GeriBurcu Kuman Sosyal medya sizi işsiz bırakmasın!
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sosyal medya sizi işsiz bırakmasın!

Sosyal medya sizi işsiz bırakmasın!
Abone Olgoogle-news

Sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat!

Sosyal medyada paylaşım sağlayan işçi, iş yerini, iş arkadaşlarını, işverenini küçük düşürücü paylaşımlar yapar ise iş yeri, işvereni ve iş arkadaşları aleyhine hakaret içerici, eleştiriyi aşan, sataşma olarak nitelendirilebilecek paylaşımlarda bulunursa işçi hakkında disiplin hükümleri işletilebilecektir. Ayrıca işçinin bu paylaşımları mesai saatleri dışında ve/veya iş yeri dışındayken yapmış olması disiplin işlemi yapılmasına engel teşkil etmez.

4857 sayılı iş kanunu madde 25

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

II-b “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.”

II-d :”İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması.”

Söz konusu kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere, işçinin sosyal medya paylaşımı işvereninin veya aile üyelerinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde ise veya şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlar içeriyorsa, işverenine veya aile üyelerinden birine veya iş arkadaşına sataşma şeklinde yorumlanıyorsa, işverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkı gündeme gelecektir. Ayrıca söz konusu sosyal medya paylaşımı yukarıda belirtilen kanun maddesi kapsamında yorumlanacak kadar ağır değil, ancak işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini zedelemiş ise ve sadakat borcuna aykırılık olarak yorumlanabiliyor ise işverenin geçerli nedenle iş akdini feshi gündeme gelebilecektir.

Eğer işçi, sosyal medya aracılığı ile iş yerine ait gizli bilgileri duyurur, gizli kayıtları paylaşır ise bu durum da ‘İş Kanunu’ kapsamında haklı nedenle fesih sonucunu doğurabilecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu madde 25

II-e: İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

İşverenin haklı nedene dayanarak işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi durumunda, işçiye sadece fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm hakları (maaş, prim, ikramiye vb.) ödenir. İşverenin geçerli nedenle iş sözleşmesini fesih etmesi durumunda işçiye, fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm hakları ve kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır.

Sosyal medya paylaşımları delil olarak kullanılabilir mi?

Sosyal medya paylaşımı nedeni ile iş akdi feshi yoluna gidecek işverenin, iddiasını ispat açısından öncelikle işçi tarafından yapılan paylaşımı kayıt altına alması gerekecektir. Paylaşımın ekran görüntüsü, bilgisayar çıktısı, bilgisayar ortamında kayıt gibi yöntemler ispat vasıtası olabilir.

Her ne kadar İş Kanunu 25/II maddesi kapsamında fesih öncesinde işçinin savunmasının alınması zorunlu olmasa da; sosyal medya paylaşımı nedeni ile fesih gerçekleştirilecekse öncelikle işçiden yazılı savunmasının alınması, muhtemel bir uyuşmazlıkta çözümü kolaylaştıracaktır.

Burada önemli olan husus, çalışan tarafından sağlanan paylaşımın ağırlığının ve feshi gerektirip gerektirmeyeceği keyfiyetinin, işveren tarafından objektif bir şekilde irdelenmesidir.

Sosyal medya mecraları üzerinde yapılacak tüm paylaşımlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle çalışanlar tarafından işveren, iş yeri ve/veya iş arkadaşları aleyhine paylaşımlar yapılması, iş yerinin gizli bilgilerinin sosyal mecrada ifşa edilmesi, yapılan paylaşımın ağırlığına göre olayı iş akdi feshine kadar götürebilmektedir. Bu konuda, çalışanların dikkatli ve özenli davranması, iş verenlerin de değerlendirme yaparken objektif olması gerekmektedir.

False