GeriEmel Korkut Markanın korunması ve başvurulabilecek hukuki yollar
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Markanın korunması ve başvurulabilecek hukuki yollar

Markanın korunması ve başvurulabilecek hukuki yollar

Markalaşma, bir ürün veya hizmetin satış hacmini arttırmanın, daha geniş kitlelere ulaştırmanın önemli yollarından biri. Günümüzde bizlere ürün veya hizmet sunan şirketler markalaşma sürecinde hatırı sayılır paralar harcayarak reklam faaliyetleri gerçekleştirmekte, marka bilinirliğini sağlamak, geniş kitlelere tanıtmak ve bu bilinirliği korumak adına yoğun emek harcamakta, düzenli yatırım yapmakta. Çünkü marka bilinirliği pazardaki rekabetin önemli silahlarından biri. Bununla beraber biz tüketiciler açısından oluşabilecek marka sadakati ise ancak iyi bir marka yönetimi ile mümkün. İyi bir marka yönetimi için sadece markaya yatırım yapmak yeterli değil; aynı zamanda markanın korunması da gerekir. İşte bu yazıda marka ihlalleri ile başvurulabilecek hukuki yollar değerlendirilecek.

Marka hakkı ihlalleri neler?

Marka hakkının korunmasını düzenleyen 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre markanın tescili esastır. Yani bu kanundaki korumadan yararlanabilmek için markanın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirilmesi gerek. Kanuna göre, tescilli bir markanın sahibi, tescilli markası ile aynı olan işaretin tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılmasının önlenmesini talep etme hakkı vardır. Ayrıca halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunması halinde benzer işaretler ile benzer mal veya hizmetler açısından da aynı hak mevcut. Tanınmış markalar ise aynı, benzer, farklı mal veya hizmet sınırlaması olmaksızın daha geniş bir korumaya sahip. İşte marka sahibinin izni olmaksızın gerçekleştirilen bu eylemler marka hakkı ihlalini oluşturur.

Bunun yanı sıra kanunun 29. maddesinde ifade edildiği şekliyle ‘Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek; Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak; Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek’ eylemleri de marka hakkına tecavüz sayılan fillerdendir.

Başvurulabilecek hukuki yollar neler?

Marka hakkı ihlal edilen marka sahibi hukuki ve cezai yollara başvurabilir. Marka sahibi mahkemeden ihlal henüz gerçekleşmemekle beraber muhtemelse; önlenmesini, gerçekleşmişse durdurulmasını, kaldırılmasını, maddi ve manevi zarar tazminini, ihlale konu taklit ürünler ile bunların üretiminde kullanılan cihaz, makine gibi araçlara el konulmasını, el konulan ürün, makine ve cihazlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını veya el konulan ürünler üzerindeki markaların silinmesini, kaçınılmaz ise ürünlerin, cihaz ve makinelerin imha edilmesini, haklı bir menfaatin varlığı halinde kesinleşmiş mahkeme kararının ilan veya ilgililere tebliğ edilmesini talep edebilir. Tüm bunların yanı sıra marka hakkına tecavüz suç teşkil ettiğinden Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette de bulunabilir.

False