GeriHalil İbrahim Çelik Boşandıktan sonra takılar kimde kalacak?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Boşandıktan sonra takılar kimde kalacak?

Boşandıktan sonra takılar kimde kalacak?

Eşler ayrıldıktan sonra düğünde takılan takıların paylaşılması...

Boşanma davası neticesinde maddi ve manevi birçok sonuç ortaya çıkar, tarafların kafasında soru işaretli oluşur. Bunlardan biri de boşandıktan sonra düğünde takılan takıların kimde kalacağıdır? Avukat Halil İbrahim Çelik, merak edilen bu sorunun cevabını veriyor.

Örf ve adetlerimizde çiftlerin kurduğu “aile kurumu”na yardımcı olmak amacıyla başta çiftlerin akrabaları, yakınları, arkadaşları bir takım takı ve para yardımında bulunurlar. Hukukun genel mantığı içerisinde bağış olarak adlandırılabilecek bu yardımların boşanma halinde kime verileceği birçok yargılamaya konu olmuştur. Bu yargılamalar neticesinde çok farklı içtihadlar ortaya çıkmıştır ancak bir noktada mahkemeler ve Yargıtay ortak paydada buluşmuştur. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 11.10.2010 tarih 2010 / 4414 – 10604 numaralı kararında “Düğün sırasında kadına takılan ziynetler kendisine bağışlanmış sayılır ve onun kişisel malıdır” hükmünü getirerek ortak paydayı belirlemiştir. Bu karardan da anlaşılacağı üzere düğün esnasında kadına takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malı kabul edilmiş ve onun mülkiyetinde olduğu hususu hükme bağlanmıştır.

Takılar aile ihtiyaçları için harcanmadıysa koca, bunları ödemek zorunda

Takıların kim tarafından takıldığının bir önemi bulunmamaktadır. Ancak bu takılar evlilik birliği içerisinde paraya dönüştürülmekte ve birtakım kişisel ihtiyaçlara veya aile birliğinin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanılmaktadırlar. Boşanma davası neticesinde bu takılar varlığını hala koruyorsa aynen aksi durumda para cinsinden değer olarak kadına ödenmesine karar verilir. Takıların evlilik birliği içerisinde aile kurumunun ihtiyaçları için harcandığı koca tarafından ispat edilirse ziynet eşyalarının iadesi yükümlülüğü ortadan kalkar. Burada koca evin ihtiyaçları, düğün borçları, balayı giderleri gibi değişik sebeplerle bu ziynet eşyalarını harcadığını ispat etmelidir. Ancak koca bu ziynet eşyalarını şahsi giderleri için harcamışsa veya aile kurumunun ihtiyaçları için harcadığını ispatlayamazsa takıların aynen veya para cinsinden iadesi ile sorumlu olur. Pratikte karşılaşılan olayların önemli bir kısmında bu ziynet eşyalarının hangi tarafta kaldığı hususu konusunda çekişmeler mevcuttur. Yargıtay bu konuyu da netleştirmiş ve ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen ve gidilecek her yere götürülebilecek eşyalardan olması nedeniyle normal koşullarda kadında olacağının kabul edilmesi yönünde birçok karar vermiştir. Bu defa ispat yükü kadına geçmiş ve kadın ziynet eşyalarının koca tarafından alındığını ispatla yükümlü kılınmıştır. Bu husus ispatlandıktan sonra ispat yükü kocaya geçecek ve aile birliğinin ihtiyaçları için harcandığı konusunda delil istenecektir. Koca ziynet eşyalarının bu nedenle harcandığını ispatlayamazsa yukarıda belirttiğimiz gibi ziynet eşyalarını veya bedelini iade ile sorumlu tutulacaktır.

Erkeğe takılan takılar

Başka bir hususta erkeğe takılan takıların durumudur. Erkeğe takılan takıların durumu belirlenirken mahkeme çiftlerin örf, adet ve geleneklerini de dikkate almak zorundadır. Bazı yörelerde erkeğe takılan takılar da kadının sayılmıştır. Ancak kanaatimizce erkeğe takılan ve kişisel kullanımı söz konusu olan takılar aynen kadınların ziynet eşyaları gibi hüküm ifade eder. Bu takılara örnek olarak saat, kolye ve künye gibi ziynet eşyaları verilebilir. Kişisel ziynet eşyası olarak kabul edilenler dışında kalan takıların, paraların belirlenmesinde örf ve adetler dikkate alınacak, bu minvalde bir karara varılacaktır.

Evlilik birliği için takılan takıların belirlenmesi hususu da burada ciddi bir problem oluşturmaktadır. Takılar belirlenirken en önemli delil düğün esnasında yapılan video kaydı ve çekilen fotoğraflardır. Bu dokümanlar en önemli delillerden biridir. Ayrıca tanıklarla da bu takıların miktarı ispat edilebilir. Tanıkların aile yakınları, akrabalar veya arkadaşlar olmasından herhangi bir sakınca yoktur. Takıların varlığına şahit olmuş herhangi biri tanıklık yapabilir.

False