Kız bebekler daha dayanıklı

Erkek daha güçlü ve dayanıklıdır diyen kültürel varsayımların aksine, araştırmalar kurşun ve plastik gibi çevresel kirleticilere karşı erkek bebeklerin daha savunmasız olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

Erkek daha güçlü ve dayanıklıdır diyen kültürel varsayımların aksine, araştırmalar kurşun ve plastik gibi çevresel kirleticilere karşı erkek bebeklerin daha savunmasız olduğunu gösterdi.

Yılda her 100 kız bebeğe karşılık 106 erkek bebek doğmaktadır. Bu oran sadece insanlar arasında değil hayvanlar arasında da geçerlidir. Erkek bebeklerin kız bebeklere göre prematüre doğma olasılığı da % 60 daha fazladır. 1970’lerde erkek bebeklerin kız bebeklere göre ilk bir yaş içinde ölme olasılıklarının %30 daha fazla olduğu saptanmıştır.

Kız bebeklerin immün sistemi erkek bebeklere göre daha kuvvetlidir. Çünkü östrojen hormonu antioksidan bir etki gösterir, beyni korur ve beyinde meydana gelmiş bir zedelenme varsa onarır. Erkek bebeklerin beyni travmalarına ve çevresel kirleticilere karşı daha hassastır.
Erkek çocukların bazı hastalıklara daha fazla eğilimli oldukları bilinmektedir. Özellikle sinir sistemini etkileyen otizm kızlara göre erkeklerde 5 kat daha fazla görülmektedir. Bu konuda çeşitli çevresel etkenler ve hava kirliliği ilişkisinin büyük önemi olduğu düşünülmektedir. Erkek bebeklerin astım olma oranları da kız bebeklere göre daha yüksektir. Erkek bebeklerde çevresel etkiler, hava kirliliği, düşük doz kurşun maruziyetinin dahi önemli sağlık etkileri yaratabileceği gösterilmiştir.

Haberin Devamı

Böcek öldürücü ilaçların meydana getirdiği olumsuz etkiler erkek bebeklerde daha fazla görülmektedir. Özellikle annenin hamileliği sırasında bu tip kimyasallara maruz kalması halinde erkek çocukların IQ düzeyinin (zihinsel gelişiminin) daha fazla etkilendiği görülmüştür. Kimyasal etkilerin endokrin( hormon sistemi) gelişmesinde cinse bağlı bir duraklama getirdiğine bağlanmıştır. Annenin hamileliği sırasında kullandığı eşyalarında veya bazı oyuncaklarda vinil kullanılmış olması çocukluk çağında saldırganlık ve dikkat dağınıklığı nedeni olarak gösterilmektedir.

Erkek çocukları aynı zamanda Bisfenol A denilen plastiğin içinde bulunan bir maddeye daha hassastırlar. Bu madde genellikle mutfak eşyaları ve tenekelerin içini kaplamakta kullanılır. Erkek çocuklarının anne karnında yüksek oranda Bisfenol A’ ya maruz kalmaları durumunda hiperaktivite, saldırganlık ve çeşitli kaygı problemlerinin ortaya çıktığı gösterilmiştir. Annenin bu kimyasala yüksek oranda maruz kalmasının erkek bebeklerde düşük tiroit hormonu yapımına da neden olduğu saptanmıştır. Çok ilginç bir şekilde aynı etki kız bebeklerde görülmemektedir. Bazı kimyasallar östrojen hormonu veya testosteron hormonu gibi davranabilirler. Normal gelişmeyi durdurabilen bu tip kimyasallardan erkek bebekler anne karnında daha fazla etkilenir.

Haberin Devamı

Erkek bebeklerin daha çok sayıda doğuyor olması, kız bebeklere göre çevresel etkenlere daha duyarlı olmaları nedeniyle tabiatın bir önlemi olarak düşünülmektedir.

Yazarın Tüm Yazıları