Erkekler neden sertleşme bozukluğu tedavilerini bırakıyor?

Birçok erkeğin korkulu rüyası olan sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon), ülkemizde de oldukça sık görülen bir sağlık sorunu. Sertleşme bozukluğu hastaların beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyerek çiftlerin ilişkisine de zarar veriyor.

Haberin Devamı

Türk Androloji Derneği tarafından 2002 yılında yapılan bir çalışma, Türk toplumundaki erkeklerin yaklaşık olarak %70’inin çeşitli derecelerde sertleşme bozukluğu sorunu yaşadığını göstermekte. Sertleşme bozukluğu tedavisi için 1999 yılından beri kullanılan cinsel performans arttırıcı ilaçların geliştirilmesi sayesinde, bu sorunu yaşayan erkeklerin bir kısmı tedavi olabiliyor. Bu tedaviden fayda görmeyen hastalara penis içine uygulanan iğne tedavileri veya idrar yolundan uygulanan fitiller öneriliyor. Ancak ilaçların beklenen etkinliği göstermemesi, sürekli olarak kullanım gereksinimi, yan etkileri, cinsel partner yokluğu ve ilaçların maliyeti nedeniyle hastaların belirgin bir kısmının bu tedaviye devam etmedikleri görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir çalışma, sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin tedaviyi bırakma nedenlerine dair ilginç veriler ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

Londra Üniversitesi’nde yapılan ve 50 çalışmaya katılmış 14.371 erkeğin sağlık kayıtlarının incelendiği çalışmada, cinsel performans arttırıcı ilaç alan erkeklerin %12,1’inin, penisi enjeksiyonları yapan erkeklerin %15,2’sinin ve fitil kullanan erkeklerin %31,5’inin tedavi etkinliğinden memnun kalmadıkları saptanıyor ve tedavi alternatiflerinin yan etkilerinin de tedavi bırakma nedeni olabileceği ileri sürülüyor. Buna göre cinsel performans arttırıcı ilaçları alan erkeklerin %2,5’inin, penisi enjeksiyonları yapan erkeklerin %8,1’sinin ve fitil kullanan erkeklerin %15’inin; baş ağrısı, Peyronie Hastalığı (penis içerisinde plak oluiumu ve penis eğriliği) veya üretra yanması gibi yan etkiler sebebiyle tedaviyi bıraktıklarını ortaya koyuyor.

Neyse ki sertleşme bozukluğu için yeni geliştirilen tedaviler, bu sorunu yaşayan erkekler için yeni alternatifler sunuyor. Şok dalga tedavisi ve kök hücre uygulamaları gibi deneysel tedavilerin umut vadettiğini belirten uzmanlar, penis protezi (mutluluk çubuğu) gibi cerrahi alternatiflerinin de hastalara tatminkâr bir cinsel hayat sunduğunun altını çiziyorlar. 

Sonuç olarak sertleşme bozukluğu bir hastalık ve bu hastalığın etkin şekilde tedavisi mümkün. Bu sorunla karşı karşıya olan hastaların bir üroloji/androloji uzmanına başvurmaları ve kendileri için en ideal tedaviyi partnerleriyle birlikte belirlemeleri gerekiyor.

 Kaynaklar:

Haberin Devamı

Kim, S., Lee, Y., Seo, K. et al. Reasons and predictive factors for discontinuation of PDE-5 inhibitors despite successful intercourse in erectile dysfunction patients. Int J Impot Res 26, 87–93 (2014). doi.org/10.1038/ijir.2013.41

Williams, P., McBain, H., Amirova, A. et al. Men’s beliefs about treatment for erectile dysfunction—what influences treatment use? A systematic review. Int J Impot Res (2020). doi.org/10.1038/s41443-020-0249-1

Akkus E ve ark. Prevalence and Correlates of Erectile Dysfunction in Turkey: A Population-Based Study. European Urology, Volume 41, Issue 3, 298 – 304

Yazarın Tüm Yazıları