İş hukukunda Covid-19 kapsamında getirilen düzenlemeler

Covid-19’un etkilerini azaltmak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım düzenlemeler meydana getirilmektedir. Çalışan hemen hemen her kesimi olumsuz etkileyen pandemi sürecinde devletler kısıtlamalarla veya normal zamanın aksine serbestliklerle bu dönemin üstesinden gelmeye çalışmaktadır.

Haberin Devamı

Ülkemizde de pandeminin etkilerini en aza indirmek için iş sektörüne dair çıkarılan genelge süresi uzatılarak oluşabilecek haksızlıkların ve olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

17 Nisan 2020 tarihinde Covid-19’un olumsuz etkilerinin önüne geçilebilmesi için yapılan düzenlemede her türlü iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kural ihlalleri veya süreli işler haricinde işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştır. İşveren eğer bu süre dahilinde işçisini belirtilen haller dışında işten çıkartırsa yaptırıma tabi tutulacaktır. İlgili düzenlemede Covid-19 salgını süresince 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işçisini işten çıkarak işverene her işçi için fiilin işlendiği tarihteki brüt ücret tutarında idari para cezası verileceği düzenlemede belirtilmiştir.

Haberin Devamı

Meydana getirilen düzenlemede işverene de birtakım haklar tanınmıştır. Belirtilen sürelerin ardından işveren işçisini tamamen veya kısmen olabilecek şekilde ücretsiz izne ayırma hakkına sahip olacaktır. İşçinin ücretsiz izne ayrılması, işçiye sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı da vermeyecektir.

İşverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabilmesi de süre şartına tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeye göre işveren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.

Söz konusu düzenlemede yer alan birinci ve ikinci fıkralardaki hükümleri Cumhurbaşkanı her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. 

Yapılan son düzenleme

“22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/9/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir” şeklinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yazarın Tüm Yazıları