Normal cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalı?

Her ne kadar ilk cinsel deneyimlerimizden beri bu soruya bir cevap arıyorsak da, bu konu göründüğünden daha karmaşıktır. İlişki durumu, genel sağlık koşulları ve yaş gibi bir çok faktör cinsel ilişki sıklığına etki eder.

Haberin Devamı

CİNSELLİĞE OLAN İLGİ GİDEREK AZALIR MI?

Normal cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalı

İlişkilerinin ‘balayı’ evrelerinde olan çiftler daha sık birlikte olur ancak ilişki ilerledikçe bu oran genellikle azalır. Ayrıca çiftlerin yoğun iş tempoları ya da çocuklarıyla meşgul olmaları da cinselliğe olan ilgiyi azaltabilir. Sağlık problemleri olan kişiler de hastalıkları süresine cinsel ilişkide bulunamazlar ancak bu durum hastalığın iyileşmesiyle düzelir.

EVLİ ERKEKLERİN % 21'İ HAFTADA 4 KEREDEN FAZLA İLİŞKİYE GİRİYOR (18-24 YAŞ ARALIĞI)

Normal cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalı

Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Kinsey Enstitüsü tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen bir anket, kadın ve erkeklerin cinsel ilişki sıklığına dair ilginç veriler ortaya koymuştur. Çalışmaya katılan 18-24 yaş arası bekar erkeklerin sadece %2’si haftada 4 kereden fazla cinsel ilişkiye girerken, evli erkeklerde bu oranın %21’e ulaştığı görülmüştür. Ancak evli erkeklerin yaşları ilerledikçe cinsel ilişki sıklığında kayda değer bir azalma saptanmıştır ve 25-49 yaş arası erkeklerin yaklaşık yarısının ayda birkaç kez cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte erkek katılımcılarda yaşın tek başına cinsel ilişki sıklığını etkileyen bir parametre olmadığını belirten araştırmacılar 70 yaş üzerindeki bekar erkelerin %13’ünün, evli erkeklerin %15’inin ve partneri olan erkeklerin ise %63’ünün ayda birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini rapor etmişlerdir.

EVLİ KADINLARIN CİNSEL İLİŞKİ SIKLIĞI BEKARLARA ORANLA DAHA FAZLA

Normal cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalı

Çalışmaya katılan kadın deneklerdeki istatistikler ise biraz daha farklıdır. Haftada 4 kereden fazla cinsel ilişkiye giren 18-24 yaş arası kadınların oranı bekarlarda %5, evlilerde ise %24 olarak hesaplanmıştır. Erkeklerde olduğu gibi 25-49 yaş arası evli kadınların yaklaşık yarısının ayda birkaç kez cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilmiş, bu oranın aynı yaş kategorisindeki bekar ve partneri olan kadınlardan daha fazla olduğu saptanmıştır. Erkeklerden farklı olarak 70 yaş üzerindeki kadınlarda cinsel ilişki sıklığının belirgin biçimde azaldığı, bu yaş kategorisinde partneri olan kadınların yaklaşık %20’sinin ayda birkaç kez cinsel ilişkiye girdikleri gözlenmiştir.

FAZLA CİNSEL İLİŞKİ MUTLU, AZI MUTSUZ MU EDİYOR?

 Normal cinsel ilişki sıklığı ne kadar olmalı 

Her ne kadar daha fazla cinsel ilişkinin kişileri daha mutlu edeceği gibi bir kanı yaygınsa da, bu düşünce her zaman geçerli değildir. Doğru kişi ile, doğru zamanda ve doğru ortamda yaşanacak cinsellik, partnerlerin tatmini açısından çok daha önemlidir. Bazen partnerlerden biri diğerinden daha fazla sıklıkta cinsel ilişkiye girmek isteyebilir. Bu durumda çiftlerin arasındaki cinsel yakınlaşmayı ve iletişimi arttırmak için tecrübeli bir seks terapistine başvurmak gerekebilir.

Yazarın Tüm Yazıları