GeriEge Can Şerefoğlu Covid-19 testosteron seviyesinde düşüklüğe sebep oluyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Covid-19 testosteron seviyesinde düşüklüğe sebep oluyor

Covid-19 testosteron seviyesinde düşüklüğe sebep oluyor

COVID-19 hastalığına ilk olarak Aralık 2019’da Çin’de keşfedilen SARS-CoV-2 virüsü neden olmaktadır. Dünya çapında bir salgın haline gelen COVID-19'a yakalanan bazı kişilerde herhangi bir semptom görünmezken, bazılarında hafif ya da şiddetli üst solunum yolu enfeksiyonları ve hatta çoklu organ yetmezliği görülebiliyor.

COVID-19’a neden olan korona virüsü solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra, hormon değerleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu virüsün erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron hormonu seviyeleri üzerindeki olumsuz etkisi ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışma ile ortaya çıkarıldı.

Journal of Sexual Medicine adlı dergide yayınlanan bu yeni araştırmaya göre COVID-19 hastalığına yakalanan erkeklerin, hasta olmayan erkeklerden daha düşük testosteron değerlerine sahip olduğu saptandı. Çalışmaya yaşları 18 ile 65 arasında olan 3 erkek grubu dahil edildi. İlk grup COVID-19 teşhisi konulan 89 erkekten oluşuyordu. Bu erkeklerin yarısından biraz fazlasında semptomlar “hafif”, yaklaşık üçte birinde “orta” düzeyde ve %14’ünde “ağır” seviyedeydi.
İkinci grup erkekler ise, COVID-19 ile ilişkili olmayan solunum yolu enfeksiyonuna sahip 30 erkekten oluşturuldu. Üçüncü gruba ise herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu olmayan 143 erkekten dahil edildi.

Araştırmacılar çalışmaya katılan erkeklerin klinik kayıtlarını incelediler ve hormonal durumlarını belirlemek için laboratuvar testleri yaptılar. Testosteron seviyesi 300 ng/dL’nin altında olan erkeklerin testosteron eksikliği olduğu kabul edildi.

Çalışmanın sonuçları, testosteron seviyelerinin gruplar arasında önemli ölçüde değiştiğini gösterdi. COVID-19 ya da başka bir üst solunum enfeksiyonu olmayan erkeklerin ortalama testosteron seviyesinin normal (332 ng/dL) olduğunu gösterdi. COVID-19 ile ilişkili olmayan solunum yolu enfeksiyonuna sahip erkeklerde ortalama testosteron seviyesi 289 ng/dL (düşük), COVID-19 teşhisli erkeklerin olduğu grupta ise ortalama testosteron seviyesi 186 (çok düşük) ng/dL ölçüldü.

Araştırma ekibi, COVID-19 hastalığının ciddiyetinin testosteron seviyelerini nasıl etkileyebileceğini konusunda araştırmalarını derinleştirdiklerinde hastalığı daha şiddetli geçiren erkeklerin, hafif ve orta şiddette şikayetleri olan erkeklerden daha düşük testosteron seviyelerine sahip olduğunu buldular. Ancak araştırmacılar bu farkın istatiksel olarak anlamlı olmadığını da belirtti. Çalışma süresince 4 erkek COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve bu erkeklerdeki ortalama testosteron seviyesi, tüm gruplarındaki ortalama testosteron seviyesinin altındaydı (116 ng/dL).
Peki korona virüs olarak da bilinen SARS-CoV-2 testosteron seviyelerini nasıl düşürüyor? Bu virüsün testislerde testosteron üreten hücrelere direkt olarak zarar vermesi mümkün. Benzer olumsuz etki HIV, kabakulak ve Zika virüsüne yakalanan erkeklerde de gözleniyor. Ayrıca COVID-19 hastalığı sırasında ortaya çıkan sitokinler de testislerde tahribata neden olarak testosteron seviyelerinde düşüşe yol açabiliyor. Araştırmacılar, korona virüsün testisler üzerindeki etkisinin kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.
Araştırmacılar aynı zamanda araştırmanın sadece bir hastanede gerçekleştirildiği ve erkeklerin semenlerinin analiz edilmediği gibi kısıtlılıkların da olduğunu belirtiyor. Ayrıca psikolojik stresin testosteron seviyeleri üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini, COVID-19 hastalarında kaygı, endişe ve duygusal izolasyon oranlarının hayli yüksek olduğunu kaydediyor.

Referanslar:

1) Kadihasanoglu, M. ve ark. “SARS-CoV-2 Pneumonia Affects Male Reproductive Hormone Levels: A Prospective, Cohort Study” J Sex Med. 2021.

False