Esra Çabuk Cömert
Esra Çabuk Cömert
Esra Çabuk Cömert

Empriyo transferi için hangi gün daha uygun?

Taze transferlerin önemli kısmını (≈%75) yumurta toplamadan 5 gün sonra (5. gün, blastokist evresi), donma çözme uygulamalarının da neredeyse tamamını blastokist evresinde planlanmaktadır. Genel olarak bu uygulamalar ile ilgili yetkin embriyoloji laboratuvarları yoğun olarak 5. gün transfer ağırlıklı planlama yaparlar.

Haberin Devamı

Bununla birlikte seçme şansı yok ise; örneğin hastanın yumurtalık rezervinin az olması veya çok nadiren embriyo kalitesinin düşük olması nedeni ile, hastaya 1 embriyo transfer edilme planı var ve elde 1 güzel embriyo var ise 3. gün de transfer yapmaktayız.

İkinci gün itibariyle 4 hücreli 1 embriyo elde etmek en ideal olanıdır. Üçüncü gün ise hücre sayısının artış hızına, hücrelerin birbiriyle olan ilişkilerine, yapı içerip içermediklerini değerlendirilir. Genellikle üçüncü günde embriyonun ideal hücre sayısı sekizdir.

Dördüncü günde hücreler artık birbirleriyle sıkı hale gelip compact morula denilen yapıyı oluştururlar ve sonrasında 5. günde oluşan embriyolar iç hücre ve dış hücre tabakası olarak ayrılarak içi sıvı dolu yapı halini alırlar. Buna blastokist yani 5. gün embriyosu denir.

[fotogaleri=4619,2557,2096]

Haberin Devamı

BLASTOKİST DEĞERLENDİRMESİ VE EVRELENDİRİLMESİ

Döllenmeden 5 gün sonra, blastokist oluşumu gözlemlenmeye başlar. Dördüncü günde morula aşamasında bulunan embriyo, 5. gün itibariyle farklılaşma gösterir ve embriyonun içerisinde sıvı dolu bir kavite (boşluk) açılmaya başlar. Bu kavite (boşluk) blastosel olarak adlandırılır. Blastokist aşamasındaki bir embriyo yaklaşık 200-300 hücreden oluşur; bu nedenle hücre sayısından bahsetmek mümkün değildir.

DÖLLENME SONRASINDA 2. GÜN VE 3. GÜN EMBRİYO DEĞERLENDİRMESİ

2. Gün embriyo değerlendirmesi mikroenjeksiyon işleminden 44±1 saat sonra, 3. gün embriyo değerlendirmesi ise mikroenjeksiyon işleminden 68±1 saat sonra yapılır.

Embriyo değerlendirmesi yapılırken üç farklı parametreye bakılır;

1-) Hücre (blastomer) sayısı; 2. günde embriyonun hücre sayısının ideal olarak 3-4 olması beklenir. 3. Günde ise ideal olan hücre sayısı 7-8’dir.

2-) Fragmantasyon oranı; hücre içerisinde bulunan, çekirdek gözlemlenmeyen, hücre çeperi bulunan sitoplazmik yapılardır. Embriyonun hacmine göre kapladığı yüzde belirlenir ve bu oran, örneğin, %5, %10, %15 ve %20 olarak ifade edilir.

3-) Hücreler (blastomerler) arası çap uyumluluğu; Eşit olmayan (uneven cellular cleavage) hücre bölünmesi in-vitro kültür koşullarında gelişen insan embriyolarında sıkça gözlemlenen bir durumdur ve bunun sonucunda blastomerler arası çap uyumsuzluğu ortaya çıkar. Blastomer çapları arasındaki uyumsuzluk oranına göre hafif, orta şiddetli veya çok şiddetli olarak adlandırılır.

Haberin Devamı

Beşinci gün embriyosunun özelliği normal doğal süreçte rahim içine embriyo ulaştığındaki embriyonun halidir. Bir blastokist embriyosu yaklaşık 120 hücre içermektedir. Blastokist 5. gün embriyo transferi ile yüksek implantasyon (rahme tutunma) oranı, 5. günde blastokist evresine gelemeyen embriyoların gebelik oluşturma potansiyellerinin düşük olduğu, blastokist evresine ulaşanların ise %50 olasılıkla implante olduğu şeklindedir. Blastokist embriyo transferi ile implantasyon şansı daha yüksektir. Çünkü iyi embriyoların seçimi söz konusudur, ancak iyi olan embriyolar laboratuvarda gelişimlerine devam etmekte ve beşinci güne kadar ulaşabilmektedir.

Haberin Devamı

5. gün embriyosu ile hamile kalanların oranları 2. gün ve 3. gün embriyo transferiyle elde edilen hamile kalan hastaların oranlarından daha yüksektir. Hamile kalmak için iyi kalitede bir blastokist embriyo transferi her zaman yeterli olmayabilir. Ama 5. gün embriyo transferi sonrası başarı şansı daha yüksektir.