8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun!

Sevgili kız çocukları, eğitim hakkınızı kullanın ki bilgiye ulaşmanız engellenmesin. Size uygun bulunan yetersizse, dünya uygarlığının ulaştığı en üst düzey bilgiyi isteyin

Haberin Devamı

Kadın hakları , kız çocuğu haklarından başlar.

Sevgili kız çocukları,

Ülkemiz cinsiyet eşitsizliğinde dünyanın 155 ülkesi arasında 71. sıradadır. Hepimizin geleceği için kararlar alan meclisin her 100 koltuğunun ancak 14’ ünde kadınlar oturmaktadır. Her 100 erkek çocuğundan 60’ı ortaöğretime devam ederken, her 100 kız çocuğundan 39’u orta öğretim şansını yakalamaktadır. Yasalarımızın hala çocuk olarak tanıdığı 15-19 yaş grubundaki her 1000 kızın otuzu bebek sahibi olmaktadır. Her 100 bin bebek doğuran kadından yirmisi hayatını kaybetmektedir. Ülke nüfusumuzun yarısı kadın, yarısı erkek iken, iş hayatındaki insan gücünün ancak üçte birini kadınlar oluşturmaktadır.

8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun

Haberin Devamı

İnsanların ırk, cinsiyet, sınıf ayrıcalıkları olmadan eşit olduğu bir dünyayı gerçekleştirebilmek için, siz çocuklara yasaların tanıdığı hakları hatırlatmak istiyorum. Haklarınız 1995 yılından beri ülkemizin yasası olmuş “Çocuk hakları sözleşmesi”nde belirtilmiştir. Haklarınıza sahip çıkın, şimdi birlikte oynadığınız erkek çocukları ile büyüdüğünüzde eşit olun.

Yasa der ki; her çocuğun en iyi sağlık bakımına, güvenli içme suyuna, besleyici gıdaya, temiz ve güvenli çevre şartlarına, sağlıklı kalabilmek için bilgiye hakkı vardır.

Yasa der ki; her çocuğun ücretsiz ilk öğretim ve çıraklık eğitimi hakkı vardır. Okula devam etmesi, okuldan ayrılmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

Yasa der ki; her çocuğun kimlik hakkı vardır. Bir isim, vatandaşlık , ebeveynler tarafından korunduğunu bilme hakkı vardır.

Yasa der ki; çocuğun zorla çalıştırılmaya karşı korunma hakkı vardır.

Yasa der ki; çocukların silahlı çatışma ve savaştan korunma hakları vardır.

Yasa der ki; her çocuğun istismardan korunma hakkı vardır.

Dahası yasa der ki; her çocuğun güncel bilgiye ulaşma , fikrini açıklama, ayrımcılıktan korunma hakkı vardır.

Sevgili kız çocukları,

Eğitim hakkınızı kullanın. bilgiye ulaşmanız engellenmesin. Size uygun bulunan yetersizse, dünya uygarlığının ulaştığı en üst düzey bilgiyi isteyin. Öğrenci olma hakkınız varken , eş ve anne olmak istemediğinizi açıklayın. Erkek kardeş ve arkadaşlarınız kadar okuyun, yetişin ki, ülkemiz cinsiyet eşitliği konusunda geri kalmasın. Ülkemizin karar organlarının yarısında kadınlar görev yapsın. İyi yetişmiş kadın olun ki, çocuklarınızı , gelecek nesillerimizi iyi yetiştirin.

Sevgili anneler,

Haberin Devamı

Bugünkü kız çocuklarımız gözümüzü açıp kapayıncaya kadar büyüyecek ve gelecek kadın nüfusumuzu oluşturacak. Gelecekte Türk kadınını nasıl görmek istiyorsak kızlarımızı ona göre yetiştirmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Çocuklarımız haklarını bilerek büyümelidir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

Yazarın Tüm Yazıları