İbrahim Yaşa
Aile Yazarı

İbrahim Yaşa

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı
2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyeti ardından Galatasaray Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak bir yıl çalıştı. Lisansüstü eğitimi süresinde öğretim elemanı olarak çalışmaya devam etti. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Doktora Programı’na başladı. 2017 yılında yüksek lisans gerekliliklerini ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 300 saat klinik uygulama sürecini tamamladı. “36-48 Ay Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklar İle 48-60 Ay Arası Özgül Dil Bozukluğu Olan Çocukların Dil Kullanım Bilgisinin Karşılaştırılması” başlıklı yüksek lisans bitirme projesi ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. 2016 TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu’nu kazandı. Ayrıca bu süreçte İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı programına başlayıp mezun oldu. Halen Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, ayrıca NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Polikliniği’nde görev yapmakta ve doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir.
Daha Fazlası
Tüm Yazıları