eczanelerden satın alınarak ev­de tek başına uygulanabilmesi gibi avantajları sebebiyle bu tür testler kendilerine oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.

Haberin Devamı

İnsan koryonik gonadotropin hor­monunu bağlama özelliği olan madde­ler, bu hormonun varlığında idrarda gözle görülür bazı değişikliklere, misalen idrarın renginin farklılaşmasına sebep olur. Bu bağlayıcı maddeler antikor yapısındadır ve HCG’ye özgüdür. Bu sebeple bu hor­monla karşılaşınca derhal onunla birle­şir. Bu birleşmenin görüntüsü ise testin özelliğine göre farklılaşır. Misalen Boehringer-Mannheim tekniğinde HCG karşıtı antikorlar bir bant yüzeyine dizili haldedir; bu bant idrara batırılır ve idrarda HCG bulunuyor ise antikorlarla birleşme neticesinde renginden değişme gözlemlenir. Bu sayede, kadının hamile olup olmadığı anlaşılabilir. Kimi testlerde bandın üzerinde renk değişikliği yerine iki belirgin çizgi ortaya çıkar. Kimi testlerde de bant yerine bir çubuk uygulanır.

Uygulama zamanı

Kişisel hamilelik testlerinin pozitif (olum­lu) netice verebilmesi için, bir litre id­rardaki gonadotropin miktarının minimum 50-100 uluslararası birime ulaşmış ol­ması şarttır. Döllenme oluşmuşsa çoğunlukla âdetin geciktiği ilk günden itibaren testin pozitif sonuç vermesine yol açacak kadar HCG idrara geçer. Fakat hamilelik testi daha erken, yani daha gecikme meydana gelmeden uygulanırsa idrarda­ki HCG miktarı az olacağı için yanlış sonuç verebilir.

Haberin Devamı

Uygulama biçimi

Testi sabah idrarı ile gerçekleştirmek en ideal yöntemdir. Sabah idrarında HCG oranı yüksektir, bu sebeple test daha doğru so­nuç verecektir. Test kutusunda spesifik bir kap bulunuyor ise idrar onun içine, bulunmuyor ise temiz ve kuru bir başka kaba yapılır. Bunun ardından test kutusundaki verilere gö­re idrar HCG karşıtı antikorlarla uygun işlemden geçirilir ve belirtilen süre ka­dar beklenir. Netice, test kutusunun üze­rindeki açıklamalara göre anlaşılabilir. Hamileliğin gerçekleşip gerçekleşmediği testin türüne göre renk değişikliğine ya da test çubu­ğu üzerindeki başka değişikliklere bakı­larak saptanır.

Herhangi bir değişiklik meydana gelmezse idrarda HCG bulunmadığı sonucu düşünülür, ancak negatif sonuç çıkmaması durumunda test birkaç gün sonra tekrar edilmelidir. Ayrıca kimi testlerde hiçbir değişiklik meydana gelmemesi hamileliğin var olduğu manasına geldiğinden neticeler, test kutusundaki açıklamalara göre değerlendirilmelidir.

Haberin Devamı

Testin güvenilirliği

Kutu üzerindeki açıklamalara tam ola­rak uyulması şartı ile testin sonucuna güvenilebilir. Bundan önce yapılan açıklamalarda belirtildiği gi­bi test âdet gecikmesinin birinci gününden itibaren uygulandığında negatif sonuç vermişse ve birkaç gün sonra hâlâ âdet kanaması başlamaz ise test yeniden tekrar edilmelidir. Neticenin yine negatif çıkması halinde idrar ör­neği bu kez bir laboratuvarda, daha du­yarlı hamilelik testleriyle değerlendirilmelidir. Hamilelik testinin ya­lancı pozitif netice vermesine ise çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Misalen bir düşük ya da kürtajdan kısa süre sonra uygulanan test, idrarda hâlâ bir miktar HCG bu­lunduğu için pozitif sonuç verebilir.

Haberin Devamı

Kan testleri, idrar testlerine göre daha kesin sonuç veren yöntemlerdir. Fakat kan testi, idrar testleri kadar çabuk ve pratik uygulanabilen yöntemler değildir. Bu sebeple, idrar testleri daha pratik sonuçlar verir.

Evde uygulanan hamilelik testleri kutuda yazan adımlar doğru takip edildiğinde güvenli ve doğru sonuç verir. Teste başlamadan önce bu adımların dikkatlice okunduğuna ve anlaşıldığına emin olmak gerekir.

Gebelik testinin daha kesin neticeler vermesi için ise aşağıda belirtilen adımlara dikkat etmek gerekir;

  • Test sabah uygulanmalıdır, en az dört saat tuvalete çıkılmadan uygulanmalıdır.
  •  İdrar miktarını artırmak için çok fazla sıvı tüketmek idrarı seyreltir. Bu da HCG’nin miktarını azaltabilen bir etkendir ve sonucun doğruluğunu engelleyebilir. Bu sebeple idrarı getirmek adına çok fazla sıvı tüketilmemelidir. 
  • Herhangi bir ilaç kullanılıyorsa,( bunlara hormonal ilaçlar da dâhildir) testi uygulamadan önce etkisi olup olmayacağını öğrenmek  adına ilacın içeriklerini ve endikasyonlarını oldukça dikkatli bir şekilde okumak gerekir. 
Yazarın Tüm Yazıları